อพาร์ทเม้นท์ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3

ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3

ซ.ลาดกระบัง 46/3 ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 41700 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 | ที่ตั้ง 8 ลาดกระบัง 46/3 ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3 หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดกระบัง 46/3

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดับเบิ้ลยู เฮ้าส์ ลาดกระบัง 46/3

W HOUSEลาดกระบัง 46/3 ติดสามแยกสุขสมาน
อพาร์ทเม้นท์ใหม่สไตล์คอนโด สะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย เงียบสงบ ใกล้คิวรถตู้สุวรรณภูมิ เพียง 5 นาทีถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า Airport Link สถานีลาดกระบัง 1.5 กม.

เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการหาที่พักใกล้สนามบินสุวรรณภูมิย่านลาดกระบัง ปากซอยมีร้าน 7-eleven ร้านอาหาร ใกล้ตลาดนัดสุวรรณภูมิ ใกล้เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง

เข้าซอยไปเพียง 400 เมตร ห่างจากคิวรถตู้เข้าสนามบินเพียง 450 เมตร มีรถสองแถว มอเตอร์ไซต์รับจ้าง เดินทางสะดวกสบาย

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ลิฟท์
 • มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard)
 • กล้องวงจรปิด
 • เครืองซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ
 • ล๊อบบี้สำหรับต้อนรับแขก
ภายในห้องพัก
 • เฟอร์นิเจอร์ built-in เตียงขนาด 5 ฟุต, ตู้เสื้อผ้า, โต๊ะเครื่องแป้ง, เคาน์เตอร์อ่างล้างจาน
 • ทีวี 32 นิ้ว
 • ตู้เย็น 5.2 คิว
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • WIFI, เคเบิ้ลทีวี
 • ระเบียง

สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 0971753888

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :12000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :6000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :100-300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 6,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi.. Is there any additional prices for electricity devices?

มีให้เช่าระยะสั้นมั้ยคะ ถ้ามีสัยญากี่เดือนคะ

ดีค่ะ สนใจค่ะ มีให้เช่า ระยะสั้นไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 24/2/2020, 10:59 น. - 118.175.28.xxx

มีห้องว่างรบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ สนใจเข้าอยู่ช่วงเดือนเมษายนค่ะ

ราคาเช่าห้องต่อเดือนเท่าไหร่คะ

ราคาเช่าเท่าไรค่ะ

มีห้องว่างเดือนกค.หรือเปล่าคะ

มีห้องว่างมั้ยคะ สามารถจองไว้ได้มั้ย

Is this available immediately? For the month of March?

ห้องว่างกรุณาติดต่ิอกลับด้วยนะคะ

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ

Dear sir/madam

My name is Kilian Fastenakels from Belgium. I will be doing an internship in Bangkok at KMITL for March, April and May 2019.

Looking at the pictures it seems extremely promising ! But I do have a few questions:

- Since I will be in Bangkok for 3 months I might want to move to a different area after 1 or 2 months, would that be possible for this studio ?

What would the total monthly pay be including all amenities (water + electric + others) ?

Would it be possible for you to tell me a little bit about the area around the studio ? Is it close to transport options ?

One potential issue I might have is noise from the airport, how bad does it get ?

I very much look forward to hearing from you !

Kindest regards

Kilian

Dear sir/madam

My name is Kilian Fastenakels from Belgium. I will be doing an internship in Bangkok at KMITL for March, April and May 2019.

Looking at the pictures it seems extremely promising ! But I do have a few questions:

- Since I will be in Bangkok for 3 months I might want to move to a different area after 1 or 2 months, would that be possible for this studio ?

What would the total monthly pay be including all amenities (water + electric + others) ?

Would it be possible for you to tell me a little bit about the area around the studio ? Is it close to transport options ?

One potential issue I might have is noise from the airport, how bad does it get ?

I very much look forward to hearing from you !

Kindest regards

Kilian

My son will study in Bangkok ( KMITL ) from 11 january to 30 june. He is interested in renting a W House apartment. Is it still free ? Is it possible to pay from France ?
Let me know what are possibilities . It's the first time my son study in a foreign country , so it's difficult for me ....I don't know how to do !!!
In advance thank you for your response
Kind regards
Alixe Tavant

ตอนนี้มีพักว่างไหมคะ เข้าอยู่สิ้นเดือนนี้คะ

มีห้องว่างไหมคะ ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ จะเข้าอยู่ประมาณสิงหาหรือกันยา ขอบคุณค่ะ

I am moving to Lat Krabang to teach at KMIDS. I would like to rent your apartment during the month of August (arriving July 31) while I make arrangements for more permanent housing.

Hello,
do you have two free room from the 1st of August?

Thank you.
Zuzana Lepičová

does each room include refrigerator?

Noavatar32 เมื่อ 04/6/2018, 16:31 น. - 49.229.69.xxx

เดือนนี้มีห้องว่างไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง