อพาร์ทเม้นท์ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence)

ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence)

ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธสารวินิจฉัย ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 7,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 79 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) ลำดับที่ 73 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) | ที่ตั้ง 33/2 ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธสารวินิจฉัย ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence) หอพัก ใกล้ ย่าน ซ.วัฒนานิเวศน์ 7 ถ.สุทธสารวินิจฉัย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ดี-เฮ้าส์ ลาดพร้าว เรสซิเด้นส์(d-haus Ladprao Residence)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 30/04/2021
Promotion พิเศษ ช่วยชาติชนะ COVID-19 ห้องพักทุกแบบทุกราคา **อยู่ 1 ปี ฟรี 1 เดือน** สำหรับลูกค้าที่แจ้งว่ามาจาก RentHub ที่จองและเข้าพักภายในเดือน เมษายน 2564 เท่านั้น เงื่อนไขการรับโปรโมชั่น 1.กดLike เพจ D-haus Ladprao เรสซิเด้นส์ 2.เปิดสถานะเป็น สาธารณะ และ กด Share ให้เพื่อนอย่างน้อย 5 ท่าน **เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด **ให้สิทธิลูกค้าที่วางเงินจองห้อง และเข้าพักตามเงื่อนไข ตามลำดับ ติดต่อสอบถาม และชมห้องพักได้ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 โทร. 085 4853380 Line ID: @qks8036z

ห้องพักรายเดือน คุณภาพชีวิตเทียบเท่าคอนโดฯ


บรรยากาศร่มรื่น กลางใจเมือง เข้าได้จากทั้งถนนลาดพร้าวและถนนรัชดาฯ

มีมุมพักผ่อนสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ บรรยากาศสงบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการๆพักผ่อนอย่างแท้จริง

ทุกห้องมีเฟอร์นิเจอร์ครบ แอร์ น้ำอุ่น พร้อมที่จอดรถที่สามารถรองรับได้ถึง 50 คัน(รับเฉพาะผู้เช่าห้องพัก37ตรม.เท่านั้น)
และมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ขนาด 15 x 25 เมตร เพื่อการออกกำลังกายได้อย่างเต็มที่ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยด้วย รปภ. 24 ช.ม. Key Card และ CCTV


***มีร้านสะดวกซื้อ 7-11 ที่หน้าประตูเข้าอาคาร(ด้านหลัง)***

อัตราค่าน้ำ : ตามอัตราที่ชำระให้การประปา ประมาณยูนิตละ 18 - 19 บาท


อัตราค่าไฟฟ้า : ตามอัตราที่ชำระให้การไฟฟ้า ประมาณยูนิตละ 4 - 5 บาท
ค่าบริการส่วนกลาง : ไม่มี

อัตราค่าอินเตอร์เน็ต : ฟรีตลอดอายุสัญญา Wifi Fix Speed 20M./10M.จำนวน 1 User
อัตราค่าที่จอดรถ : 500 บาท ต่อเดือน
เคเบิ้ลทีวี : ฟรี 90 ช่อง
**เข้าชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันค่ะ 08.00-18.00 โทรสอบถามห้องว่างอีกครั้งก่อนนะคะ**
โทร. 085 4853380


Line : @qks8036z

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 7,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องเล็ก ตึกหลัง (เฟอร์ฯเดิม) สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 4,500 - 5,300 บาท -
ห้องใหญ่ ตึกหน้า (เฟอร์ฯเดิม) สตูดิโอ 37.0 ตร.ม. 6,000 บาท -
ห้องเล็ก แต่งใหม่ สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 4,900 - 5,500 บาท -
ห้องใหญ่ แต่งใหม่ สตูดิโอ 37.0 ตร.ม. 6,400 - 7,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ไม่มีลิฟหรือคะ

มีห้องว่างไหมคะ

สนใจห้องเล็ก4500฿ค่ะ

Fabdd8c428d8bd75ad6ddcf63c0eb024 เมื่อ 13/1/2021, 21:20 น. - 182.232.165.xxx

มีห้องว่างมั้ยคับ

Fabdd8c428d8bd75ad6ddcf63c0eb024 เมื่อ 13/1/2021, 21:23 น. - 182.232.165.xxx

น่าสนใจคับ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 28/1/2021, 08:55 น. - 171.101.124.xxx

มีว่างอยู่ค่ะ ลูกค้าสามารถเข้ามาชมห้องได้ทุกวัน 8-18.00 น.
Line : @qks8036z คุยกับเจ้าหน้าที่ได้คะ

ค่าล่วงหน้า กับ ค่ามัดจำ ผ่อนจ่ายได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 14/12/2020, 11:38 น. - 171.99.202.xxx

ภายในสิ้นปี63 นี้ แรกเข้าลูกค้าชำระค่าเช่าเดือนแรก 1 เดือน , เงินประกันห้อง 1 เดือน ค่ะ ก็เข้าพักได้แล้ว (ปรกติจะต้องชำระค่าเช่าเดือนสุดท้ายในวันแรกเข้าอีก 1 เดือน)

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 28/1/2021, 08:56 น. - 171.101.124.xxx

ต้องขออภัยด้วยค่ะ ไม่สามารถผ่อนชำระได้ค่ะ

เช่าชั่วคราว1เดือนได้ไหมครับช่วงวันที่22พย 63- 23ธค63 ราคาเท่าไหร่คับ เข้าร่วมโครงการรัฐบาลไหมครับ ขอรายละเอียด061-9626859 อาม

Is 1 small cat okay if we sign a 12 month lease?
Please reply via Line or Troyandloni@gmaiil.com
Line: troyandloni

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบตอนนี้ยังมีห้องว่าง ห้องเล็ก(เฟอร์นิเจอร์ใหม่) ไหมค่ะ รวมค่าใช้จ่ายครั้งแรกเท่าไหร่ค่ะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 08/9/2020, 09:46 น. - 171.100.22.xxx

ตอนนี้ห้องเล็กราคา4500บาท ยังพอมีว่างอยู่ค่ะ ตอนนี้ชำระค่าเช่าเดือนแรก 1 เดือน,เงินประกัน1เดือน , ค่าอากรทำสัญญา 6 เดือน 32บาท,ค่าดีการ์ด 100 บาท เป็นเงินประมาณ 9,132 บาทคะ
เข้ามาชมห้องก่อนได้ค่ะ วางเงินจองเพียง 1000 บาทเท่านั้นค่ะ
www.dhaus-bkk.com

มอเตอร์ไซค์เสียค่าจอดรถไหมคะ ต้นเดือนตุลา ห้องเล็กจะยังมีอยู่ไหมคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 21/8/2020, 09:24 น. - 171.101.22.xxx

รบกวนลูกค้าโทรสอบถามสถานะห้องล่วงหน้าได้ช่วงเดือนกันยายนอีกครั้งได้คะ ไม่คิดค่าที่จอดมอเตอร์ไซค์

ต้นเดือนตุลาคม มีห้องว่างไหมคะ ขนาดเล็ก

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 03/8/2020, 11:20 น. - 171.99.205.xxx

ต้องรบกวนลูกค้าโทรสอบถามเข้ามาอีกครั้ง ล่วงหน้า 1 เดือน สามารถจองไว้ได้ล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ คาดว่าช่วงเดือนตุลาคม จะยังมีห้องว่างค่ะ

ยังมีห้องว่างอยู่ป่าวครับ ขนาดเล็ก

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 03/8/2020, 11:18 น. - 171.99.205.xxx

ตอนนี้เหลือห้องว่างไม่มากแล้วค่ะ ต้องรบกวนลูกค้าเข้ามาดูและวางเงินจองไว้ก่อนค่ะ

B0e66874fae124be92572923f81afc97 เมื่อ 29/6/2020, 19:33 น. - 223.205.247.xxx

เลี้ยงแมวได้ไหมคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 04/7/2020, 11:21 น. - 49.228.194.xxx

ขอสงวนสิทธิ์ห้ามเลี้ยงสัตว์คะ

สอบถามการเดินทางค่ะ จาก MRT สุทธิสารถ้าต่อวินไปประมาณกี่บาทคะ หรือมีการเดินทางแนะนำไหมคะ

ห้อง4500ยังมีว่างมั้ยคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 09/6/2020, 22:21 น. - 184.22.115.xxx

ยังพอมีห้องว่างคะ แต่ไม่มากคะ สามารถมาชมห้องพักได้ทุกวันโดยไม่ต้องนัดหมาย 8.00 - 18.00น.คะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 09/6/2020, 22:21 น. - 184.22.115.xxx

ยังพอมีห้องว่างคะ แต่ไม่มากคะ สามารถมาชมห้องพักได้ทุกวันโดยไม่ต้องนัดหมาย 8.00 - 18.00น.คะ

เช่า มิถุนาเดือนเดียวๆด้ไหมคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 09/6/2020, 22:21 น. - 184.22.115.xxx

ได้คะ

ห้อง​37ยังมีว่างมั่ยครับ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 21/5/2020, 17:51 น. - 124.121.169.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างเริ่มต้นที่ 6000 บาท ค่ะ สามารถเข้าชมได้ทุกวัน8.00 - 18.00 น. ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าค่ะ

ต้นมิถุนายน มีห้อง 21 ตรม.ว่างไหมคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 14/5/2020, 15:45 น. - 184.22.204.xxx

มีห้อง21ตรม. แบบมาตรฐาน ราคาเริ่มต้นที่ 4500 บาท ว่างอยู่ไม่มากคะ และมีห้องตกแต่งใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 4900 บาทคะ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ต้องรีบเข้ามาดูห้องและวางเงินจองไว้ก่อน 1000 บาท เพื่อล็อคห้องที่ชอบไว้ก่อนคะ

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 14/5/2020, 15:45 น. - 184.22.204.xxx

มีห้อง21ตรม. แบบมาตรฐาน ราคาเริ่มต้นที่ 4500 บาท ว่างอยู่ไม่มากคะ และมีห้องตกแต่งใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 4900 บาทคะ ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ต้องรีบเข้ามาดูห้องและวางเงินจองไว้ก่อน 1000 บาท เพื่อล็อคห้องที่ชอบไว้ก่อนคะ

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ
- เราสามารถ ติด internet เอง ได้ไหม คะ
- ห่าง จาก mrt มากมั้ย คะ สามารถเดิน ได้ไหม หรือ มีวินมั้ยคะ ราคาประมานเท่ารัย
ขอบคุนค่ะ

Noavatar32
dhaus Ownertag
เมื่อ 27/4/2020, 13:30 น. - 171.100.20.xxx

ทางอาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้internetที่อาคารมีบริการคะ ความเร็วมาตรฐานที่ให้อยู่ที่ 20M/10M Speed คงที่คะ ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานปรกติทั่วไปอยู่แล้ว
อาคารห่างจากMRT.สุทธิสาร 1.8 กม. ไม่แนะนำให้เดิน ค่าวินเข้ามาจากMRT.สุทธิสาร 25 บาท ขาออกเรามีวินที่หน้าประตูอาคารเลยค่ะ

Hi, is this apartment available? contact me on line: cammyazam

Noavatar32 เมื่อ 02/3/2020, 17:53 น. - 182.232.164.xxx

Hi is this available for 2 month rent?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง