อพาร์ทเม้นท์ บ้านคุณ 69/7

บ้านคุณ 69/7

ซ.พหลโยธิน 69/7 ถ.พหลโยธิน อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,000 - 10,000 บาท/เดือน
500 - 1,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 38939 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 125 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 126 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 127 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 128 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 129 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 130 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 131 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 132 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 133 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 134 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 135 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 136 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 137 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 138 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 139 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 140 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 141 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 142 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 143 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 144 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 145 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 146 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 147 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 148 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 149 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 150 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 151 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 152 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 153 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 154 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 155 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 156 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 157 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 158 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 159 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 160 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 161 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 162 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 163 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 164 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 165 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 166 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 167 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 168 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 169 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 170 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 171 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 172 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 173 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 174 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 175 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 176 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 177 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 178 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 179 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 180 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 181 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 182 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 183 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 184 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 185 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 186 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 187 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 188 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 189 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 190 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 191 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 192 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 193 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 194 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 195 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 196 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 197 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 198 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 199 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 200 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 201 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 202 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 203 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 204 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 205 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 206 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 207 :
 • รูปภาพ บ้านคุณ 69/7 ลำดับที่ 208 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านคุณ 69/7 | ที่ตั้ง 557/81-84 พหลโยธิน 69/7 พหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร
บ้านคุณ 69/7 หอพัก ใกล้ ย่าน พหลโยธิน 69/7 พหลโยธิน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านคุณ 69/7

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 01/10/2021
Line ID : chareonsap (ต้องนัดหมายล่วงหน้า) ราคาพิเศษ ไม่ต้องวางเงินมัดจำ (no deposit required with special price) พัก 5 คืนจ่ายเพียง 4 คืน (600-1,000) จ่ายเงินสดครั้งเดียว 12 เดือน พักฟรี 1 เดือน พักรายวันเป็นกลุ่ม 10 ห้องจ่ายเพียง 9 ห้อง เปิดบริการ 24 ชม./ต้องนัดหมายล่วงหน้า ( 24 hrs service/reservation need) ฟรีอาหารว่าง เครื่องดื่มและอุปกรณ์พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานสากลโรงแรมครบชุด ฟรี WIFI และฟรีเคเบิลทีวี (free WIFI & cable TV) บริการรถรับ-ส่งสนามบินดอนเมืองฟรี(800-1,000/ฟรี 1 ครั้ง) (free transportation to donmuang airport) มีห้องสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา คนป่วย/พิการนั่งรถเข็น (wheelchair friendly family rooms service)

Line ID : chareonsap (ต้องนัดหมายล่วงหน้า) เข้าซอย 50 เมตร ปากซอยมีป้ายรถเมล์ ห่างสถานีรถไฟฟ้าสายหยุด 500 เมตร สถานีสะพานใหม่ 600 เมตร อยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ เยื้องห้างบิ๊กซีและ รพ.เซ็นทรัลเยนเนอรัล มีห้องพักครอบครัวสำหรับผู้ที่นั่งรถเข็น เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชราและคนพิการ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,000 - 10,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :500 - 1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าน้ำ :15 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักครอบครัว (Family Room) สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 5,000 - 7,000 บาท 500 - 600 บาท
ห้องพักครอบครัวนั่งรถเข็น(wheelchair friendly family room) สตูดิโอ 56.0 ตร.ม. 8,000 บาท 800 บาท
ห้องพักครอบครัวสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา 2 ห้องนอน 56.0 ตร.ม. 9,000 บาท 1,000 บาท
ห้องชุด 1 ห้องนอน 1 ครัว 1 รับแขก มีลิฟท์ 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 8,000 - 10,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องพักครอบครัว (Family Room) มีว่างไหมค่ะ ถ้าจะเช่าเป็นรายเดือน มีเงื่อนไขอย่างไรบ้างค่ะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 30/8/2019, 01:25 น. - 14.207.0.xxx

ติดต่อทางไลน์ 24 ชม./ Line ID:chareonsap

สนใจเช่า 13 ก.ค. ว่างมั้ยคะ

Noavatar32
ดำรงค์ Ownertag
เมื่อ 30/6/2019, 23:05 น. - 14.207.192.xxx

ว่าง 1 ห้องสุดท้ายครับ/ติดต่อทางไลน์ 24 ชม./ Line ID:chareonsap

สนใจ ห้องพักรายวัน พักประมาณ 5 วัน

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 07/6/2019, 06:40 น. - 14.207.169.xxx

มีครับ/Line ID: chareonsap

3-8 พ.ค. มีห้องว่างไมคะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 03/5/2019, 04:20 น. - 14.207.10.xxx

มีครับ/Line ID: chareonsap

มีห้องว่างไมคะ 3-8 พ.ค.62คะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 03/5/2019, 04:20 น. - 14.207.10.xxx

มีครับ/Line ID: chareonsap

ต้องการเช่า 2สัปดาห์ระหว่าง 27 สิงหาถึง 9 กันยามีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 02/7/2018, 21:34 น. - 183.88.76.xxx

มีครับ/Line ID: chareonsap

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 03/5/2019, 04:20 น. - 14.207.10.xxx

มีครับ/Line ID: chareonsap

มีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 05/3/2018, 10:10 น. - 119.46.176.xxx

Line ID:chareonsap

มีห้องพักสำหรับ2คน 500ไหมค่ะ
แล้วจากสนามบินดอนเมืองมานี้ ต้องทำยังไงค่ะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 05/3/2018, 10:10 น. - 119.46.176.xxx

Line ID:chareonsap

ฉันสนใจในอพาร์ทเม้นท์ของคุณ ฉันต้องการทราบว่ามีห้องครัวเล็ก ๆ หรือไม่ ฉันต้องการเช่าเป็นเวลา 3 เดือนขอบคุณ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 22/12/2017, 15:06 น. - 119.46.176.xxx

เป็นห้อง studio ไม่มีห้องครัว แต่มีอุปกรณ์ทีวี เครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น เครื่องไมโครเวฟและอ่างล้างจานพร้อมภาชนะครบครับ

I am interesting in your apartment. I want to know if it has a little kitchen. I want to rent it for 3 months.Thanks.

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 22/12/2017, 15:08 น. - 119.46.176.xxx

Line ID:chareonsap

Noavatar32 เมื่อ 12/12/2017, 11:24 น. - 104.0.233.xxx

สวัสดีค่ะ สนใจห้องพักคะ พักคนเดียวและหนึ่งเดือนรับไหมคะ 20มกราถึง 19กุมภาพันธ์ 2018คะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 22/12/2017, 15:01 น. - 119.46.176.xxx

ยินดีต้อนรับครับ กรุณาติดต่อ Line ID: chareonsap

สนใจห้องพักค่ะวันที่7-10/10/2560 มีเด็กค่ะ5/7 ขวบรบกวนติดต่อกลับ0956071910ค่ะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 29/9/2017, 12:49 น. - 119.46.176.xxx

Line ID : chareonsap ตรับ

จากหมอชิตนั่งรถเมล์สายอะไรไปที่พักค่ะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 29/9/2017, 12:51 น. - 119.46.176.xxx

34, 39, 522 และรถตู้ที่ผ่านสะพานใหม่ครับ

อยากสอบถามที่พักรายวันครับ ช่วงเสาร์-อาทิตย์

Noavatar32 เมื่อ 20/8/2017, 19:30 น. - 27.55.77.xxx

อยากทราบว่า1ห้องพักได้กี่คนค่ะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 23/8/2017, 08:11 น. - 183.88.83.xxx

ปกติอนุญาตให้พักได้ 2 คน สูงสุด 3 คนครับ

Noavatar32 เมื่อ 18/8/2017, 18:56 น. - 27.55.225.xxx

ห้อง500-600 พักได้กี่คนค่ะ

Noavatar32
Dumrong Chareonsap Ownertag
เมื่อ 23/8/2017, 08:14 น. - 183.88.83.xxx

ปกติ 2 คน (สูงสุด 3 คน) คนที่ 3 เพิ่ม 200 บาทครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง