อพาร์ทเม้นท์ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์

พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์

ซ.ประชาชื่น14 แยก14 ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,250 - 6,150 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 58205 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ ลำดับที่ 66 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ | ที่ตั้ง 17/243 ประชาชื่น14 แยก14 ประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาชื่น14 แยก14 ประชาชื่น

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม พูนศรีลอฟท์ บูทีค อพาร์ทเม้นท์

Poonsri Loft Boutique Apartment
อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่ สไตล์โรงแรม

“ห้องพักสไตล์ LOFT อยู่สบาย simplify ชีวิตคุณ”

ที่ตั้งโครงการ 17/243 หมู่บ้าน กฟภ.นิเวศน์2 (ประชาชื่น14แยก14) ตรงข้าม ซอยสามัคคี

ค่าเช่าเริ่มต้น 5,250 -​ 6,150 บาท/เดือน
มัดจำล่วงหน้า 1 เดือน / ประกันของเสีย 1 เดือน
ค่าน้ำค่าไฟเก็บตามจริง ไม่มีขั้นต่ำ (ค่าน้ำประมาณ16บาท/ยูนิต , ค่าไฟประมาณ5บาท/ยูนิต)
ฟรีค่าส่วนกลาง / ฟรี Wifi ระบบ Roaming มาตราฐานโรงแรมชั้นนำ

รายละเอียดเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก
- เตียงเหล็กขนาด 5 ฟุต พร้อม ชั้นวางของข้างหัวเตียง
- ที่นอนขนาด 5 ฟุต หนา 8 นิ้ว หุ้มผ้า PVC
- ชุดตู้เก็บรองเท้าพร้อมเบาะรองนั่ง + โครงตู้เสื้อผ้า + โต๊ะเครื่องแป้ง ขนาด 270x50x200cm.
- ชั้นวางทีวีแบบติดผนัง ขนาด 120x30x30cm.
- โต๊ะเขียนหนังสือ ขนาด 120x40x70cm.
- เก้าอี้สามขา ikea สีฟ้า 1 ตัว
- เก้าอี้อาร์มแชร์พลาสติก สไตล์ Eames DAW Chair 1 ตัว
- อุปกรณ์ห้องน้ำจาก ikea (ผ้าม่านห้องน้ำ,ชั้นวางของติดกระจก,ราวตากผ้าเช็ดตัว)

เครื่องใช้ไฟฟ้า
- เครื่องปรับอากาศ DAIKIN Smash II (FTM13PV2S/RM13PV2S) 13,000 BTU พร้อมรีโมท
- เครื่องทำน้ำอุ่น MEX Coco3C 3,700W
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi TP-LINK EAP225-Wall Omada AC1200 Wireless
- โคมไฟอ่านหนังสือ ikea 1 ชุด บริเวณหัวเตียง

- * ตู้เย็น 2 ประตู Haier รุ่น HRF-THM20NS 7.2คิว
- * เตาไมโครเวฟ Electrolux รุ่น EMM20K18GW 20 ลิตร (800 วัตต์)
- * SMART TV SHARP 40" รุ่น 40SA5500X
- * โคมไฟอ่านหนังสือ ikea บนโต๊ะทำงาน
* เฉพาะห้องแบบ Fully Fitted

สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการ
- หน่วยรักษาความปลอดภัย และระบบ CCTV
- ประตูเข้าออก ระบบ Keycard
- ห้อง Fitness
- Art Galleries
- Co - Working Space
- ห้อง Home theater
- ห้องนั่งเล่น พักคอย
- ลิฟท์
- ประตูใหญ่ สำหรับรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ เปิด-ปิด ผ่านมือถือ
- ช่องจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ ช่องจอดจักรยาน
- ช่องจอดรถ + ลานจอดรถ สามารถรับรองรถยนต์ได้ 90% ของจำนวนห้องพัก
- ตู้น้ำหยอดเหรียญ และ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ

สถานที่ ใกล้เคียง สะดวกทุกการเชื่อมต่อ
ถ.ประชาชื่น
- การประปานครหลวง
- มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์
- โครงการสปอร์ตซิตี้
- โครงการเออร์เบิล สแควร์
- โฮมโปร สาขาประชาชื่น

ถ.งามวงศ์วาน
- เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- โรงพยาบาลนนทเวช
- ห้างพันทิพย์ งามวงศ์วาน
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ถ.แจ้งวัฒนะ
- ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
- โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
- สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ
- ห้างไอทีสแควร์ หลักสี่
- รถไฟฟ้าสายสีแดง และ รถไฟฟ้าสายสีชมพู (ในอนาคตอันใกล้)

Tel.083-555-0980 (ภาษาไทย)
Tel.081-447-7646 (English)
Line ใส่เบอร์โทร 0835550980

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,250 - 6,150
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :16 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio Size M สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 5,250 บาท -
Studio Size L สตูดิโอ 22.5 ตร.ม. 5,650 บาท -
Fully Fitted Size M สตูดิโอ 21.0 ตร.ม. 5,750 บาท -
Fully Fitted Size L สตูดิโอ 22.5 ตร.ม. 6,150 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

เช่าระยะสั้น 1 เดือนได้ไหมครับ ถ้าได้ขอทราบรายละเอียดราคาด้วยครับ

Hello. I'm interested in renting. I am American but I will move to Bangkok from Malaysia. I will be out of quarantine in March. I have a pet cat. May I see more pictures of the available units?

Bbec50d624746a287c5f2281dd092daa
Poonsri Loft boutique apartment Ownertag
เมื่อ 06/2/2021, 05:03 น. - 49.49.234.xxx

Hello, you can see available units layout from the 360-degree images in the ad (Studio Size M) Thanks.

For more information, please contact 081-447-7676 KOY

Bbec50d624746a287c5f2281dd092daa
Poonsri Loft boutique apartment Ownertag
เมื่อ 02/1/2021, 04:51 น. - 49.49.237.xxx

วันนี้admin เอาพิกัด Google Map มาฝากครับ

https://goo.gl/maps/2kTgdmdHqNkaDyte9

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง