อพาร์ทเม้นท์ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!!

ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!!

ซ.รัชดาภิเษก14แยก2 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,200 - 4,300 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 58047 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! ลำดับที่ 32 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! | ที่ตั้ง 387 รัชดาภิเษก14แยก2 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!! หอพัก ใกล้ ย่าน รัชดาภิเษก14แยก2 รัชดาภิเษก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ยูแมนชั่น : ใกล้รถไฟฟ้า MRTห้วยขวาง (เดินเพียง 7 นาที) ราคาเริ่มต้นที่ 4,200/เดือน ไม่มีล่วงหน้า!!!


ยู แมนชั่น (ํYOU MANSION)
อพาร์ทเม้นท์ ห้วยขวาง-รัชดาภิเษก

** สนใจติดต่อ 081-383-4338, 02-2750078-79
หรือ add line : umansion **


ใกล้ห้างสรรพสินค้า, ตึกเมืองไทยภัทร, ตลาดสดห้วยขวาง, โรงพยาบาล, MRT, ป้ายรถเมล์

 • MRT ห้วยขวาง (ทางออก1) : 500 เมตร
 • เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ : 650 เมตร
 • The Street : 1.4 กิโลเมตร
 • ฺBigC รัชดาภิเษก : 1.5 กิโลเมตร
 • เอสพลานาด รัชดาภิเษก : 2.1 กิโลเมตร
 • Central Rama 9 : 3.3 กิโลเมตร
 • โรงพยาบาลพระราม9 : 3.5 กิโลเมตร
 • สถานีขนส่งหมอชิต2 : 6.4 กิโลเมตร

การเดินทางสะดวกสบาย :
 • เดินจากสถานีรถไฟใต้ดินห้วยขวางเพียง 7 นาที (500 เมตร)
 • เดินจากปากซอยรัชดาภิเษก 14 เพียง 1 นาที (200 เมตร)
 • เดินจากป้ายรถเมล์ เพียง 1 นาที (200 เมตร)

สายรถประจำทางที่วิ่งผ่าน : 73ก. 136 137 179 185 206 514 517


เงินมัดจำ/เงินประกัน :

เงินประกัน 10,000 เข้าอยู่ได้เลย // ขนาดห้อง 27 ตร.ม.
(อยู่ก่อนจ่ายค่าเช่าทีหลัง ไม่มีล่วงหน้า)

*** มีที่จอดรถ มีร้านอาหารใต้ตึก ***

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,200 - 4,300
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :10,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :19 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :400 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
รายเดือน สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 4,200 - 4,300 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องเช่า ราคาม่เกิน 4,000 พอมีว่างยุไหมครับ

66bf17bc273775768f23b07a1be1807c เมื่อ 24/4/2021, 07:39 น. - 124.120.92.xxx

ราคาห้องพัก4,000บาท มีว่างไหมครับ

1eac7eba563df41cf723fef8f82f498d
ยู แมนชั่น Ownertag
เมื่อ 27/4/2021, 16:37 น. - 183.89.57.xxx

สวัสดีค่ะ ขณะนี้ "มีห้องว่าง" ค่ะ :)

หากสนใจ ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อขอชมห้องจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะ
ออฟฟิศจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
หรือลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลก่อน สามารถสอบถามได้เลยนะคะ
ทางเรายินดีให้บริการค่ะ :)

***ขออภัยที่เข้ามาตอบล่าช้านะคะ หากไม่มีการเข้ามาตอบหรือเข้ามาตอบล่าช้า ลูกค้าสามารถโทรติดต่อเข้ามายังเบอร์ 02-2750078 ถึง 79 หรือ 081-383-4338 นะคะ // ขอบคุณมากค่ะ

สวัสดีค่ะ ช่วงเดือนพฤษภาคมมีห้องว่างมั้ยคะ

1eac7eba563df41cf723fef8f82f498d
ยู แมนชั่น Ownertag
เมื่อ 08/4/2021, 14:08 น. - 183.88.80.xxx

สวัสดีค่ะ ขณะนี้ "มีห้องว่าง" ค่ะ :)

หากสนใจ ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อขอชมห้องจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะ
ออฟฟิศจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
หรือลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลก่อน สามารถสอบถามได้เลยนะคะ
ทางเรายินดีให้บริการค่ะ :)

เดือนมีนาคม มีว่างไหมคะ ราคา 4000

1eac7eba563df41cf723fef8f82f498d
ยู แมนชั่น Ownertag
เมื่อ 07/3/2021, 14:11 น. - 183.88.93.xxx

สวัสดีค่ะ ขณะนี้ "มีห้องว่าง" ค่ะ :)

หากสนใจ ลูกค้าสามารถเข้ามาติดต่อขอชมห้องจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจได้นะคะ
ออฟฟิศจะเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
หรือลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลด้านใดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลก่อน สามารถสอบถามได้เลยนะคะ
ทางเรายินดีให้บริการค่ะ :)

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง