อพาร์ทเม้นท์ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์

พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์

ซ.ประชาชื่น14 แยก14 ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,250 - 6,150 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 58205 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 66 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ | ที่ตั้ง 17/243 ประชาชื่น14 แยก14 ประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาชื่น14 แยก14 ประชาชื่น

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 01/03/2021
Promotion สวัสดีปีใหม่ มาอยู่ตึกใหม่ที่ Poonsri Loft - มัดจำล่วงหน้า 1 เดือน ย้ายเข้าอยู่ได้เลย - ทำสัญญา 1 ปี จอดรถฟรี 1 คัน *** ด่วนจำนวนจำกัดเพียง 20 ห้องแรกเท่านั้น ***

Poonsri Loft Boutique Apartment
อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่ สไตล์โรงแรม

“ห้องพักสไตล์ LOFT อยู่สบาย simplify ชีวิตคุณ”

ที่ตั้งโครงการ 17/243 หมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์2 (ประชาชื่น14แยก14) ตรงข้าม ซอยสามัคคี

ค่าเช่าเริ่มต้น 5,250 -​ 6,150 บาท/เดือน
มัดจำล่วงหน้า 1 เดือน / ประกันของเสีย 1 เดือน
ค่าน้ำค่าไฟเก็บตามจริง ไม่มีขั้นต่ำ (ค่าน้ำประมาณ16บาท/ยูนิต , ค่าไฟประมาณ5บาท/ยูนิต)
ฟรีค่าส่วนกลาง / ฟรี Wifi ระบบ Roaming มาตราฐานโรงแรมชั้นนำ

รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก
- เตียงเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อม ชั้นวางของข้างหัวเตียง
- ที่นอนขนาด 5 ฟุต หนา 8 นิ้ว หุ้มผ้า PVC
- ชุดตู้เก็บรองเท้าพร้อมเบาะรองนั่ง + โครงตู้เสื้อผ้า + โต๊ะเครื่องแป้ง ขนาด 270x50x200cm.
- ชั้นวางทีวีแบบติดผนัง ขนาด 120x30x30cm.
- โต๊ะเขียนหนังสือ ขนาด 120x40x70cm.
- เก้าอี้สามขา ikea สีฟ้า 1 ตัว
- เก้าอี้อาร์มแชร์พลาสติก สไตล์ Eames DAW Chair 1 ตัว
- อุปกรณ์ห้องน้ำจาก ikea (ผ้าม่านห้องน้ำ,ชั้นวางของติดกระจก,ราวตากผ้าเช็ดตัว)

เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องปรับอากาศ DAIKIN Smash II (FTM13PV2S/RM13PV2S) 13,000 BTU พร้อมรีโมท
- เครื่องทำน้ำอุ่น MEX Coco3C 3,700W
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi TP-LINK EAP225-Wall Omada AC1200 Wireless
- โคมไฟอ่านหนังสือ ikea 1 ชุด บริเวณหัวเตียง

- * ตู้เย็น 2 ประตู Haier รุ่น HRF-THM20NS 7.2คิว
- * เตาไมโครเวฟ Electrolux รุ่น EMM20K18GW 20 ลิตร (800 วัตต์)
- * SMART TV SHARP 40" รุ่น 40SA5500X
- * โคมไฟอ่านหนังสือ ikea บนโต๊ะทำงาน
* เฉพาะห้องแบบ Fully Fitted

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ
- หน่วยรักษาความปลอดภัย และระบบ CCTV
- ประตูเข้าออก ระบบ Keycard
- ห้อง Fitness
- Art Galleries
- Co - Working Space
- ห้อง Home theater
- ห้องนั่งเล่น พักคอย
- ลิฟท์
- ประตูใหญ่ สำหรับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ เปิด-ปิด ผ่านมือถือ
- ช่องจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ช่องจอดจักรยาน
- ช่องจอดรถ + ลานจอดรถ สามารถรับรองรถยนต์ได้ 90% ของจำนวนห้องพัก
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ และ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

สถานที่ ใกล้เคียง สะดวกทุกการเชื่อมต่อ
ถ.ประชาชื่น
- การประปานครหลวง
- มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
- โครงการสปอร์ตซิตี้
- โครงการเออร์เบิล สแควร์
- โฮมโปร สาขาประชาชื่น

ถ.งามวงศ์วาน
- เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- โรงพยาบาลนนทเวช
- ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ถ.แจ้งวัฒนะ
- ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
- ห้างไอทีสแควร์ หลักสี่
- รถไฟฟ้าสายสีแดง และ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ในอนาคตอันใกล้)

Tel.083-555-0980 (ภาษาไทย)
Tel.081-447-7646 (English)
Line ใส่เบอร์โทร 0835550980

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,250 - 6,150
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :16 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio Size M สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 5,250 บาท -
Studio Size L สตูดิโอ 22.5 ตร.ม. 5,650 บาท -
Fully Fitted Size M สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 5,750 บาท -
Fully Fitted Size L สตูดิโอ 22.5 ตร.ม. 6,150 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Bbec50d624746a287c5f2281dd092daa
Poonsri Loft boutique apartment Ownertag
เมื่อ 02/1/2021, 04:51 น. - 49.49.237.xxx

วันนี้admin เอาพิกัด Google Map มาฝากครับ

https://goo.gl/maps/2kTgdmdHqNkaDyte9

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง