อพาร์ทเม้นท์ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

ซ.ประดิพัทธ์ 23 ถ.ประดิพัทธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,100 - 9,100 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12757 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) ลำดับที่ 53 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) | ที่ตั้ง 35 ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร
กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai) หอพัก ใกล้ ย่าน ประดิพัทธ์ 23 ประดิพัทธ์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ สะพานควาย (Kantipar Residence Saphankwai)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 28/02/2021
สามารถโทรสอบถาม 087-070-7117 ค่ะ

กัณฑิภา เรสซิเดนซ์ (Kantipar Residence)

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ ซอยประดิพัทธ์ 23 เพียง 5 นาทีจาก BTS สะพานควาย ใกล้ห้าง Big C สะพานควาย, ร.พ.เปาโล, ธนาคารออมสิน, ตลาดนัด อตก., ตลาดนัดจตุจักร, สวนวัชรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ, ธนาคารทหารไทย, ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว

บรรยากาศ: ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียวโดยรอบ มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยเนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิด บรรยากาศภายในห้องเงียบสงบ ทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจากวันทำงานที่แสนเหนื่อยล้าด้วยห้องสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัย
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ห้องพักสไตล์โมเดิ้ลร่วมสมัยพร้อมแอร์และเฟอร์นิเจอร์ครบครัน
 • รปภ. ระบบ key card และ CCTV สามารถดูผู้มาติดต่อผ่านทีวีในห้องพักก่อนอนุญาติให้เข้าพบ
 • บริการทีวีผ่านดาวเทียม 200 ช่อง และเพิ่มทางเลือกในการรับชมรายการทีวีผ่านผู้ให้บริการทีวีบอกรับสมาชิกเกือบทุกค่ายผ่านระบบ L-Band
 • ผ่อนคลายกับมุมอ่านหนังสือ และ Internet wifi ในห้องนั่งเล่น
 • บริการพื้นที่จอดรถใต้อาคาร
 • ฯลฯ

ประเภทห้องพัก

แบบ A:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,100 - 7,700 บาท/เดือน


Type A: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,100 - 7,700 per month
แบบ B:ห้องสตูดิโอขนาด 31 ตรม. ราคา 9,100 บาท/เดือน


Type B: Fully furnished 31 sq.m studio room Bt. 9,100 per month
แบบ C:ห้องสตูดิโอขนาด 24 ตรม. ราคา 7,700 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type C: Fully furnished 24 sq.m studio room Bt.7,700 per month (with working desk)
แบบ D:ห้องสตูดิโอขนาด 26 ตรม. ราคา 8,000 บาท/เดือน (พร้อมโต๊ะทำงาน)


Type D: Fully furnished 26 sq.m studio room Bt.8,000 per month (with working desk)สนใจติดต่อสอบถามที่ 087-070-7117 , 02-279-9399

Line ID: kantipar

Email: Kantiparresidence@gmail.com


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,100 - 9,100
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆ450 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
แบบ A สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,100 - 7,700 บาท -
แบบ B สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 9,100 บาท -
แบบ C สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,700 บาท -
แบบ D สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีค่ะ สนใจสอบถาม 087 0707117

มีห้องว่างมั้ยคะขนาดแบบAค่ะ เข้าพักสิ้นเดือนนี้ค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 07/12/2020, 10:40 น. - 101.108.244.xxx

สนใจสอบถาม
087 0707117
ขอบคุณค่ะ

สอบถามค่ะ มีห้องพักระยะสั้นไหมคะ สนใจห้องแบบ A เป็นระยะเวลา 1 เดือน ช่วงวันที่ 26 ธันวาคม - 26 มกราคม (โดยประมาณ อาจจะออกก่อน 1-2 วัน ค่ะ)

ในห้องมีตู้เย็นมั้ยจ๊ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/10/2020, 13:39 น. - 101.51.130.xxx

ไม่มีค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/10/2020, 13:48 น. - 101.51.130.xxx

ไม่มีค่ะ

ขอสอบถามนะคะ พอดีหาที่พักระยะสั้น ช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคม(ฝึกงาน) ห้องแบบB สตูดิโอ 31.0ตร.ม พอมีให้พักไหมค่ะ หรือว่าไม่มีระยะสั้น ตอบหนูด้วยนะคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 11/9/2020, 16:11 น. - 1.4.206.xxx

มีค่ะ สนใจสอบถามเพิ่มเติม 087-0707117
ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหม้ครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/8/2020, 15:09 น. - 1.0.140.xxx

มีค่ะ สอบถามเพิ่มเติมที่ 087 0707117
ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/8/2020, 15:08 น. - 1.0.140.xxx

มีค่ะ สอบถามเพิ่มเติมที่ 087 0707117
ขอบคุณค่ะ

ตอนนี้มีห้องว่างไหม้ครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/8/2020, 15:07 น. - 1.0.140.xxx

มีค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 087 0707117
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/8/2020, 15:07 น. - 1.0.140.xxx

มีค่ะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 087 0707117
ขอบคุณค่ะ

มิย มีที่พักแบบไหนบ้างครับ
ถ้าสนใจจอง 1 ปี
มีที่จอดรถไหมครับ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 10/5/2020, 10:51 น. - 1.20.186.xxx

มีที่พักว่างค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

My name’s Eric and I just came across your website - in.th - in the search results.

Here’s what that means to me…

Your SEO’s working.

You’re getting eyeballs – mine at least.

Your content’s pretty good, wouldn’t change a thing.

BUT…

Eyeballs don’t pay the bills.

CUSTOMERS do.

And studies show that 7 out of 10 visitors to a site like in.th will drop by, take a gander, and then head for the hills without doing anything else.

It’s like they never were even there.

You can fix this.

You can make it super-simple for them to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket… thanks to Talk With Web Visitor.

Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know immediately – so you can talk to that lead immediately… without delay… BEFORE they head for those hills.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

Now it’s also true that when reaching out to hot leads, you MUST act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

That’s what makes our new SMS Text With Lead feature so powerful… you’ve got their phone number, so now you can start a text message (SMS) conversation with them… so even if they don’t take you up on your offer right away, you continue to text them new offers, new content, and new reasons to do business with you.

This could change everything for you and your business.

CLICK HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to learn more about everything Talk With Web Visitor can do and start turing eyeballs into money.

Eric
PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
It even includes International Long Distance Calling.
Paying customers are out there waiting.
Starting connecting today by CLICKING HERE http://www.talkwithwebvisitor.com to try Talk With Web Visitor now.

If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithwebvisitor.com/unsubscribe.aspx?d=in.th

มีห้องว่างเดือน มิ ย. นี้ไหมคะ
ที่พักอยู่ห่างจากถนนBTS สะพานควายมากไหมคะ หากเดินไปเอง
และไกลจากถนนพหลโยธินไหมคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 02/5/2020, 10:55 น. - 101.51.130.xxx

มีค่ะ
ห่างจาก BTS สะพานควาย 450 เมตรค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 087 0707117

ตอนนี้มีห้องว่างไหมค่ะ ราคาเท่าไรคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 02/5/2020, 10:58 น. - 101.51.130.xxx

มีค่ะ
แบบ A 7100 บาท
หรือสอบถามเพิ่มที่เบอร์ 087 0707117 ค่ะ

มีห้อง typeC-D ว่างเดือนมิถุนาไหมคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/4/2020, 14:15 น. - 180.180.96.xxx

ตอนนี้มีแต่แบบ A ที่ว่างค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

B0a5fa4642867adfc43074dee53e304c เมื่อ 08/4/2020, 00:44 น. - 180.183.131.xxx

มีห้อง type C หรือ D ว่าง พ.ค. นี้ไหมคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 08/4/2020, 16:45 น. - 101.108.96.xxx

ตอนนี้มีแต่แบบ A ที่ว่างค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

Hello Ms. Kantipar
Do you available room on April 1?

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 21/3/2020, 14:18 น. - 101.108.104.xxx

have
the elder promised six months but chung

Dear Kantipar,

I would like to reqeust the possibility of a short-term renting for four to maybe 6 weeks starting from next week. Is it generally possible to rent an apartment that quickly? And do you have vacancies?

I am a German citizen livin in Myanmar and will stay in Bangkok for work pursposes. Payment by Credit Card would be great.

Looking forward to hearing from you.

Paul

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 17/3/2020, 18:34 น. - 101.108.104.xxx

Hello
We only have a contract of 6 months or more.
Thank you
tel 0870707117

7efedc59d331bf6215ce506d5579a919 เมื่อ 12/3/2020, 15:04 น. - 1.46.141.xxx

พฤษภาคมมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 14/3/2020, 16:02 น. - 223.24.190.xxx

มีค่ะ สอบถามเพิ่มเติม 087-0707117

มีให้เช่าระยะสั้น2เดือนมั้ยครับ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 01/3/2020, 11:07 น. - 49.230.16.xxx

สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนค่ะ
ขอบคุณค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

ห้องนึงพักได้สูงสุดกี่คนคะ

Noavatar32
Kantipar Residence Ownertag
เมื่อ 27/1/2020, 10:02 น. - 49.230.132.xxx

2 คนค่ะ
สอบถามเพิ่มเติม 0870707117

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง