อพาร์ทเม้นท์ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48

มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48

ซ.รัชดา32 ถ.ลาดพร้าววังหิน48 ลาดพร้าว ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,800 - 6,900 บาท/เดือน
600 - 950 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 61003 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 ลำดับที่ 107 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 | ที่ตั้ง 8 รัชดา32 ลาดพร้าววังหิน48 ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48 หอพัก ใกล้ ย่าน รัชดา32 ลาดพร้าววังหิน48

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม มาเมซอง 48เมโทร รัชดา32 วังหิน48

มาเมซอง และ 48 เมโทร รัขดา32 วังหิน48
ติดถนนใหญ่ ลาดพร้าววังหิน48 ทะลุรัชดา32
ติดกับพลาซ่าลากูน วังหิน
บริการห้องพักหรู ทั้งแบบรายเดือน และ โรงแรมรายวัน
มีทั้งหมด 5 อาคาร เป็นโรงแรม 1 อาคาร ที่จอดรถ100คัน
ห้องแอร์ทุกห้อง พร้อมเฟอร์มีระดับ ส่วนกลางพร้อม
ทั้งฟิตเนส ห้องพักผ่อน ห้องประชุม ห้องเล่นเด็ก

ติดต่อได้ตลอด24ชม. Tel&Line 0867551999
www.48metro.com
www.facebook.com/mamaison48

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,800 - 6,900
  บาท/เดือน
 • รายวัน :600 - 950
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :5000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :200 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 4,800 - 5,200 บาท -
สูท 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 5,500 - 6,900 บาท -
King Bed สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. - 600 - 750 บาท
Suite 2 Bed 2 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. - 800 - 950 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ยังมีห้องว่างไหมคะ

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง