อพาร์ทเม้นท์ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

ถ.พหลโยธิน จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,000 บาท/เดือน
600 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 41260 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ลำดับที่ 69 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว | ที่ตั้ง 1170/11 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร
บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว หอพัก ใกล้ ย่าน พหลโยธิน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านปัณณรุจน์ (ห้องพักใหม่) อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว

คอนเซ็ปส์ บ้านปัณณรุจน์ คือ "อบอุ่นอยู่กันแบบเพื่อนบ้าน"

เน้นความเป็นกันเอง อบอุ่น และปลอดภัย

บ้านปัณณรุจน์ตั้งอยู่ศูนย์กลางจุดเชื่อมต่อหลายช่องทางและเส้นทางการเดินรถ

 • รถโดยสารประจำทางสายธรรมดา:
สาย 24, 28, 34, 38, 39, 63, 90, 108, 136
 • รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ:
ปอ. 29, ปอ. 38, ปอ. 39, ปอ. 63, ปอ. 134, ปอ. 503, ปอ. 509, ปอ. 513,
 • รถไฟฟ้า BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว
ลงที่สถานีห้าแยกลาดพร้าว ทางออกหมายเลข 2 (ทางขึ้น N'5)
 • รถไฟฟ้า MRTสถานีพหลโยธิน
เดินออกจากบ้านปัณณรุจน์ไปเพียง 5 นาที ก็ถึงสถานีพหลโยธิน ประตูทางเข้า - ทางออกหมายเลข 4

 • คิวรถตู้ หน้าบ้านปัณณรุจน์มีคิวรถตู้ประจำทาง
เซ็นทรัลพระรามสอง-เซ็นทรัลลาดพร้าว บริการตั้งแต่ 06.00 - 22.00 น.
 • จุดเด่นของเราคือทำเลที่ตั้ง
- อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวฝั่งถนนพหลโยธินพอดี
- ทางขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่หน้าบ้านปัณณรุจน์พอดี
- เดินออกจากบ้านปัณณรุจน์ไม่กี่ก้าวก็ถึงป้ายรถเมล์
- ติดถนนใหญ่ไม่ต้องนั่งวินมอไซต์เข้าซอยลึกๆ
- สะดวก ปลอดภัย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ร้านค้าโดยรอบ
- ร้านสะดวกซื้อ 7-11
- คลินิกหมอฟัน Cozy Smile
- คลินิกเสริมสวยธนพร
- ร้านเสริมสวยเอมชุกร
- ร้านถ่ายรูป Colour Image
- เซ็นทรัลลาดพร้าว (อยู่ตรงข้ามพอดี)
- Union Mall เดินออกไปประมาณ 1 ป้ายรถเมล์
- JJ Green นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินจากสถานีพหลโยธิน ไปสถานีจตุจักร หรือจะนั่งรถเมล์จากหน้าบ้านปัณณรุจน์ไป 3 ป้าย
- อื่นๆ อีกมากมาย
 • สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- ฟรีอินเตอร์เน็ต Wifi ใช้ได้ไม่จำกัด รับประกันสัญญาณแรงด้วยจุดกระจายสัญญาณ 5 จุด
- กล้องวงจรปิด
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำนำ้อุ่น
- กล่องรับสัญญา PSI TV
- โทรทัศน์
- เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้
 • สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณห้องพัก
- เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ 3 เครื่อง
- เครื่องกรองน้ำแบบหยอดเหรียญ
- ร้านอาหารเล็กๆ ราคากันเอง ไม่แพงและอร่อยมากกกก
 • บริการห้องเช่ารายวัน
- ราคา 600 บาท / คืน
- ฟรีอินเตอร์เน็ต Wifi ใช้ได้ไม่จำกัด รับประกันสัญญาณแรงด้วยจุดกระจายสัญญาณ 5 จุด
- กล้องวงจรปิด
- เครื่องปรับอากาศ
- เครื่องทำนำ้อุ่น
- โทรทัศน์ กล่องรับสัญญา PSI TV
- เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้
- น้ำดื่ม 2 ขวด
- ผ้าเช็ดตัว
- รองเท้าแตะ
 • การสำรองห้องพักรายวัน
กรุณาโอนเงินเพื่อสำรองห้องพักเพื่อเราจะได้ล็อคห้องนั้นไว้ให้กับท่านครับ
เพราะช่วงนี้มีลูกค้าบางท่านมาจองที่ออฟฟิศ ห้องไม่ว่าง จะทำให้ลูกค้าเสียเวลาเปล่า

** นายเรวัต วรรณนุรักษ์ / สะสมทรัพย์ **
- ธนาคารกรุงไทย 766-0-33626-6
- พร้อมเพย์ (Prompt Pay) 084-4696955

และแจ้งหลักฐานการโอนได้ที่
- Line ID: jubu.jobb

 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  - คุณแดง ฐิติมนต์ 095592-6565
  - คุณจ๊อบ เรวัต 092-9592542
 • เวลาทำการจองห้องพัก
  - 06.00 - 21.00 น.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :600
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :9 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
หอพัก/รายเดือน สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 6,000 บาท 600 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

น่าสนใจครับ มีโปรผ่อนประกันและค่ามัดจำไหมครับ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 06/6/2021, 13:41 น. - 183.88.74.xxx

ตอนนี้ห้องรายเดือนเต็มครับผม

958364e64e984dba67d6161e4fd4dd2b เมื่อ 03/1/2021, 20:52 น. - 182.232.196.xxx

ช่วงมีนา-เมษา64 มีรายวันว่างมั้ยคะ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 04/1/2021, 09:08 น. - 110.49.60.xxx

ว่างครับ รบกวนแอดไลน์ jubu.jobb

บ้านปัณณรุจน์จะส่งรายละเอียดให้พิจารณาครับ

ช่วงมีนา-เมษา64 มีห้องรายวันว่างมั๊ยคะ

05fa0ba59662616cf631aca8552d16a0 เมื่อ 05/12/2020, 17:50 น. - 223.24.153.xxx

มกรา64มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 09/12/2020, 06:55 น. - 110.49.60.xxx

รายเดือนยังตอบไม่ได้ครับผม ต้องรอลูกค้ารายเดือนแจ้งออก

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 04/1/2021, 10:36 น. - 103.3.65.xxx

ว่างครับ รบกวนแอดไลน์ jubu.jobb

บ้านปัณณรุจน์จะส่งรายละเอียดให้พิจารณาครับ

Noavatar32 เมื่อ 30/11/2020, 15:35 น. - 182.232.162.xxx

มกรา64 พอจะมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 02/12/2020, 11:47 น. - 103.3.65.xxx

ยังตอบไม่ได้ครับ เพราะยังไม่มีลูกค้าท่านไหนแจ้งออกครับ

Noavatar32 เมื่อ 27/11/2020, 01:02 น. - 182.232.169.xxx

ทำอาหารส่งเดริเวอรี่ได้ไหมครับ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 30/11/2020, 07:33 น. - 110.49.60.xxx

ทางเรามีครัวบ้านปัณณรุจน์ (อาหารตามสั่ง) อยู่เหมือนกันครับ ขอบคุณมากครับ

Noavatar32 เมื่อ 19/9/2020, 12:16 น. - 49.230.84.xxx

ขอสอบถามนะคะขณะนี้ยังมีห้องว่างไหมคะ ถ้ามีมีที่จอดรถไหมคะ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 23/9/2020, 13:34 น. - 103.3.65.xxx

ห้องรายเดือนเต็มครับ / ไม่มีที่จอดรถครับ

ช่วงนี้มีคนแจ้งย้ายออกบ้างมั้ยคะะะ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 15/4/2020, 07:20 น. - 103.3.65.xxx

ไม่มีเลยครับผม

ต้นเดือนเมษา63ว่างไหมคะ

Noavatar32
เรวัต วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 28/2/2020, 09:00 น. - 103.3.65.xxx

ห้องพักรายเดือนที่บ้านปัณณรุจน์ตอนนี้ไม่มีเลยครับ ยังไม่มีใครแจ้งออกล่วงหน้าครับ

สนใจคอนโดแถวบางโพมั้ยครับ เดือนละ 9,000 บาท วิวแม่น้ำเจ้าพระยา แอดไลน์มาคุยรายละเอียดไดนะครับ jubu.jobb

รายเดือนว่างอีกทีเมื่อไหร่ค่ะ

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 03/1/2020, 16:15 น. - 103.3.65.xxx

ยังไม่มีห้องไหนแจ้งออกเลยครับ

Noavatar32 เมื่อ 05/11/2019, 11:52 น. - 182.232.53.xxx

ไม่ทราบว่ายังมีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 18/11/2019, 14:58 น. - 103.3.65.xxx

รายเดือนตอนนี้เต็มครับ

ถ้ามีห้องว่างรบกวนติดต่อกลับหน่อยค่ะ

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 16/9/2019, 13:32 น. - 103.3.65.xxx

ได้ครับผม

ถ้าช่วงไหนมีห้องว่าง หรือมีห้องให้ดู รบกวนติดต่อกลับมาหน่อยนะคะ อีเมล์ก็ได้ค่ะ สนใจเช่ารายเดือน ระยะยาว

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 21/8/2019, 08:09 น. - 110.49.60.xxx

ได้ครับผม

Hi I’m looking for somewhere to rent for short term, can you please contact me on gunning-@hotmail.com

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 12/7/2019, 09:23 น. - 110.49.60.xxx

I replied to your email, please check it.

เดือนสิงหาคมมีห้องว่าไหม เช่ารายเดือน จะให้ลูกชายเข้าพัก

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 08/7/2019, 12:10 น. - 110.49.60.xxx

รายเดือนตอนนี้เต็มครับผม มีแต่บริการรายวันครับ แอดไลน์มาคุยรายละเอียดได้นะครับ jubu.jobb

สอบถามห้องพักรายเดือนพร้อมเข้าอยู่ค่ะ

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 08/7/2019, 12:10 น. - 110.49.60.xxx

เมื่อ 8/7/2019 - 110.49.60.66
รายเดือนตอนนี้เต็มครับผม มีแต่บริการรายวันครับ แอดไลน์มาคุยรายละเอียดได้นะครับ jubu.jobb

สวัสดีค่ะสนใจห้องพักค่ะอยากสอบถามยุไกลสถานีหมอขิต2ป่าวค่ะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปเพชรบูรณ์ค่ะตอนนี้ยุเกาหลีค่ะจะบินมาไทยวันที่5กลางคืนถึงวันที่6ก.ค.62ตอนสายเดินทางมาบีทีเอสมาลงสถานีไหนค่ะจากสุวรรณภูมิแล้วห้องพักยุไดลปาาวค่ะอะไรคือจุดเด่นที่มองเห็นและง่ายจากดารสังเกตและที่คนละแวกรุ้จักเพื่อไม่เสียเวลาในการะักผ่อนต้องเดินทสงต่อค่ะรยกวนติบกลับทสงเมลด้วยค่ะ

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 04/7/2019, 10:15 น. - 103.3.65.xxx

เรียน ลูกค้า

ที่ตั้งบ้านปัณณรุจน์ อยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน
การเดินทางจาก BTS มาลงสถานีหมอชิต แล้วต่อด้วย 2 ทาง คือ

1. รถเมล์สายอะไรก็ได้มาลงตรงข้ามเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วเดินข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้าม

2. ต่อ MRT มาลงสถานีพหลโยธิน ทางออกประตู 4

จากนั้น เดินขึ้นมาเรื่อย ๆ จนกว่าจะเจอ 7-11 ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยเล็ก ๆ ด้านข้าง เข้าไปด้านในเป็นลานจอดรถและเป็นคิวรถตู้พระรามสอง ครับ รายละเอียดตามภาพ

รายละเอียดการเข้าพักตามปกติบ้านปัณณรุจน์จะให้เข้าพักได้เวลา 13.00 นาฬิกา เป็นต้นไป เนื่องจากรอลูกค้าเข้าพักก่อนหน้าเช็คเอาท์ออกก่อนเวลา 12.00 นาฬิกา
อย่างไรก็ดี กรณีที่ไม่มีลูกค้าเข้าพักในคืนวันศุกร์ที่ 5 ก.ค. บ้านปัณณรุจน์ยินดีให้ลูกค้าเข้าพักในช่วงสายของวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม ได้ครับ หากแต่กรณีไม่ได้ ลูกค้าสามารถฝากกระเป๋าไว้ก่อนได้ครับและเมื่อมีลูกค้าเช็คเอาท์ออกทางเราจะรีบแจ้งให้ทราบทันที่

ราคา 600 บาท / คืน / พักได้ 2 ท่าน

เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ต้องขอความกรุณาโอนเงินเพื่อยืนยันการเข้าพักครับผม
กรุณาแอดไลน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมครับ jubu.jobb ขอบคุณครับ

บ้านปัณณรุจน์

Noavatar32 เมื่อ 12/6/2019, 22:19 น. - 182.232.190.xxx

รายวันมีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 17/6/2019, 08:16 น. - 110.49.60.xxx

มีครับ รบกวนแอดไลน์ jubu.jobb ตอบเร็วกว่าครับ

ปีนี้จะมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 06/6/2019, 09:56 น. - 103.3.65.xxx

ตอนนี้ยังไม่มีห้องไหนแจ้งออกเลยครับ

Hi i'm interested in your apartment could you please send me more details to gunning-@hotmail.com

Noavatar32
ฐิติมนต์ วรรณนุรักษ์ Ownertag
เมื่อ 21/5/2019, 09:39 น. - 110.49.60.xxx

Okay.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง