อพาร์ทเม้นท์ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง

ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง

ซ.12 แยก 9 ถ.รามคำแหง 2 ดอกไม้ ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
3,500 - 3,800 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 45205 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง ลำดับที่ 32 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง | ที่ตั้ง 15/1 ซ.12 แยก 9 รามคำแหง 2 ประเวศ กรุงเทพมหานคร
ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.12 แยก 9 รามคำแหง 2

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ชาญฤทัยอพาร์ทเม้นท์ กับ บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ สวย สะอาด ดี น่าอยู่ กว้างขวาง

หอดี ๆ ราคาแพงมีอยู่เยอะ แต่หอดี ๆ สวย สะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย เหมือนอยู่บ้านตนเอง ราคาถูกมีน้อย
แต่เรามีอยู่ถึง 3 หอ อยู่ใกล้ ๆ กัน

เรามีหออยู่ 3 ตึกใกล้ ๆ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 วิทยาเขตบางนา ใกล้เมกาบางนา ตามงบประมาณที่ท่านต้องการ

หอกันต์ฤทัย ค่าเช่า 3,000 - 3,300 บาท มัดจำเพียง 3,000 บาท หอประหยัด ใกล้อู่รถเมล์ 139
หอชาญฤทัย ค่าเช่า 3,800 บาท มัดจำ 5,000 บาท ใกล้อู่รถเมล์ 38,46,48,138 และใกล้ 7/11
หอบ้านรัตนาฤทัย หอใหม่เอี่ยมเพิ่งเปิดใหม่ สวย สะอาด สงบ ปลอดภัย ใกล้ 7/11 ด้วย ค่าเช่า 4,500 - 5,000 บาท

Apartment ดี สวย น่าอยู่ คนอื่นคิดราคาแพงกว่าเรา แต่เราคิดไม่แแพง มีราคา 3,000 3,300 3,800 4,500 และ 5,500 บาท เลือกตามงบประมาณที่ต้องการ น่าอยู่ทุกหอ

------------------------------------------------------------------------
เรามีอพาร์ทเม้นท์ใหม่ ชื่อ "บ้านรัตนาฤทัยอพาร์ทเม้นท์" เปิดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้แล้ว เป็นห้องพักระดับท่านที่มีงบประมาณสูงขึ้นนิดหนึ่ง เหมือนท่านอยู่บ้านท่านเอง มีครบทุกอย่าง มีแอร์ เฟอร์นิเจอร์ มีตู้เย็น เครื่องทำน้ำร้อน ย้ำเครื่องทำน้ำร้อน ซึ่งก็คือใช้แบบน้ำผสมกัน ท่านไม่ต้องปรับอุณภูมิที่เครื่องเลย ปรับแค่ที่ก๊อกน้ำ บิดก๊อกน้ำมาซ้ายได้น้ำร้อน บิดขวาได้น้ำเย็น บิดมาอยู่ตรงกลาง ๆ ได้น้ำอุ่นพอดีเลย คนที่ใช้เครื่องทำน้ำร้อนมาก่อน จะรู้ว่า เครื่องทำน้ำร้อนสะดวกสบายแค่ไหน เหมือนท่านพักอยู่โรงแรม 5 ดาวที่มีเครื่องทำน้ำร้อนเลย นอกจากนี้ เรามีบริการฟรี WiFi โดยใช้ห้องใครก็ใช้ความเร็วของห้องนั้น โดยไม่มีการเฉลี่ยความเร็ว นอกจากนี้ ยังมีโทรทัศน์แบบ Smart TV ด้วย ท่านสามารถเข้าไป App ค้นหารายการ หรือซื้อรายการใด ๆ ที่ต้องการเองได้ เช่นดูหนังที่ Netflix หรือ YouTube จะดูฟรีบน App ใด ๆ ได้เลย หรือจะซื้อหนังจาก Netflix ก็ได้ตามสะดวกและตามงบประมาณที่มีอยู่ ท่านไม่ต้องซื้อตู้เย็นและทีวีมาแต่ประการใด ท่านจะเปิดมือถือแล้วส่งภาพหรือหนังไปที่จอทีวีได้อย่างง่ายดาย ค่าเช่าเริ่มต้น 4,500 บาทเอง เราไม่คิดแพง เรากล้าลงทุนเพื่อให้ผู้เช่าเสมือนอยู่ที่บ้านตนเอง ถ้าท่านไม่สะดวกดูทีวีผ่าน App ต่าง ๆ เราก็มี Free Digital TV ให้ดูได้สะดวกสุด ๆ

อ่านจบ รีบโทรมาจองได้เลยที่โทร 081-6208552 หรือเพิ่มเพื่อนที่ไลน์ : charnpat2 หรือค้นจากเบอร์โทรนี้ก็ได้
--------------------------------------------------------------------------------

หอเราตู้เย็น หิวเมือไร ก็เปิดตู้เย็นแบบ 2 ประตูแบบ No Frost มากินไป ดูทีวีไปอย่างสนุกสนานเหมือนอยู่บ้านตนเอง หรืออยู่โรงแรม 5 ดาวเลย
------------------------------------------------------------------------

สำหรับราคา 3,800 บาท เรามีตู้เย็นให้ด้วยนะครับ ตู้เย็นแบบ 2 ประตู No Frost
มาอยู่กับเรา เหมือนอยู่บ้านตนเอง มีทั้งแอร์ เฟอร์นิเจอร์ และตู้เย็น มีของกินเย็นฉ่ำทุกวัน หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามาอย่างเดียว ก็อยู่ได้เลย เรามีเครื่องนอนพร้อม หมอนพร้อมปลอกหมอน ผ้านวม ผ้าปูเตียง ท่านไม่ต้องเตรียมมาเลย

แต่ถ้าต้องการราคา 3,000 หรือ 3,300 บาท เรามีอีกหอหนึ่งชื่อ กันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์ ห้องเล็กหน่อย ค่าเช่าเพียง 3,000 หรือ 3,300 บาท/เดือน
เป็นแอร์เฟอร์เหมือนกันพร้อมตู้เย็น 2 ประตูแบบ No Frost ด้วย อยู่ที่ทุ่งเศรษฐีแยก 8 ห่างกันเพียง 300 เมตร แต่ใกล้กับราม 2 มากขึ้น ซึ่งห่างจากราม 2 เพียง 50 เมตร ถ้าต้องการดูหอราคา 3,300 ถ้าท่านดูด้วย PC หรือ Note Book ท่านมองไปที่ขวามือขอจอ แล้วหา กันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์ แล้วคลิกไปดูรายละเอียดได้

ถ้าต้องการค้นหาจาก google ก็ให้ค้นหา "กันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์" แล้วคลิกดูหอนั้นได้

ถ้าต้องการดูภาพหอกันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์ ให้เลื่อนหน้านี้ขึ้นไปสุด จะเห็นช่องว่างแและมีคำว่า ค้นหาจากชือ ให้ใส่ชื่อกันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์ แล้วกด Enter หรือ click ปุ้มรูปค้นหา ได้เลย

หรือท่านเลื่อนจอภาพไปข้างล่างเพื่อดูรูปและรายละเอียด กันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์ได้

ท่านจะเสียค่าเช่าแพงไปทำไม มาอยู่กับเราดีกว่า

หอนี้ถูกสุดในย่านนี้ ถ้าเทียบกับอาคารที่สวย สะอาด ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมี 7-Eleven อยู่หน้าปากซอยรามคำแหง 2 ซอย 12 เลย สะดวก หิวเมื่อไรก็แวะมา

ด้วยระบบความปลอดภัย cctv และ key card

ที่สำคัญใกล้อู่รถเมล์ ซึ่งอู่อยู่ใกล้ซอยที่หอนี้ตั้งอยู่ คือสาย 46 48 38 138 และมีรถตู้ไปซีคอน
รถเมล์ 139 (ลงสุดสาย เดินเข้าซอยทุ่งเศรษฐี 11 สุดซอยเลี้ยวซ้ายแล้วหาแยก 9), 180, 1141

มีรถตู้ไปเมกาบางนา (Mega Bangna)

รถตู้: ราม 2 - รังสิต, ราม 2 - บางแค, ราม 2 - บางกะปิ, ราม 2 - สายใต้ใหม่, ราม 2 - งามวงศ์วาน, ราม 2 - หมอชิตใหม่, ราม 2 - ซีคอนสแคว, รถตู้ 552 จากอ่อนนุช - สุวรรณภูมิ (ต้องนั่งรถจากราม 2 ไปลงบางนาตราดที่ Tesco Lotus แล้วต่อสายนี้), รถตู้ 552A ปากน้ำ - สุวรรณภูมิ (ต้องนั่งรถจากราม 2 ไปลงบางนาตราดที่ Tesco Lotus แล้วต่อสายนี้)

มีร้านค้าของชำ เครื่องดื่ม ของใช้ประจำวัน อยู่ใกล้ ๆ หอ และอยู่ใกล้ร้าน 7/11 ห่างแกันเพียง 250 เมตร

หอพักใกล้มหาวิทยาลัยราม 2 หอพักใกล้เมกาบางนา กันต์ฤทัยอพาร์ทเม้นท์เป็นอพาร์ทเม้นท์ที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิประมาณ 17 กิโลเมตร (ไม่มีเสียงเครื่องบินดังเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่สุวรรณภูมิ)
หอพักใกล้ Nation Tower หอพักใกล้ Central Bangna เซ็นทรัลบางนา

หอพักใกล้โลตัสบางนา ใกล้เซ็นทรัพลพลาซ่าบางนา

อินเตอร์เน็ตแรง 300 MB แรงสุดในย่านนี้ มี router 2 ตัว
เพื่อกระจายสัญญานทุกชั้น แต่ละชั่นมี routers 2 ตัว

อพาร์ทเม้นท์ใกล้มหาวิทยาลัยราม 2 อพาร์ทเม้นท์ใกล้เมกาบางนา อพาร์ทเม้นท์ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ
อพาร์ทเม้นท์ใกล้ Nation Tower อพาร์ทเม้นท์ใกล้ Central Bangna เซ็นทรัลบางนา
อพาร์ทเม้นท์ใกล้โลตัสบางนา อพาร์ทเม้นท์ใกล้ราม 2

สนใจติดต่อ ชาญ 081-6208552 LineID : charnpat2 หรือค้นหาจากโทรศัพท์ 0816208552 ก็ได้
เจ้าของหอนี้ ใจดีเสมอ

———————————————-
มีเงิน 9,000 บาท อยู่ได้เลย
———————————————-
มัดจำ 5,000
ค่าเช่า. 3,800 บาท/เดือน
คีย์การ์ด 200
——————-
รวม. 9,000 บาทอยู่ได้เลย

——————————————
รายการต่อไปนี้ ไม่ใช้ไม่ต้องจ่าย
——————————————
WiFi. 200 บาท/เดือน
Cable TV 100 บาท/เดือน
ที่จอดรถ 300 บาท/เดือน
—————————————

———————————————-
อัตราค่าน้ำประปาและไฟฟ้า
——————————————
ค่าน้ำไฟฟ้า เราคิดค่าน้ำไฟฟ้าที่ใช้ในห้องตามอัตราที่เราจ่าย ส่วนค่าน้ำไฟฟ้าที่ใช้ส่วนกลาง เราเอาส่วนต่างที่เราจ่ายลบส่วนที่เราเก็บได้มาคำนวณ

เช่นบิลไฟฟ้าเรียกเก็บ 10,000 บาท เฉลี่ย 4.50 บาท ผมก็คิด 4.50 บาท/หน่วย

พอผมเก็บจากทุกห้องได้ 9,000 บาท ขาด 1,000 บาท ผมก็เอา 1,000 บาทมาเฉลี่ยเป็นค่าไฟส่วนกลางตามมิเตอร์ที่คุณใช้ในห้อง ซึ่งไม่มาก บางเดือนก็ไม่มี

อัตราค่าน้ำประปาก็ใช้หลักการเดียวกัน

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,500 - 3,800
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :5000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :5000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :200 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
แอร์เฟอร์ สตูดิโอ 23.0 ตร.ม. 3,500 - 3,800 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 07/10/2020, 22:22 น. - 184.22.126.xxx

ที่ตึกรับผุ้เช่าแบบครอบครัวมั้ยคะ พ่อ แม่ เด็ก 5 ขวบ

E2b356762bcc9a17845177371e07cb37 เมื่อ 19/9/2020, 06:02 น. - 171.96.81.xxx

เดือนตุลาคมมีห้องว่างมั้ยคะ แล้วจอดรถได้ตรงไหนคะ

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 20/9/2020, 19:39 น. - 49.228.56.xxx

มีว่างครับเดือนนตุลาคม63 มีที่จอดรถ คิด 300 บาท

เดือนสิงหาคมยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ

ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 63 ยังมีห้องว่างอีกไหมคับ

Noavatar32 เมื่อ 15/6/2020, 20:17 น. - 223.207.238.xxx

สัญญาเช่านี่กี่เดือนคะ

ห้อง 3500 ต่างกันยังไง ทำงานแถวสำนักงานเขตประเวศเดินทางสะดวกมั้ยคะ

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 28/5/2020, 11:17 น. - 184.22.213.xxx

ตอนนี้ห้อง 3,500 เต็มครับ เหลือ 3,800 บาทครับ ต่างกันตรงที่มีตู้เย็น

ถ้าต้องการถูกกว่า 3,500 บาท ก็มีค่าเช่า 3,300 บาท ห้องเล็กหน่อย เป็นแบบเฟอร์แอร์+ ตู้เย็นด้วย เพียงแต่ห้องเล็กหน่อย(หอกัญฤทัย)

ยังมีห้องว่างไหมคะ

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 16/5/2020, 06:43 น. - 1.46.170.xxx

มีครับ

Noavatar32 เมื่อ 15/5/2020, 16:44 น. - 1.46.204.xxx

ตอนนี้ยังมีห้องว่างไหมคะ

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 16/5/2020, 06:43 น. - 1.46.170.xxx

มีครับ

มีงบ5000สามารถเข้าอยุ่ได้ไหมคะ

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 29/4/2020, 20:16 น. - 184.22.207.xxx

ได้ครับ

5000 นี่เข้าอยู่ได้เลยใช่ไหมคะ จะได้ไปดูห้องเลยคะ เพราะมีงบ 5000ถ้วนเลย เข้าอยู่ได้ใช่ไหม

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 30/4/2020, 19:46 น. - 49.228.59.xxx

ใช่ครับ เราให้ผ่อนมัดจำได้
มัดจำ 5,000 บาท
ค่าเช่า 3,800
ครย์การ์ด 200
——————-
รวมทั้งหมอ 9,000 บาทอยู่ได้เลย
ถ้าจะชำระก่อน 5,000 บาท เราก็ให้ แค่ยังค้างอีก 4,000 บาท
ท่านก็แบ่งจ่ายเดือนละ2,000 บาท ไป 2 เดือน
เดือนถัดไป ท่านต้องจ่ายค่าเช่า3,800 บาท +
2,000 บาท ไปอีก2 เดือน
หวังว่าเข้าใจ
ที่นี่ใจดีเสมอ

เข้าใจคะ ขอบคุณมากนะคะ 🙏

มีห้องว่างไหมคะ

มีห้องว่างไหมครับ

มีห้อว่างมั้ยคะ เช่ารายปี มีที่จอดรถยนต์มั้ยคะ

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 28/10/2019, 15:57 น. - 1.46.195.xxx

มีครับ สิ้นเดือนนี้ 31 ต.ค. 62 มาดูได้

มีห้องว่างใหมึะ จะย้ายต้นเดือนกรกฎาคม

Noavatar32 เมื่อ 12/6/2019, 23:25 น. - 58.9.35.xxx

มีห้องว่างอยู่มั้ยครับ ถ้าจะเข้าตอนต้นเดือนกรกฎาคม

Noavatar32 เมื่อ 23/5/2019, 23:04 น. - 49.48.240.xxx

มีว่างอยู่ไหมครับ

มีห้องว่างไหมคะ รบกวนตอบกลับด้วยค่ะ

มีที่จอดรถมั้ยคะ

5905af5bc843635e7d770153f1cb860c เมื่อ 21/2/2019, 17:28 น. - 184.22.246.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมครับ

ยังมีห้องว่างหรือเปล่าครับ

Noavatar32 เมื่อ 05/1/2019, 13:11 น. - 49.230.93.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างอยู่ไหมคะ

020ee464dca4bb5b6fe77f8f719681e0
ชาญ Ownertag
เมื่อ 07/1/2019, 22:16 น. - 184.22.249.xxx

มีครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง