อพาร์ทเม้นท์ กรองทองแมนชั่นรัชดา

กรองทองแมนชั่นรัชดา

ซ.อินทามระ47 ถ.ประชาสุข ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 5,900 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 26985 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ กรองทองแมนชั่นรัชดา ลำดับที่ 80 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กรองทองแมนชั่นรัชดา | ที่ตั้ง 11 อินทามระ47 ประชาสุข ดินแดง กรุงเทพมหานคร
กรองทองแมนชั่นรัชดา หอพัก ใกล้ ย่าน อินทามระ47 ประชาสุข

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กรองทองแมนชั่นรัชดา

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 15/12/2021
😊✌️แบ่งเบาช่วง​COVID ระบาด...เราจะผ่านไปด้วยกัน ❤️❤️ ✅ ลดเงินจ่ายล่วงหน้า 50% ✅ 🎯 ฟรี ! WiFi นาน 6 ด. *** เฉพาะสัญญา 1 ปี เท่านั้น ***

กรองทองแมนชั่นรัชดา พร้อมเข้าอยู่ ถูกสุขอนามัย สงบ สะดวกสบายทำเลดีเดินทางสะดวกใกล้ MRT สุทธิสาร และ MRT ห้วยขวาง

ภายในมีเฟอร์นิเจอร์ครบมีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งแมนชั่น พร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือที่ทางเข้าและออกระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดสำหรับที่จอดรถและระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมงทุกวัน

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 • เคเบิลทีวีมีให้ในทุกห้อง
 • ลิฟท์ให้บริการ 2 ตัว
 • ร้านค้าที่ให้บริการและสินค้าต่างๆเช่น ร้านอาหาร และร้านซักรีดที่ชั้นล่าง

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 5,900
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
เช่า สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 4,500 - 5,600 บาท -
เช่า สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 4,900 - 5,900 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะ มีห้องพักว่างไหมคะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 22/11/2021, 09:11 น. - 49.49.240.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องว่างสิ้นเดือนนี้มีราคา 5000 กับ 5500 ค่ะ

มีห้องว่างไหมคะสิ้นเดือน

ที่จอดรถยนต์ ว่างไหมค่ะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 23/11/2021, 10:13 น. - 49.49.235.xxx

สวัสดีค่ะ ที่จอดรถยนต์ใต้ตึกตอนนี้เต็มอยู่ค่ะ มีจองต่อคิวไว้ 2 คิวค่ะ แต่ด้านข้างมีที่รับฝากจอดรถค่ะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 23/11/2021, 10:13 น. - 49.49.235.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพักสิ้นเดือนนี้มีราคา 5500 ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 16/11/2021, 13:33 น. - 125.24.240.xxx

รบกวนติดต่อกลับหน่อยค่ะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 22/11/2021, 09:12 น. - 49.49.240.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพักว่างสิ้นเดือนนี้มีราคา 5000 กับ 5500 ค่ะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 15/11/2021, 08:51 น. - 49.49.232.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องว่างตอนนี้มีราคา 5500 ค่ะ สิ้นเดือนนี้มีราคา 5000 ค่ะ ห้อง 4500 ตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพิ่งมีจองไปค่ะ

4500 ว่างมั้ยครับ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 22/11/2021, 09:14 น. - 49.49.240.xxx

สวัสดีค่ะ ห้อง 4500 ตอนนี้ยังไม่มีค่ะ จะมีเป็น 5000 กับ 5500 ค่ะว่างสิ้นเดือนนี้ค่ะ

ตอนนี้ ราคา 4,500 ว่างมั้ยครับ

ห้องด้านที่ไม่ติดกับตึก วิวระเบียงโล่งมีว่างมั้ยคะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 24/9/2021, 08:55 น. - 49.49.235.xxx

ห้องที่ไม่ติดกับตึก วิวระเบียงโล่งตอนนี้มีว่างราคา 5000 อยู่ชั้น 4 ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 15/11/2021, 22:53 น. - 27.55.66.xxx

สนใจค่ะ

เดือนตุลามีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 24/9/2021, 08:54 น. - 49.49.235.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องเดือน ตุลาคมนี้ มีราคา 4900 กับ 5000 ค่ะ

Noavatar32
กรองทองแมนชั่นรัชดา Ownertag
เมื่อ 01/9/2021, 09:33 น. - 124.120.117.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องพักตอนนี้มีว่าง 5000 ค่ะสัญญา 1 ปี และมีวันที่ 5 อีก 1ห้องค่ะ ราคา 4900 ค่ะ

สนใจห้องพักค่ะ

ขอนัดดูห้องค่ะเข้าอยู่สิ้นเดือนนี้

สนในห้อง 30 ตรม.ค่ะ มีห้องว่างมั้ยคะ

Hello, I'm interested to rent 2 rooms for 3 months. Can you tell me details? Is there microwave?

ระยะทางไปสถานี mrt ประมาณกี่เมตร

เช่าชั่วคราว1เดือนได้ไหมครับช่วงวันที่22พย 63- 23ธค63 ราคาเท่าไหร่คับ เข้าร่วมโครงการรัฐบาลไหมครับ ขอรายละเอียด061-9626859 อาม

มีห้อง 5,000 ว่างเดือนพฤศจิกาไหมคะ

มีค่ะ แอดไลน์ สอบถามเพื่มเติมได้ค่ะ ที่ 0802788118 ค่ะ

มีห้อง5,000ว่าสิ้นเดือนกันยาไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง