อพาร์ทเม้นท์ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT

บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT

ซ.นราธิวาสราชนรินทร์ 10 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,500 - 18,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 40876 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT ลำดับที่ 79 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT | ที่ตั้ง 32 นราธิวาสราชนรินทร์ 10 นราธิวาสราชนครินทร์ สาทร กรุงเทพมหานคร
บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT หอพัก ใกล้ ย่าน นราธิวาสราชนรินทร์ 10 นราธิวาสราชนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บีแอทสาทร ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT

ที่พักเปิดใหม่ Style LOFT ออกแบบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่ สะท้อนความมีสไตล์ของผู้พักอาศัยได้อย่างชัดเจน
เดินทางสะดวกสบาย เข้าออกได้ทั้ง ถนนนราธิวาสฯ และถนนสาทร
ใกล้ BTS ช่องนนทรี BRT อาคารสงเคราะห์ และ ถนนสาทร

เฟอร์นิเจอร์ครบครัน หิ้วกระเป๋า+ของใช้ส่วนตัวเข้าพักได้เลย

LCD TV 40 นิ้ว (DUPLEX ROOM 2 เครื่อง)
CABLE TV + HI-SPEED INTERNET (50/5 Mbps Direct To room) ส่วนตัว ทุกห้อง ครบทั้งข่าว - หนัง - เพลง - สารคดี
Pantry เตาไฟฟ้า ไมโครเวฟ ตู้เย็น อ่างล้างจาน เครื่องดูดควัน ตู้เคาน์เตอร์ครัว โต๊ะทำงาน โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า ระเบียง ผ้าม่าน / ผ้าม่านพร้อม รีโมทไฟฟ้า (DUPLEX ROOM) มุมแต่งตัว มุมทำงาน
บรรยากาศเงียบสงบ เย็นสบาย มีที่จอดรถ

ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีแค่ 10 นาที ใกล้สถานี MRT ใกล้ร้านสะดวกซื้อ
ใกล้ย่านของกินชื่อดังเซนต์หลุยส์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ใจกลางเมือง สาทร-สีลม

สนใจลองติดต่อนัดชมห้องพักก่อนได้นะคะ รับรองว่าคุณจะชอบ
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ TEL: 065-528-4991 / 02-286-6433 or LINE ID : bst_satorn

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,500 - 18,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :15 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 8,500 - 9,500 บาท -
Standard สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 10,000 - 11,000 บาท -
Standard สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 12,000 บาท -
Studio (King Bed) สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 13,000 บาท -
DUPLEX 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 15,000 - 17,000 บาท -
One Bed Room 1 ห้องนอน 36.0 ตร.ม. 18,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องน้ำที่มีปิดไหมคะหรือเป็นกระจกโล่งๆแบบนี้ไม่สามารถปิดได่

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 08/4/2021, 10:29 น. - 111.92.183.xxx

สวัสดีค่ะ สำหรับห้องน้ำเป็นกระจกหมดทุกห้องนะคะ แต่จะมีฝั่งด้านที่เป็นฝั่งเตียงนอนจะมีม่านกั้นให้อยู่นะคะ ขอบคุณมากค่ะ

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 28/1/2021, 09:43 น. - 111.92.183.xxx

Hello, Now we have family room available. This type have twin bed (3.5 ft.) suitable for 2 persons. Please add line ID : bst_satorn for more details. Thank you :)

Hi,

I'd like to have some info about the room for one person, is it still available? You can contact me on Line : 0930150672

Thanks
Martin Pauvert

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 18/1/2021, 17:24 น. - 111.92.183.xxx

Hi, Thank you for interested us. I already added your Line Id. Thank you :)

Hi I would like to know if the appartment duplex still available for rent??? Its for 6 months rental can you make it a good price???

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 18/1/2021, 17:21 น. - 111.92.183.xxx

Hi, Thank you for interested us.Please add Line ID : bst_satorn for more details. Thank you :)

Hi Im looking to rent the appartment for 1 or 2 months duplex as per advertisement above. Is the appartment still available

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 18/1/2021, 17:20 น. - 111.92.183.xxx

Hi, we still have duplex room available but our contract at least 6 month. Thank you :)

สนใจค่ะ ต้องการดูภาพ และรายละเอียด

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 16/11/2020, 10:20 น. - 111.92.183.xxx

สวัสดีค่ะ
รบกวนแอดไลน์ bst_satorn เพื่อดูรูปเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดอื่นๆ นะคะ
ขอบคุณมากค่ะ

Hi,

Do you have still room available? If yes when it is possible to move in? And how does it work for the deposit, one month in advance? Thanks

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 02/11/2020, 15:00 น. - 111.92.183.xxx

Hi, now we have available room. what type of room that you prefer? please add Line ID: bst_satorn for more details about move in. And we request 2 month for deposit. Thank you :)

Good day, I am visiting Bangkok & would like to know if you rent your apartments on a month to month basis? I will be in Bangkok from 20 FEB for 2 months.
If you are available to assist. Please send me more information. It will be alone so a studio or 1 bedroom should be fine.

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 29/1/2020, 17:27 น. - 111.92.183.xxx

Thank you. Now this time is full.So sorry.

Good day, I am visiting Bangkok & would like to know if you rent your apartments on a month to month basis? I will be in Bangkok from 1 February till 28 Feb?

If you are available to assist. Please send me more information. It will be two people staying so a studio or 1 bedroom should be fine.

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 24/1/2020, 13:11 น. - 111.92.183.xxx

Thank you for your interesting, I have 2 rooms for rent 1 month. For size 35 sqm. 18,000./month and for size 24 sqm.15,000.-/month .include electric & water . If you want to see the room please add line : bst_satorn , Thank you.

Hi, is there any kitchen for 10.000 baht price?

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 20/9/2019, 12:49 น. - 111.92.183.xxx

Hello, So sorry for 10,000 baht.Now I have the room for 24000 baht.discount 2000 baht.

Is your studio available starting September 9th? I will be traveling to Bangkok next week, and I am planning to stay, at least, 2 months--maybe more. I am a chef from California who will be taking a few interviews for some work in Bangkok, ans having lived in Bangkok twice before I am familiar with the city, skytrain, moto-taxis, etc. Would you be willing to let the apartment for two months, and it could turn in to something long term if I get one of my 3 job interviews. Thank you, and i look forward to hearing from you.

Yours Truly,

Marc C. Gomez

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 04/9/2019, 15:26 น. - 111.92.183.xxx

Mr.Marc C.Gomez,
Thank you for your interest in our accommodation.Now that the Studio is full, we only have a size of 30 sq.m or more, so if you can rest for two months, you can ask me to provide you with a cleaning service that you can pay with Duplex Style. t costs 18,000 baht a month, including water and electricity, and includes a deposit, key and even a package of keys.If you want to borrow only two months.
Thank you very much,
B@SATORN
ID Line : bst_satorn

มีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมค่ะ สนใจจะเช่าค่ะ

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 24/6/2019, 15:04 น. - 111.92.183.xxx

สวัสดีคะ ขอโทษที่ตอบล่าช้านะคะ ตอนนี้เราไม่มีโปรโมชั่นใดๆ แล้วคะ แต่มีห้องว่าง สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ ขอบคุณมากคะ

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 09/7/2019, 12:53 น. - 111.92.183.xxx

สวัสดีคะ ตอนนี้เรามีห้องพัก ราคาพิเศษคะ สนใจติดต่อสอบถามได้นะคะ ขอบคุณมากคะ

Hi,

I am going to be working in Thailand for 6 months and I would like to find out more information about renting a studio. Are there any rooms available at the end of June/ start of July. Could you please let me know about the availablilty of apartments, deposit, payment methods, utilities, transport links etc.

I look forward to hearing from you.

Regards,
Jovanna Salick

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 28/5/2019, 10:42 น. - 111.92.183.xxx

There is room for you. Price 13500 baht. Size 27 square. But size 24 is full. I'm sorry.

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 09/7/2019, 12:57 น. - 111.92.183.xxx

Hello,
I have some room for special price. If you interest B@satorn please contact us.Thank you very much.

Hello,
Is it possible to visit a studio next week ? I'd like to rent for 6 months (at least)

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 21/5/2019, 10:43 น. - 111.92.183.xxx

now is full.

Hello,
Is it possible to visit a studio next week ? I'd like to rent for 6 months (at least).

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 08/7/2019, 11:18 น. - 111.92.183.xxx

Hello Khun Estelle Lefebvre,

Now I have empty room. If you interest please come to visit at B@Satorn. Thank you very much. You can add my ID Line :bst_satorn

Noavatar32 เมื่อ 03/5/2019, 15:56 น. - 217.155.133.xxx

สามารถเช่าระยะสั้นได้ไหมคะ 3-6เดือนคะ
(รบกวนติดต่อผ่านอีเมล์นะคะเพราะตอนนี้อยู่ต่างประเทศคะ)

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 28/5/2019, 10:42 น. - 111.92.183.xxx

สนใจเข้าอยู่ช่วงไหนค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 30/5/2019, 21:58 น. - 217.155.133.xxx

ช่วง17 สิงหาคมคะ

Noavatar32 เมื่อ 30/5/2019, 21:58 น. - 217.155.133.xxx

ช่วง17 สิงหาคมคะ

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 31/5/2019, 10:20 น. - 111.92.183.xxx

ขอเบอร์ติดต่อกลับ หรือ line หรือ อีเมล์หน่อยค่ะ

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 01/6/2019, 08:07 น. - 111.92.183.xxx

ติดต่อผ่านอีเมล์ แต่ข้อความตีกลับไม่พบที่อยู่ค่ะคุณลูกค้า

มีห้องว่างไหมครับ

Hello,

I am interested to rent an apartment for 1 month asap.
Is a standard apartment available from next week?

Best,
Ammaru

สามารถไว้เครื่องซักผ้าเองได้มั้ยค่ะ
คิดว่าที่จอดรถยนตืมั้ยคะ

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 03/10/2018, 17:39 น. - 111.92.183.xxx

สวัสดีค่ะ เรื่องเครื่องซักผ้า ทางอพารเมนท์มีแบบระบบหยอดเหรียญฝาหน้าพร้อมเครื่องอบให้ค่ะ แต่ไม่สามารถไว้บนห้องได้ค่ะเนื่องจาก ออกแบบห้องมา ไม่เหมาะกับการใช้สอยเครื่องซักผ้าในห้องและพื้นที่ภายในที่จำกัด และไม่ได้ต่อท่อให้สำหรับใช้เครื่องซักผ้าค่ะ และส่วนเรื่อง ที่จอดรถ ตอนนี้ที่จอดของอพารเมนท์เต็มแล้วค่ะ ขออภัยด้วยค่ะ

Hello,
I'm interested in your apartment.
Can I see it this Friday night?

Best regards
Timo Dyga

7329a00b09c62f9a12d0230cac1067c9
B@SATORN Ownertag
เมื่อ 14/8/2018, 11:25 น. - 111.92.183.xxx

HELLO

FRIDAY 17/8/18 ? WHAT TIME?

TKS.
WANNA 0926987078

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง