อพาร์ทเม้นท์ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร)

ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร)

ถ.สุทธสาร ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 5,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 50270 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) ลำดับที่ 60 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) | ที่ตั้ง 67/2 สุทธสาร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธสาร

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ต้นอ้อเพลส (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร)

ห้องพักรายเดือนย่านรัชดา สุทธิสาร ห่าง MRT สุทธิสาร 300 เมตร


แนะนำห้องรายเดือน TonAor place (MRT สุทธิสาร ทางออก เมืองไทยภัทร) สะอาด ปลอดภัย


รายเดือน


-ห้องขนาด23sqm


-ค่าน้ำ 16 บาท/ หน่วย ค่าไฟ 6 บาท/หน่วย


-❌ห้องไม่มีระเบียง(มีที่ตากผ้าด้านล่าง)


-มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และ เครื่องอบผ้า ด้านล่าง


-ไม่มีค่าส่วนกลาง
🎉โปรโมชั่น 2 แบบ


แบบที่ 1


-ค่าเช่าเดือนละ 4500 จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน(4,500)


ไม่ติดสัญญา. ชำระ 9000 บาท พร้อมเข้าอยู่
-ค่าเช่าเดือนละ 5500 มี TV + ตู้เย็น จ่ายล่วงหน้า 1 เดือน(5,500)


ไม่ติดสัญญา. ชำระ 11,000 บาท พร้อมเข้าอยู่
✅ หากทำสัญญา 6 เดือน จ่ายล่วงหน้า 2 เดือน จะลดค่าห้องเพิ่มอีก 500 บาท/เดือน
รุปห้องสามารถดูได้ในนี้ค่ะ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 098-994 6416 K.เอ้ธ์

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 5,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :ไม่มีเงินประกัน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :16 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Premier Superior 1 ห้องนอน 23.0 ตร.ม. 4,500 - 5,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะ ภายในปีนี้จะมีห้องพักว่างบ้างคะ เดือนไหนก็ได้ค่ะ

พฤษภามีห้องว่างไหมคะ รบกวนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางเมลทีนะคะ
มี wifi ไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 26/3/2022, 19:13 น. - 1.20.157.xxx

มีที่จอดรถยนต์ฟรีมั๊ย

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้องว่างไหมคะ จะเช่าวันที่ 1 เม.ย.คะ

ไม่ทราบว่ามีห้องว่ามั้ยคะ จะเข้าอยู่ประมาณเดือนเมษาค่ะ จะเช่าอยู่ 2เดือนกว่าค่ะ ไปฝึกงาน

ยังมมีห้องว่างอยุ่ไหมค่ะ

ไม่ทราบว่าห้องพัก 4500 - 6000 ยังว่างอยู่ไหมคะ ย้ายเข้ากลางเดือน มค 65 line.miw1526 หรือ 0971165245

มีค่าที่จอดรถมั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 27/10/2021, 16:06 น. - 223.24.60.xxx

ถ้าเข้าอยู่วันที่24 พ.ย. ต้องจ่ายค่าห้องของเดือนพ.ย. ไหมคะ

เดือนธันวาคม มีห้อง6000ว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 28/11/2020, 15:31 น. - 49.237.19.xxx

เดือนธันวาคม มีห้อง6000ว่างไหมคะ

มีห้องว่างเดือนกันยายนไหมค่ะ

รถรับส่งคือจากไหนไปไหนคะ

สนใจห้องพักค่ะยังมีว่างมั้ยค่ะเข้าพักเดือนเมษายน สัญญา 1ปี

Noavatar32
Tonaorplace Ownertag
เมื่อ 11/3/2020, 17:35 น. - 125.27.200.xxx

สอบถามเพิ่มเติมรบกวนโทร 098-994-6416 ค่ะ

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ รายปีค่ะ ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ

Noavatar32
Tonaorplace Ownertag
เมื่อ 11/3/2020, 17:35 น. - 125.27.200.xxx

สอบถามเพิ่มเติมรบกวนโทร 098-994-6416 ค่ะ

How can I communicate with you? I am interested

Noavatar32
Tonaorplace Ownertag
เมื่อ 09/1/2020, 11:39 น. - 110.169.96.xxx

Dear Imran khan
We will accept monthly romm only in March. If you are still interested, please contact us again

Thank you
Best regard reception.

ยังมีห้องว่างป่ะค่ะ

Noavatar32
Tonaorplace Ownertag
เมื่อ 09/1/2020, 11:43 น. - 110.169.96.xxx

เรียน คุณ Jacky
ตอนนี้ยังไม่มีห้องรายเดือนว่างนะค่ะจะเปิดรับอีกทีต้นเดือนมีนาคม
หากคุณลูกค้ายังสนใจรบกวนคุณลูกค้าติดต่อกลับมาใหม่นะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
Best regard reception.

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ ขอรายละเอียดหน่อยค่ะ

Noavatar32
Tonaorplace Ownertag
เมื่อ 09/1/2020, 11:44 น. - 110.169.96.xxx

ตอนนี้ยังไม่มีห้องรายเดือนว่างนะค่ะจะเปิดรับอีกทีต้นเดือนมีนาคม หากคุณลูกค้ายังสนใจรบกวนคุณลูกค้าติดต่อกลับมาใหม่นะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ Best regard reception.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง