อพาร์ทเม้นท์ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ

ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ

ซ.แบริ่ง 48/1 (ระหว่าง 48-50) ถ.สุขุมวิท 107 สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
4,700 - 9,000 บาท/เดือน
800 - 1,490 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 37767 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ ลำดับที่ 46 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ | ที่ตั้ง 51 แบริ่ง 48/1 (ระหว่าง 48-50) สุขุมวิท 107 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ หอพัก ใกล้ ย่าน แบริ่ง 48/1 (ระหว่าง 48-50) สุขุมวิท 107

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ทิพย์วิชัย อพาร์ทเม้นท์ สร้างใหม่!! ใกล้บีทีเอสแบริ่ง ไบเทคบางนา บรรยากาศสไตล์รีสอร์ต สะอาด สงบ

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2021
Promotion!! ห้อง Studio 4,700 บาท (จากปกติ 5,200 บาท) ห้อง Superior Corner 5,200 บาท (จากปกติ 5,500 บาท)


Tel: 092-659-9449, 092-956-6535
Line id: @thipwichai
Facebook: thipwichaiapartment

สร้างใหม่บรรยากาศเหมือนรีสอร์ตเงียบสงบร่มรื่น มีพื้นที่สีเขียวเป็นสวนกลางอาคารทุกห้องได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

เดินทางเพียง 7 นาทีถึงบีทีเอสแบริ่ง(2.5 ก.ม.) 10นาทีถึงไบเทคบางนา 30 นาทีถึงบีทีเอสสยาม ใกล้ห้างเซ็นทรัลบางนา ย่านร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เดินทางสะดวกทั้งรถสาธารณะหรือรถส่วนตัว ใกล้ทางด่วนบางนา ถนนกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนตะวันออก และสนามบินสุวรรณภูมิ


สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก/Amenities :
 • เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 /Air conditioning
 • เฟอร์นิเจอร์ครบ ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเก้าอี้ เตียง ที่นอน ผ้าม่านกันยูวี/Fully furnished
 • เครื่องทำน้ำอุ่น Stiebel Elton /Warm shower
 • ห้องน้ำแยกส่วนเปียกแห้ง /Toilet separate wet & dry zone)
 • ระเบียง / Private Balcony
 • ซิงค์ล้างจาน / Sink
 • ราวตากผ้าติดผนัง / Hanger
 • ฟรี wifi / Free Wifi 10MB
 • สัญญาณดิจิตอลทีวี / Satellite TV Digital
สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคาร/Facilities :
 • ระบบความปลอดภัยเข้าออกระบบสแกนนิ้วมือ / Finger scan access
 • พนักงานรักษาความปลอดภัย / Security guard
 • กล้องวงจรปิดทุกชั้น / CCTV 24 hrs
 • ลานจอดรถอย่างดีมีหลังคา / Parking
 • ร้านค้า/ร้านกาแฟ / Minimart / Coffee shop
 • เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้กดน้ำ / Washing Dryer and Water machines
สถานที่สำคัญใกล้เคียง/Area surrounding :
 • ห้างสรรพสินค้า: เซ็นทรัลซิตี้บางนา / ลาซาลอเวนิว/ แม๊คโคร / เมกาบางนา / พาราไดซ์พาร์ค / ซีคอนแสควร์
 • สถานศึกษา: นานาชาติบางกอกพัฒนา / นานาชาติเซนต์แอนดรูส์ / นานาชาติไทย-สิงค์โปร์ / เซนต์โยเซฟบางนา / ลาซาล / อนุบาลเจริญพงศ์
 • โรงพยาบาล: ศิครินทร์ / ไทยนครินทร์ / ปิยมินทร์
 • สถานที่สำคัญ: สวนหลวง ร.9 / ศูนย์ประชุมไบเทคบางนา(Bitec Bangna) / สนามบินสุวรรณภูมิ (30 นาที) / เซ็นเตอร์พอยต์สตูดิโอ / สถานีโทรทัศน์นิวทีวี / ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์
 • การเดินทาง: รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีแบริ่ง (8-10 นาที) / รถโดยสารประจำทางแบริ่ง-เซนโยเซฟ / รถโดยสารประจำทางหมอโฮม-สำโรง / มอเตอร์ไซด์วิน
 • ร้านอาหาร: VTแหนมเนือง / Buna Coffee House / Uno Italian / The Art of food

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,700 - 9,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,490
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 23.0 ตร.ม. 4,700 - 5,200 บาท 800 - 1,490 บาท
Superior Corner สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 5,500 - 5,800 บาท -
Deluxe Corner สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 6,000 - 6,500 บาท -
One-Bedroom Suite 1 ห้องนอน 45.0 ตร.ม. 8,500 - 9,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องStudioมีราคาไหนบ้างคะ ยังมีห้องว่างไหมคะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 24/3/2021, 12:38 น. - 171.97.102.xxx

มีเริ่มต้น 4,700 ยังมีว่างค่ะ ทักไลน์ @thipwichai เพื่อส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ค่ะ

How far is it from BTS Bearing please

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 02/2/2020, 19:00 น. - 61.90.110.xxx

2.5 km. from BTS Bearing.

รบกวนสอบถามค่ะ ที่ทำงานอยู่แถว BTS นานา จากตรงนี้เดินทางไกลมั้ยคะ และที่แจ้งว่า เดินทางถึง BTS แบริ่ง คือเดินทางด้วยรถยนต์ หรือเดินเท้าคะ พอดีเป็นคนต่างจังหวัดค่ะ และต้องทำงานกลับดึก อยากได้ที่พักที่เดินทางไม่ไกลจากรถไฟฟ้ามากค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 27/10/2019, 12:15 น. - 124.121.155.xxx

จากอพาร์ตเมนต์ไปบีทีเอสนานา ประมาณ30-40นาทีได้ค่ะ โทรเรียกมอไซค์มารับที่ตึกไปลงที่ปากซอยแบริ่งแล้วเดินไปขึ้นบีทีเอสได้ค่ะ ขากลับก็มีพี่วินที่ปากซอยทั้งคืนค่ะ

Good afternoon. I am an English teacher from Britain. I am hoping to work at a local school for one month, starting tomorrow. Please can you advise me if you can accept a foreigner on a short term contract just for one month?

Please let me know as soon as possible, best regards.

Carl

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 12/2/2019, 18:13 น. - 171.100.219.xxx

Thank you for interesting. Unfortunately, we'd accept for 3 months.

ต้องการเช่าระยะสั้น 1 เดือน ราคาเท่าไหร่คะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 30/1/2019, 18:52 น. - 58.8.84.xxx

รวมเฟอร์ ตู้เย็น ทีวี ไมโครเวฟ เครื่องนอน 7,800 บาทค่ะ

would it be possible for me to put and use a hotplate for cooking on the balcony of a one bedroom suite

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 26/11/2018, 13:04 น. - 171.96.229.xxx

Yes, using an electric hotplate is fine.

ห้องราคา 5200 ยังมีว่างไหมครับ อยากย้ายเข้าอยู่ช่วง พฤศจิกายน นี้ครับ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 19/9/2018, 00:43 น. - 124.121.153.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีว่างอยู่ค่ะ สนใจมาชมห้องก่อนได้ค่ะ

Hello,

I´d like to ask weather it would be possible to rent an appartment for 1 or 2 month, starting in October 1st.

Thank you for your reply.

David Ceska

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 10/9/2018, 11:05 น. - 58.10.206.xxx

Sure, please visit or call for further details you may needed.

22989a4dba6762164fd544c8253952da เมื่อ 10/8/2018, 22:47 น. - 184.82.31.xxx

ช่วงกันยายนมีห้องว่างไหมครับ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 13/8/2018, 13:23 น. - 58.10.101.xxx

มีค่ะ เข้ามาชมห้องจริงได้เลยค่ะ

Hi
I am interested in your 1 bedroom Suite 45m2 for 10500THB per month listing 37767 on Rent hub.For 25th of August to 27th of October.

Thank You Ron Hancock

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 17/7/2018, 11:11 น. - 171.96.124.xxx

Thank you for interesting. Of course welcome for 2 months on Suite room. You can come to visit us or email to thipwichaiapartment@gmail.com

Hi,I'm interested in your condo. Can we have an appoinment in the middle of july for me to visit the room? Please contact me through email: emailofthaohuynh@gmail.com Thank you.

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 17/7/2018, 11:04 น. - 171.96.124.xxx

Please come, we're open everyday from 9 am. - 6 pm. Any info call 0926599449. Thank you.

เดือนกรกฎานี้มีห้องว่างมั้ยคะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 22/6/2018, 18:56 น. - 110.171.21.xxx

มีว่างค่ะ ทั้งสัญญาระยะสั้น 6 เดือน และสัญญาระยะยาว 1 ปีค่ะ

ตอนนี้มีห้องพักรายวันว่างบ้างไหมครับ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 23/4/2018, 11:09 น. - 58.8.84.xxx

มีว่างค่ะ สนใจเข้าพักวันไหนดีค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 23/4/2018, 11:41 น. - 58.8.84.xxx

ติดต่อได้ที่ 0929566535 / 0926599449 หรือให้ติดต่อกลับได้ค่ะ

ห้องราคา 4,700 ยังว่างไหมคะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 17/4/2018, 11:39 น. - 110.171.21.xxx

ยังมีว่างค่ะ ต้องขอโทษที่ตอบกลับช้าด้วยค่ะ

มีห้องว่างราคา 4700 บาท ไหมค่ะ ถ้ามี ราคาพร้อมเข้าอยู่ได้รวมมัดจำต้องจ่ายเท่าไหร่ค่ะ แล้วห้องมีระเบียงไหมค่ะ รบกวนขอรายละเอียดค่ะขอบคณค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 23/3/2018, 14:09 น. - 171.96.228.xxx

ต้องขอโทษที่ตอบช้าด้วยคะ

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดค่ะ น่าสนใจมากค่ะ

Hello,

I have just started working in the Thai-Singapore school and am interested in a room. I just wanted to know if there is a fridge included?

Thank you,

Nicola.

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 13/2/2018, 12:50 น. - 171.96.228.xxx

Fridge is not included in the room, but available for rental.

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 20/1/2018, 21:55 น. - 58.8.84.xxx

Thank you. For more information please visit www.thipwichaiapartment.com

มีแบบจ่ายแค่ค่ามัดจำ2เดือนก็10000เข้าอยู่ได้เลยมั้ยพี่ ถ้าต้องจ่ายล่วงหน้าไม่ไหวอะครับ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 12/12/2017, 11:55 น. - 61.90.110.xxx

สวัสดีค่ะ สนใจทำสัญญาระยะยาว 1 ปีใช่มั้ยค่ะ. ขอเป็น 12,000 บาทนะค่ะ สามารถจ่ายตอนทำสัญญา 10,000 บาท แล้วจ่ายส่วนที่เหลือ 2,000 บาทรวมกับค่าห้องในเดือนถัดไปก้อได้ค่ะ สนใจเข้ามาชมห้องก่อนได้นะค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 29/10/2017, 15:40 น. - 118.172.176.xxx

รบกวนสอบถามห้องว่างค่ะ พัก1คืนวันที่ 7 จำนวน9คนค่ะ ไม่ทราบมีห้องว่างไหม๊ค่ะ ห้องหนึ่งพักได้กี่คนค่ะ
ผู้ใหญ่7 เด็ก 2 ค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ

203f9a504d8f9a428f8e32013adfb39d
Thipwichai Apartment Ownertag
เมื่อ 02/11/2017, 13:03 น. - 171.96.124.xxx

พักได้ห้องละ 2 ท่านค่ะ ถ้าผู้ใหญ่ 7 ท่านต้อง 4 ห้องค่ะ สำหรับเด็กพักกับผู้ใหญ่ค่ะ
วันที่ 7 ยังว่างค่ะ
โทรสำรองที่พักที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะ 092 659 9449, 092 956 6535

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ