อพาร์ทเม้นท์ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

ถ.คลองขุด ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง

ค่าเช่า :
5,500 - 10,000 บาท/เดือน
600 - 1,500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 41671 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 125 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 126 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 127 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 128 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 129 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 130 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 131 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 132 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 133 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 134 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 135 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 136 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 137 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 138 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 139 :
 • รูปภาพ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 140 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ | ที่ตั้ง 8 คลองขุด เมืองระยอง ระยอง
คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ย่าน คลองขุด

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม คาซ่าวีวรรณ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์

ที่พักสะดวก สบายใจกลางเมือง สงบและร่มรื่น เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิด 64 ตัวตลอดโครงการ ระบบคีย์การ์ดควบคุมการเข้าออกและระบบดับเพลิง ที่จอดรถร่วม 100 คัน มีห้องอาหารบริการทุกวันตั้งแต่ 6.00-21.00 น. มีห้องฟิตเนส ร้านซักรีด พร้อมทำความสะอาดให้สัปดาห์ละ 1 ครั้งพร้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้ด้วย

ชมบรรยากาศทั่วไปของโครงการได้ที่นี่ http://bit.ly/2Pg2gnX

🎈สะดวก สบาย ใจกลางเมือง 🛍ใกล้ตลาดสตาร์ 🛒 เทสโก้โลตัส 🚍สถานีขนส่ง เดินไปโรงพยาบาลระยองภายในแค่ 5 นาที ห่างจากถนนสุขุมวิทเพียง 200 เมตร บรรยากาศเงียบสงบ อบอุ่น ปลอดภัย

📌📌ห้องมาตรฐาน
💰เริมต้นเดือนๆละ5,500฿
😊ห้องรายเดือนอยู่ที่ ชั้น 6,7,8
🛏ขนาดห้อง 27 ตรม.
😊ขนาดเตียง 5 ฟุต พร้อมผ้าปูที่นอนเนื้อละเอียด พักได้1-2ท่าน
👍ที่นอนฟองน้ำอัดอย่างดีรุ่น Special Firm นอนสบาย ไม่ยวบ นอนแล้วไม่ปวดหลัง
👍เตียงปูท้อปเปอร์อย่างดี นุ่มนอนสบาย
👍หมอนใยบอลอย่างดี 2 ใบ
👍ผ้านวมพร้อมปลอกผ้านวมเนื้อละเอียด
🧹ทำความสะอาดฟรี สัปดาห์ละครั้ง พร้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนให้ทุกสัปดาห์🎉🎊🎈
❄️แอร์มิตซูบิชิ พร้อมรีโมทคอนโทรล
🖥ทีวี LCD 32 นิ้ว 📡พร้อมกล่องรับสัญญาณดิจิตอล คมชัดทุกช่องรายการ
👉ตู้เย็น ขนาดใหญ่ 5 คิว
☎️มีโทรศัพท์สายในสำหรับสั่งอาหารและติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
👉เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมระบบตัดไฟ 2 ชั้น
🧴ห้องน้ำกว้าง ปูด้วยกระเบื้องกันลื่น
🚿น้ำแรง อาบสบาย มีปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำขนาดใหญ่ มีม่านห้องน้ำกันน้ำกระเซ็น
🚰มีถังสำรองน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ 300 คิวบิกเมตร มั่นใจมีน้ำใช้แม้น้ำประปาไม่ไหล 7 วัน
💧มีระบบกรองน้ำประปาก่อนปล่อยลงถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อสุขภาพอนามัยของลูกค้า
🚽โถสุขภัณฑ์ตัวใหญ่นั่งสบาย (Elongated Seat)
👉ไมโครเวฟ
👉ชุดจาน ชาม ช้อน 🍴🍽🥣🥢
👉มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะทำงาน พร้อมปลั๊กไฟ🔌 5 ชุดที่โต๊ะทำงาน มีชั้นวางของและชั้นที่ผนัง มีโต๊ะวางกระเป๋า มีเก้าอี้
👉มีระเบียงทุกห้อง
👉มีมุ้งลวดที่ประตูเปิดสู่ระเบียง
👉มีม่านกันแสง
👉มีราวตากผ้าให้ที่ระเบียง


🏆🎖🥇สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ

👉มีลิฟท์พร้อมแบตเตอรี่สำรอง นำลิฟต์จอดในกรณีไฟดับกระทันหัน

📲สัญญาณ Wi-Fi ฟรี

🏋️‍♀️มีห้องฟิตเนสบริการฟรี 💪🚴‍♀️

👩‍🦰มีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชม.

🍸มีร้านอาหาร เปิดบริการทุกวัน 6.30-21.00 น. พร้อมเมนูอาหารมากมายกว่า 200 รายการ และเครื่องดื่ม ขนมเค้ก ไอศกรีมอีกมากมาย

ดูเมนูกับข้าวของร้านอาหาร V1 Kitchen
ได้ที่ http://bit.ly/2N6dCs6

ดูเมนูอาหารจานเดียวของร้าน V1 Kitchen
ได้ที่ http://bit.ly/2MGMKQp

👔มีร้านซักรีดระดับมืออาชีพ บริการทั้งแบบรายชิ้นและรายเดือน

🚰มีตู้น้ำหยอดเหรียญบริการ เราดูแลเปลี่ยนกรองตลอดเวลา เพียงลิตรละ 1 บาทเท่านั้น

🔐มีระบบคีย์การ์ดควบคุมการเข้าออกอาคาร

🚘จอดรถได้100 คัน จอดรถฟรี ไม่คิดเงินเพิ่ม

🚖มีที่จอดรถในร่ม 24 คัน

📸มีกล้องวงจรปิด 64 ตัวทั่วโครงการ

💦ระดับโครงการสูงกว่าถนนสุขุมวิท 70 เซนติเมตร ✅น้ำไม่ท่วมแม้ฝนตกหนัก

🚰มีถังสำรองน้ำใต้ดินขนาดใหญ่ 300คิวบิกเมตร ✅มั่นใจมีน้ำใช้แม้น้ำประปาไม่ไหล 7 วัน

💧มีระบบกรองน้ำประปาก่อนปล่อยลงถังเก็บน้ำใต้ดิน ✅เพื่อสุขภาพอนามัยของลูกค้า

🛌มีบริการห้องพักรายวัน ชั้น 2-5 สำหรับญาติพี่น้องพักเวลามาเยี่ยม

ชมภาพสิ่งอำนวยความสะดวกได้ที่นี่ครับ http://bit.ly/2NbTjt8

💰เงินประกัน 2 เดือน
🌟พิเศษ สัญญาเช่าขั้นต่ำแค่ 1 เดือนเท่านั้น

📌📌ห้องพิเศษ
💰เริ่มต้นเดือนๆละ 8,500฿
🛏ขนาดห้อง 40ตรม.
😊ขนาดเตียง 5 ฟุต พร้อมผ้าปูที่นอนเนื้อละเอียดพักได้1-2ท่าน
👍ที่นอนฟองน้ำอัดอย่างดีรุ่น Special Firm นอนสบาย ไม่ยวบ นอนแล้วไม่ปวดหลัง
👍เตียงปูท้อปเปอร์อย่างดี นุ่มนอนสบาย
👍หมอนใยบอลอย่างดี 2 ใบ
👍ผ้านวมพร้อมปลอกผ้านวมเนื้อละเอียด
🧹ทำความสะอาดฟรี สัปดาห์ละครั้ง พร้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอนให้ทุกสัปดาห์🎉🎊🎈
❄️แอร์มิตซูบิชิ พร้อมรีโมทคอนโทรล
🖥ทีวี LCD 32 นิ้ว 📡พร้อมกล่องรับสัญญาณดิจิตอล คมชัดทุกช่องรายการ
👉ตู้เย็น ขนาดใหญ่ 5 คิว
☎️มีโทรศัพท์สายในสำหรับสั่งอาหารและติดต่อเจ้าหน้าที่ปนะชาสัมพันธ์
👉เครื่องทำน้ำอุ่น พร้อมระบบตัดไฟ 2 ชั้น
🧴ห้องน้ำกว้าง ปูด้วยกระเบื้องกันลื่น
🚿น้ำแรง อาบสบาย มีปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำขนาดใหญ่
🚿ห้องอาบน้ำเป็นแบบ Shower Booth🧽🧽
🚽โถสุขภัณฑ์ตัวใหญ่นั่งสบาย (Elongated Seat)
👉ไมโครเวฟ
👉ชุดจาน ชาม ช้อน 🍴🍽🥣🥢
👉มีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ โต๊ะหัวเตียง โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะทำงาน พร้อมปลั๊กไฟ🔌 5 ชุดที่โต๊ะทำงาน มีชั้นวางของและชั้นที่ผนัง มีโต๊ะวางกระเป๋า โต๊ะทานข้าว มีเก้าอี้
🔪มี ครัวเล็กๆ มีซิ้งค์ล้างจาน มีเตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อน ที่ปิ้งขนมปัง หม้อ กระทะ มีด เขียง
🍽มีโต๊ะทานข้าว
🛋มีโซฟาอย่างดี
👠มีชั้นวางรองเท้า
👉มีระเบียงขนาดใหญ่ พร้อมชุดนั่งเล่น
👉มีมุ้งลวดที่ประตูเปิดสู่ระเบียง
👉มีม่านกันแสง
👉มีราวตากผ้าให้ที่ระเบียง

ชมภาพห้องพักแบบพิเศษได้ที่
 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 10,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :600 - 1,500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องมาตรฐาน สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 5,500 - 7,500 บาท 600 - 1,200 บาท
ห้องพิเศษ สตูดิโอ 40.0 ตร.ม. 8,500 - 10,000 บาท 1,000 - 1,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

DEAR Sir/Madam,

I want to rent a room for 15 days.

Start date: 16.12.

Standard room balcony.

Pay how much rent and Deposit?

Best regards
Thore Heipel

Im moving to rayong next month and Im looking for apartment for a year

Hi There, Is there any vacancy for 5.5k Bhat monthly apartment?

Hi,

Can i know the cost of per unit for electricity and water per unit? Any 5.5k room available?

เข้าอยุ่เท่าไหร่ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดระยอง