อพาร์ทเม้นท์ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ)

ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ)

ซ.ฟาร์มวัฒนา ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,800 - 15,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8612 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) ลำดับที่ 46 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) | ที่ตั้ง 33/5 ฟาร์มวัฒนา พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ) หอพัก ใกล้ ย่าน ฟาร์มวัฒนา พระราม 4

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ซิกเนเจอร์ อพาร์ทเม้นท์ (ใกล้ ม.กรุงเทพ กล้วยน้ำไท / ตึกเบอร์ลี่ฯ)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2021
จองภายในเดือน ธันวาคม 2020 ได้สิทธิ์ชำระเงินประกันเพียง 2 เดือนของราคาห้อง (ปกติ 3 เดือนของราคาห้อง)

ติดต่อจองห้องพัก


* มือถือ: 064-424-4593


* อีเมล์: signature.apt@gmail.com


* Line: signature.apt


* FB: www.facebook.com/signatureapt
กฏระเบียบเบื้องต้นก่อนตัดสินใจเช่า


* ไม่รับผู้เช่าที่มี "สัตว์เลี้ยงทุกชนิด"


* ไม่รับผู้เช่าที่มี "เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี" พักอาศัยด้วย


* สามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในห้องพักได้ ยกเว้น "เครื่องซักผ้า" และ "เครื่องอบผ้า"


* ห้าม "ประกอบอาหารประเภทครัวร้อน" ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยและกลิ่นรบกวน


* ห้องพักทุกประเภท "อยู่ได้ไม่เกิน 3 คน / ห้อง"
ข้อมูลอพาร์ทเม้นท์


* จำนวนชั้น: 8 ชั้น


* จำนวนห้องพัก: 73 ห้อง


* ประเภทห้องพัก: Studio, 1 Bedroom


Studio ขนาด 26-38 ตร.ม. จำนวน 69 ห้อง


- 26 ตร.ม. = 6,800-7,400 บาท/เดือน


- 31 ตร.ม. = 7,200-8,100 บาท/เดือน


- 33 ตร.ม. = 7,500-8,400 บาท/เดือน


- 38 ตร.ม. = 7,800-8,600 บาท/เดือน


1 Bedroom ขนาด 40-60 ตร.ม. จำนวน 4 ห้อง


- 40 ตร.ม. = 11,000 บาท/เดือน


- 45 ตร.ม. = 13,000 บาท/เดือน


- 60 ตร.ม. = 15,000 บาท/เดือน
เงื่อนไข:


* ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด เช่น TV, ตู้เย็น, แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น


* ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ


* ไม่รวมค่าจอดรถยนต์


* ไม่รวมค่าบริการทำความสะอาดในห้อง
ระยะสัญญา:


* 1 ปี


* 6 เดือน (เพิ่ม 1,000 บาท/เดือน จากราคาปกติ)


* 3 เดือน (เพิ่ม 1,500 บาท/เดือน จากราคาปกติ)


* 1 เดือน (เพิ่ม 2,000 บาท/เดือน จากราคาปกติ)
เงินทำสัญญา: จ่าย 3 เดือนของราคาห้อง


* ค่าเช่าล่วงหน้า 2 เดือนสุดท้ายของสัญญา


* ค่าประกันความเสียหาย 1 เดือน


* กรณีทำของเสียหาย จะหักจากเงินประกัน
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม:


* ค่าน้ำ: 19 บาท/หน่วย


* ค่าไฟ: 7 บาท/หน่วย


* ค่าจอดรถยนต์: 1,000 บาท/เดือน


เซ็นสัญญาน้อยกว่า 1 ปี เก็บค่าจอดรถ 1,500 บาท/เดือน


* ค่าจอดรถมอเตอร์ไซด์: 300 บาท/เดือน


* ค่าจอดรถผู้มาติดต่อ (รถยนต์ & มอเตอร์ไซด์): เกิน 3 ชั่วโมง 100 บาท


* อินเตอร์เน็ต: 3BB fiber optic direct line / AIS Fiber optic direct line
สถานที่ใกล้เคียง


* BTS สถานีเอกมัย หรือ พระโขนง, ทางด่วนอาจณรงค์


* Gateway, K Village, Big C & Lotus พระราม 4


* มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล้วยน้ำไท


* ตึกเบอร์ลี่ยุคเกอร์, ตึกมาลีนนท์, ตึกมโนรมย์, ตึกสิรินรัตน์


* ร.พ.เทพทารินทร์, ร.พ.กล้วยน้ำไท
สิ่งอำนวยความสะดวก


* อินเตอร์เนตความเร็วสูง ส่วนตัวทุกยูนิต


* เฟอร์นิเจอร์ครบชุด


* แอร์ และเครื่องทำน้ำอุ่น


* Mini Gym


* ยืมจักรยานส่วนกลาง


* Lobby & Co-Cooking Space ทำอาหารได้


* Digital TV 30 ช่อง


* ที่จอดรถยนต์ 24 คัน, มอเตอร์ไซด์ 8 คัน, จักรยาน 6 คัน


* ลิฟต์โดยสาร


* เครื่องซักและเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ


* ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ


* Cooking Zone: ไมโครเวฟ, กาน้ำร้อน, เตาไฟฟ้า, Sink ล้างจาน


* มุมนั่งพักผ่อน Free Internet Zone


* บริการทำความสะอาดห้องพัก เริ่มต้น 300 บาท


ความปลอดภัย


* เข้าตึกด้วยระบบคีย์การ์ด


* ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง


* CCTV ภายในอาคารกว่า 30 จุด


* ปิดประตูใหญ่หลัง 20.30 น.


* จุดตรวจพิเศษ สน. คลองตัน


* เครื่องตรวจควัน / อุปกรณ์ดับเพลิง / ทางหนีไฟ


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,800 - 15,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :19 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 Year contract สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 6,800 - 7,400 บาท -
1 Year contract สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 7,200 - 8,100 บาท -
1 Year contract สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 7,500 - 8,400 บาท -
1 Year contract สตูดิโอ 38.0 ตร.ม. 7,800 - 8,600 บาท -
1 Year contract 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 11,000 บาท -
1 Year contract 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 13,000 บาท -
1 Year contract 1 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 15,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

hi
I'm looking for appartment for rent, one month first, from 22 january.
can you tell me about price and conditions?
thank you
best regards
leo B

2762aadcf1390240d0570b2848ffedd0
Prawit Jirapunthong Ownertag
เมื่อ 13/12/2020, 14:43 น. - 171.6.101.xxx

We do have two types of room lefts which are 40 sqm (1 bedroom 1 bathroom and 1 living room) and 33 sqm (studio room type) and price is 11000 and 8300 respectively. At least, 1 month contract with 2 months deposit and this is special price.

For more info, pls contact our facebook (signature apartment rama4)

Thx

Noavatar32 เมื่อ 06/12/2020, 17:51 น. - 1.46.107.xxx

ได้แม่บ้านหรือยังคะ พอดีว่าอยากไปทำงาน

Hello. I am looking for a contract of 3 months. 1- Please tell me the lowest possible monthly rent you can offer, because I am a student and looking for more affordable studios. 2- Please send me the address of your building. 3- Your contact details. 4- Address of your building. Kind regards, Soroush

Hello, I am an exchange student who will travel to Bangkok University in Thailand after August. Could I ask photos of different price types and provide wireless internet access?

Hello, I am an exchange student, I will go to Bangkok university school after summer vacation, but I only can stay for half year. To this reason, I want to ask you could I just rent 6 months(from August to December)?
Thank you for watching !

2762aadcf1390240d0570b2848ffedd0
Prawit Jirapunthong Ownertag
เมื่อ 11/4/2019, 18:29 น. - 49.230.68.xxx

Pls contact us at Signature Facebook or Facebook messenger to us. Even Line (Line id: signature.apt

Hi, I am interested at your unit, can I schedule a viewing on 9th February? Please do contact me at elsayunisia.y@gmail.com or whatsapp at +62816892330

Hello, I want to rent one studio (30.0 sq.m.) in next month. Can you tell me the term, how much and the way I have to pay. I will come on 8th, January, 2019. And I am a student at Bangkok University.

สนใจจะเช่า 3 เดือนเพื่อให้นักศึกษาได้พักช่วงฝึกงาน คิดอย่างไร

ไม่แน่ใจว่ามีห้องว่างไหมคะ เพราะตามประกาศแล้วเห็นว่ามี สนใจคะ

ติดต่อห้องพักคะมีว่างไหม ราคาห้องที่ว่างด้วยคะ เข้าพักปประมาณกลางเดือนมีนาคมคะ ระยะเวลาขั้นต่ำ 3-6 เดือนคะ หรืออาจมากว่านั้นคะ

ขอบคุณคะ

hello, im interested in 33sqm studio, 3 month rental period. when its possible to visit? thanks!

Adrian

2762aadcf1390240d0570b2848ffedd0
Prawit Jirapunthong Ownertag
เมื่อ 29/1/2018, 11:05 น. - 183.88.210.xxx

We do not have 33sqm in this period but we do have another size available and please come in to visit our apartment. M-F (10am-7pm)

Sawadee Krup. I'm interested in a studio for 2 months. Can you please confirm availability and price.? thanks for feedback

I am looking for room in near the Bangkok University. Do you have available room? I wanna live as soon as possible.

Hello,
my name is Carina Gutmann and I will start to studie at the International College. I will start in August and I am interested in renting a Room for 1 year. Do you have any free room?

Email: c.gutmann97@gmail.com
Phone: 0970251604

Thank you
Carina

Hello, I am interested in renting a studio apartment. Can I be put into contact with someone to talk about details and how to make the down payment?

Thank you,
Olivia Herzberg

Hi, I am interested in renting a studio apartment starting in August. Can you give me more details and how I can make a down payment?

D5d71161dfc969d8c32f3a83fae30761 เมื่อ 30/5/2017, 00:50 น. - 189.138.218.xxx

Hi my name is Alexa Lopez, my friends and I are going to study in Bangkok University International College, we'll be around 4 to 5 months (August 03 to December 13). So we want to know if I you have any room for 3 person or only individual rooms. Also we want to know what will be the total for the time we will spend in your apartment.

2762aadcf1390240d0570b2848ffedd0
Prawit Jirapunthong Ownertag
เมื่อ 11/1/2017, 13:19 น. - 183.88.74.xxx

สามารถสอบถามได้ทางเบอร์โทร 02 381 1588 หรือ 091 097 4799 หรือทาง FACEBOOK ครับ

PLEASE CONTACT US BY 02 02 381 1588 OR 091 097 4799, facebook

Thank you.

Good afternoon Ladies & Gentlemen,

I am a French woman searching for an accomodation in Bangkok in order to make an internship. I am really interested by your residence, which is near my future professional office, and seems on my budget I am also seduced by the bedrooms. I wanted to ask you if I may rent an apartment for a period of only 6 month?

Thank you very much for your time and your consideration,

Best regards,

Cassandra Macé
mace.cassandra@gmail.com

D6ae6bcd6d714f40391b7c3a61a56691 เมื่อ 02/12/2016, 06:34 น. - 126.72.177.xxx

เข้าอยู่เดือนมกราคับห้องสตูดิโอสัญญา1ปีไม่ทราบว่ามีห้องว่างมั้ยคับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง