อพาร์ทเม้นท์ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong

มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong

ถ.อดุลย์ธรรมประภาส เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง

ค่าเช่า :
6,000 - 10,000 บาท/เดือน
900 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9371 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong ลำดับที่ 79 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong | ที่ตั้ง 24/46 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส เมืองระยอง ระยอง
มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong หอพัก ใกล้ ย่าน ถนนอดุลย์ธรรมประภาส

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม มะฮอกกานี บรีซ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ ระยอง - Mahogany Breeze Serviced Apartment Rayong

ต้นไม้และสายลม
GREEN Apartment แห่งเดียวในระยอง
.
Fully furnished ตกแต่งครบ พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
บริการทำความสะอาด พร้อมเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ทุกสัปดาห์
ที่จอดรถส่วนตัว ในร่ม ทุกห้อง (1 ที่จอดต่อห้อง)
ห้องครัว แยกจากห้องนอน
ฟรี wifi & cable TV
สงบ ร่มรื่น อยู่สบาย ท่ามกลางสวนมะฮอกกานี
โลเคชั่นปลอดภัย เข้าถึงง่าย ใจกลางเมืองระยอง
.
.
ประเภทห้องพัก

- Standard1 (40 ตร.ม.) = 6,000-6,600* บาท/เดือน, ตึก 1
- Standard2 (40 ตร.ม.) = 7,500* บาท/เดือน, ตึก 2, มีลิฟต์
- Deluxe (50 ตร.ม.) = 10,000* บาท/เดือน, ตึก 2, มีลิฟต์
*ราคาสัญญา 6 เดือน รวมบริการทำความสะอาดแล้ว
.
.
ที่ตั้ง>> https://goo.gl/maps/goFdNfQigvq
ใกล้ สวนศรีเมือง (สวนสาธารณะ)
.
.
การเดินทาง

- จากถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าไปมาบตาพุด เลี้ยวซ้ายเข้าซอยนครระยอง46 (ข้างธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาระยอง)
- ตรงไปจนสุดถนน ประมาณ 250ม. เลี้ยวซ้าย
- ตรงไปอีก 280ม. เลี้ยวขวาขึ้นสะพาน (ซ้ายมือเป็นร้านหมอฟัน ขวามือเป็นร้านกาแฟ)
- ตรงไปบนถนนอดุลย์ธรรมประภาส 850ม. ผ่านสวนศรีเมืองระยอง จะเจอ "Mahogany Breeze Serviced Apartment" อยู่ทางซ้ายมือของถนน
.
.
╔════════════════════╗
.
จองห้องพัก/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

081-305-6035
mahogany.apartment.rayong@gmail.com
https://www.facebook.com/mahoganybreeze.apartment.rayong

.
╚════════════════════╝
.
.
อยากอยู่กับต้นไม้.....มาอยู่กับเรา
Mahogany Breeze Serviced Apartment
http://mahogany-breeze.wix.com/apartment-rayong

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,000 - 10,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :900
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Deluxe สตูดิโอ 50.0 ตร.ม. 10,000 บาท -
Standard 2 สตูดิโอ 40.0 ตร.ม. 7,500 บาท 900 บาท
Standard 1 สตูดิโอ 40.0 ตร.ม. 6,000 - 6,600 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Dear Sir/Madam

Rent room 15 nights.
Standard 1 or 2
Or delux room.

How much rent and deposit?

I stay on Koh Samet now.

I am fully vaccinated inklusive booster.

2 negative PCR Tests recently.

Start date rent about 16.December.

Best regards
Thore Heipel

เข้าอยุ่เท่าไหร่ค่ะ

I’m interesting for rent a condo 50 sqm for more than 1 year

A5460bfecbf35da09d0eb811a3d82d05
mahogany.apartment.rayong Ownertag
เมื่อ 28/10/2017, 09:38 น. - 115.87.65.xxx

สวัสดีค่ะ
เนื่องจากเข้าพักน้อยกว่า 1 เดือน ขออนุญาตคิดราคาเป็นรายวันค่ะ (ราคารายเดือนสำหรับ 1 เดือนอยู่ที่ 10,000 บาท มีค่าน้ำ-ไฟต่างหากค่ะ ถ้าเช่า 3 หรือ 6 เดือนขึ้นไปก็จะถูกลงค่ะ)

ห้องพักราคาคืนละ 650 บาทค่ะ (ไม่มีอาหารเช้า, น้ำ-ไฟ รวมอยู่ในราคาห้องพักแล้ว, ทำความสะอาดทุกวัน, มีน้ำดื่มให้ค่ะ)

ดูรูปใน website หรือ facebook ได้เพิ่มเติมนะคะ

http://mahogany-breeze.wix.com/apartment-rayong
https://www.facebook.com/mahoganybreeze.apartment.rayong

Noavatar32 เมื่อ 27/10/2017, 22:16 น. - 171.96.114.xxx

ต้องการจองห้องพัก เข้าวันที่ 29 ตุลาคม ออกวันที่ 13 พฤศจิกายน กรุณาติดต่อกลับ ด่วน!!!

A5460bfecbf35da09d0eb811a3d82d05
mahogany.apartment.rayong Ownertag
เมื่อ 19/10/2017, 10:24 น. - 223.204.241.xxx

Hi,
Thanks so much for your interest in our apartment. We have 2 buildings.

Standard room at building 1 (no elevator)
Price for 1-month rental: 9,000 Baht per month
Security deposit: 10,000 Baht (return at the end of the rental period, after open bills, damages and loss of items)
(We offer 500 Baht discount for rooms at 4th floor. So, the price is 8,500 Baht per month.)

Standard room at building 2
Price for 1-month rental: 10,000 Baht per month
Security deposit: 12,000 Baht (return at the end of the rental period, after open bills, damages and loss of items)

Electricity and water costs will be charged by actual consumption at the following rates.
- Electricity: 6.50 Baht per unit
- Water: 31 Baht per unit

This price includes our facilities & services; i.e. specific covered parking lot (1 lot per 1 room), free wifi, weekly cleaning service, security system, fully furnished.

For more information such as our pictures, location, please visit our website(http://mahogany-breeze.wix.com/apartment-rayong) or facebook (https://www.facebook.com/mahoganybreeze.apartment.rayong).

If you have any question, please don't hesitate to contact me.

Best regards
Piyarat

Hi, I looking apartment for 1 month

A5460bfecbf35da09d0eb811a3d82d05
mahogany.apartment.rayong Ownertag
เมื่อ 16/10/2017, 10:27 น. - 223.204.240.xxx

Hi Mr. Vidar,

I think that it would be a very good time in Thailand with your beautiful grandchild, Tina.
I am sorry that we don't have 2-bedroom apartment. Our room is studio.

We have 2 buildings. Please find the following detail.

Building 1 (No elevator):
Standard1 at 2nd and 3rd floor - 40 sq.m.
Price for 1-month rental: 9,000 Baht per month
Security deposit: 10,000 Baht (return at the end of the rental period, after open bills, damages and loss of items)
(We offer 500 Baht discount for rooms at 4th floor. So, the price is 8,500 Baht per month.)

Building 2:
Standard2 - 40 sq.m.
Price for 1-month rental: 10,000 Baht per month
Security deposit: 12,000 Baht (return at the end of the rental period, after open bills, damages and loss of items)

Deluxe - 50 sq.m.
Price for 1-month rental: 12,000 Baht per month
Security deposit: 15,000 Baht (return at the end of the rental period, after open bills, damages and loss of items)

Electricity and water costs will be charged by actual consumption at the following rates.
- Electricity: 6.50 Baht per unit
- Water: 31 Baht per unit

This price includes our facilities & services; i.e. specific covered parking lot (1 lot per 1 room), free wifi, weekly cleaning service, security system, fully furnished.

For more information such as our pictures, location, please visit our website(http://mahogany-breeze.wix.com/apartment-rayong) or facebook (https://www.facebook.com/mahoganybreeze.apartment.rayong).

If you have any question, please don't hesitate to contact me.

Best regards
Piyarat

Hi,
I am Vidar Thorvik, I am travelling with my wife, she is from Thai, but we have stayed in Europe for many..... years. Now we want to see our grandchild, a beautiful girl, her name is Tina.

Can you please book us in from 09.12.2017 to 16.01.2018
I am a smoker, so a balcony could be nice, then we need 2 bedrooms, a good bathroom, aircon and a fridge

อยากทราบว่า ถ้าเราไม่เช่าถาวรนะ แค่จะเช่าชั่วคราวเท่านั่น ไม่ทราบว่า จะคิดราคายังงัยค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดระยอง