อพาร์ทเม้นท์ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์

ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์

ซ.สำโรงเหนือ1 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
4,600 - 12,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 50959 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ ลำดับที่ 65 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ | ที่ตั้ง 353 สำโรงเหนือ1 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ หอพัก ใกล้ ย่าน สำโรงเหนือ1

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์

ทริปเปิ้ลวัน เรสซิเด้นท์ อพาร์ทเม้นท์หรูมีระดับ วิวรถไฟฟ้า เปิดใหม่ ตรงข้ามห้างอิมพีเรียลและบิ๊กซี สำโรง
ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสสำโรงเพียง3นาที เดินทางสะดวกรองรับการเดินทางทุกประเภท เดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างง่ายดาย
ใกล้ตลาด ร้านอาหาร เซเว่น มีฟิสเนสและไวไฟ ทรูวิชัน มีรปภ. ดูแลตลอด

ที่จอดรถ จักรยานยนต์ ฟรี /รถยนต์ 1,300 บาท/เดือน
สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,600 - 12,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5.8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :15.80 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆ400 บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Superior สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 4,600 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,200 บาท -
Grand Deluxe สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,400 บาท -
Suit 2 bed with bathtub and kitchen 2 ห้องนอน 60.0 ตร.ม. 12,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องเดือนละ 4600 ว่างไหมคะ

มีห้อง4600ว่างไหมคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ