อพาร์ทเม้นท์ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์

บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์

ซ.เพชรเกษม77 ถ.เพชรเกษม หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
3,400 - 7,000 บาท/เดือน
500 - 1,000 บาท/วัน
ที่พักนี้ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน
สำหรับเจ้าของที่พักที่ต้องการลงทะเบียนที่พัก ดูรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 12558 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ ลำดับที่ 94 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ | ที่ตั้ง 12/1 เพชรเกษม77 เพชรเกษม หนองแขม กรุงเทพมหานคร
บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์ หอพัก ใกล้ ย่าน เพชรเกษม77 เพชรเกษม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม บ้านแสนสุขอพาร์ทเมนท์

ลด ค่าห้อง 10% ทุกประเภท สำหรับจองภายในวันนี้
อพาร์ทเมนท์ของเราตกแต่งให้ท่านรู้สึกเหมือนพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ภายในห้องพักประกอบด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบครัน : เตียงขนาด 5ฟุต ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง ตกแต่งด้วยไม้สักทั้งหมด เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ทีวี
ระบบความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดทั่วทั้งอาคาร รปภ. 24ชั่วโมง ประตู้เข้าออกระบบคีย์การ์ด

มีสวนหย่อมให้พักผ่อนหย่อนใจ เดินเล่น และออกกำลังกาย
มีบริเวณที่จอดรถเพียงพอต่อจำนวนผู้พักอาศัย ไม่คิดค่าบริการค่าจอดรถ
ใกล้สถานศึกษา ม.สยาม ม.เอเชียอาคเนย์ และม.ธนบุรี ใกล้โรงเรียนอนุบาลเลิศหล้า อนุบาลกรพิทักษ์
ตรงข้าม โรงพยาบาลวิชัยเวช
ใกล้ Big C , HomePro, Victoria Gardens Community Mall

สนใจติดต่อ email: ppll_lee@hotmail.com

ติดต่อ https://www.facebook.com/Baansansukapartment/
Line : @bssapartment

Baansansuk Apartment are fully furnished including: 5 feet bed, wardrobe, dressing table, air conditioner, water heater and TV. There are security system CCTV throughout the building and security 24 hours.
There is a garden to relax, take a walk and exercise. The parking space is enough for our residents. Parking fee is not included.

The location of Apartment near Siam University, Southeast Asia University, Thonburi University, Lertlah School, Kornpitack School, Vichaivich Hospital, Big C, HomePro and Victoria Gardens Community Mall.

Contact us
Email: ppll_lee@hotmail.com

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,400 - 7,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :500 - 1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :6400 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 126 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
SANSUK ROOM 1 ห้องนอน 28.0 ตร.ม. 3,400 - 4,500 บาท 500 - 600 บาท
SANSUK FAMILY ROOM 2 ห้องนอน 56.0 ตร.ม. 6,300 - 7,000 บาท 800 - 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32
ภัครดา Ownertag
เมื่อ 23/6/2020, 13:16 น. - 171.99.161.xxx

มีว่างค่ะ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ line: @bssapartment
เลยค่ะ

มีห้องเดี่ยวว่างมั้ยคะ?

ต้องเช่ารายวัน 2 คืน 2 ห้องนอนต่อเชื่อม

ต้องการเช่ารายวัน 2 คืน 2 ห้องนอนต่อเชื่อม

สอบถามค่ะ 2 ห้องนอนยังมีให้เช่าอยู่ไหมค่ะติดจ่อแจ่งทางไลน์หน่อยค่ะ id nuaomsin66

ห้อง ราคา 3400 บาท มีว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 05/3/2020, 13:32 น. - 223.24.184.xxx

ใกล้จาก ม.เอเชียอาคเนย์มากไหมครับ

ที่จอดรถ มีที่จอดแบบไหนคับ หรือจอดตรงข้างหน้าตึก

ไกลจากกรพิทักษ์กี่กม.ค่ะ

Noavatar32
ภัครดา Ownertag
เมื่อ 02/8/2019, 07:05 น. - 61.90.48.xxx

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0891837568 หรือ line: @bssapartment ได้เลยค่ะ

ไกลจากเตรียมอุดมกี่กม.คะ

อยากทราบว่าห้องพักว่างเปล่าครับ วันที่ 29-30 มีนาคม พอดีจะไปสอบครับ

ที่พักอยุ่ไกลจากม.กรุงเทพธนบุรีเท่าไหร่ค่ะ ราคาห้องพักเท่าไหร่ค่ะ ถ้าจะพักวันที่29-31มีนาคม2562นี่มีห้องว่างไหมคะ

ที่พักอยู่ห่างจากม.ธนบุรี กี่กิโลครับ

Noavatar32
ภัครดา Ownertag
เมื่อ 26/1/2019, 18:28 น. - 223.24.170.xxx

2กม คะ

เช๊คอินช่วงเช้าได้ไหมครับ ระยะสั้น

Noavatar32
ภัครดา Ownertag
เมื่อ 26/11/2018, 11:45 น. - 223.24.159.xxx

ได้คะ สนใจรบกวนติดต่อที่เบอร์ 0891837568 คะ

มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
ภัครดา Ownertag
เมื่อ 22/11/2018, 14:28 น. - 223.24.60.xxx

มีคะ

Noavatar32 เมื่อ 17/11/2018, 12:04 น. - 58.11.100.xxx

ขอเช่าคืนวันที่ 8 ธค. ไม่ทราบมีห้องเหลือมัย เข้าพักประมาณ 12 คน

Dear Sir,
Hello,
I want this apartment for one month, please confirm its availability from 04-10-2018, it’s my arrival date time.
When you confirm me then I will come to your place and settle all matters. Please confirm it for further deal.

ok, thank you for your email, my arrival on 4th oct. i will contact after reached.

thanks

SANSUK FAMILY ROOM 1คืน ว่างไหมคะ 15.09.18

3400 มีอะไรบ้างคะ ว่างมั้ยคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง