อพาร์ทเม้นท์ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่

ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่

ซ.พหลโยธิน 50 แยก 11 ถ.พหลโยธิน คลองถนน สายไหม กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 - 5,200 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 23355 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ ลำดับที่ 41 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ | ที่ตั้ง 148 พหลโยธิน 50 แยก 11 พหลโยธิน สายไหม กรุงเทพมหานคร
ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่ หอพัก ใกล้ ย่าน พหลโยธิน 50 แยก 11 พหลโยธิน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก พหลโยธิน 50 สะพานใหม่

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2022
ห้องไซส์ L และ XL ทำสัญญา 1 ปี รับสิทธิ์ จอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ฟรี หรือ Wifi ฟรี ตลอดปี สำหรับห้องพักไซส์ XL ราคา 5,200 บาท สามารถเข้าพักได้ 3 คน ห้องไซส์ S และ M ทำสัญญา 1 ปี รับสิทธิ์ ส่วนลดจอดรถยนต์/มอเตอร์ไซค์ 300 / เดือน หรือ Wifi ฟรี ตลอดปี สำหรับห้องพักไซส์ S M L สามารถเข้าพักได้ 2 คน

เดอะ ริชเชส เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเม้นท์ใหม่สไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี่ ตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติ ให้บรรยากาศที่รู้สึกผ่อนคลายเหมือนอยู่บ้าน มีการจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว อาคารถูกสร้างด้วยเทคโลยีสมัยใหม่ มาตรฐานโรงแรม มีความแข็งแรง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ลิฟท์, Wifi, ระบบ key card, ตู้จดหมายส่วนตัว, เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ, ระบบป้องกันไฟ, CCTV และยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีพื้นที่สำหรับจอดรถได้กว่า 30 คัน และมีสวนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านกาแฟ ร้านอาหาร และ Minimart เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าอีกด้วย


สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง
 • เตียง 5 ฟุต+ฟูกที่นอน
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โต๊ะเครื่องแป้ง
 • โต๊ะอาหาร 1 ชุด
 • ชั้นวางทีวี
 • เครื่องปรับอากาศ (ประหยัดไฟเบอร์ 5)
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ระบบทีวีรวม สัญญาณดิจิตอลทีวี (Digital tv 48 channel)

การเดินทาง

เดินทางสะดวก ถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดี-รังสิต ถนนรามอินทรา
เชื่อมต่อ ซอยพหลโยธิน 50, 52 ซอยรามอินทรา 5 ซอยเพิ่มสิน 20 วัชรพล
มีวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง และรถยนต์สองแถวให้บริการ
9 กิโลเมตรถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง
5 กิโลเมตร ถึง ทางยกระดับอุตราภิมุก
7 กิโลเมตร ถึง ทางด่วนรามอินทรา-อาจณรงค์


**อีกทั้งมีรถประจำทางและรถตู้ผ่านหลายสาย
***กำลังก่อสร้าง BTS รถไฟฟ้าสายสีเขียว (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต) เพื่อรองรับความเป็นอยู่ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น***


สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง

1. ร้านค้าสะดวกซื้อ Family Mart , 7/11 ร้านกาแฟสด ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย
2. ห้างสรรพสินค้า เช่น Central รามอินทรา, Big C Extra, Tesco Lotus, Maxvalu, Foodland, Plearnary Mall, เซียร์ รังสิต
3. โรงพยาบาลเซ็นทรัล เยนเนอรัล (เอกชน),โรงพยาบาลภูมิพล (รัฐบาล)
4. สถานศึกษา เช่น ม.เกษตรศาสตร์, ม.นอร์ทกรุงเทพ, ม.เกริก, ม.ราชภัฏพระนคร, ม.ศรีปทุม
5. ตลาดสดยิ่งเจริญ
6. สถานีตำรวจบางเขน , ไปรษณีย์รามอินทรา
7. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะยินดีให้บริการทั้ง รายเดือน และ Airbnb
เรายังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสัญญา 1 ปี
สนใจติดต่อสอบถามราคา
Tel : 081-810-5438 K. รัชพล
E-mail : richesse.residence@gmail.com
http://www.facebook.com/richesse.residence
_______________________________________________
'The Richesse Residence' A brand new premium apartment is created in a modern contemporary style, relaxed comfy atmosphere that make you feel like home.
Our apartment offers premium quality furniture and amenities such as elevator, Hi-speed Internet, Keycard access, Laundry machine, CCTV with 24 security guard, smoke detector, and fire alarm system to ensure your security. Moreover, we have almost 30 parking space. We also have a green space for customer to chill out, a restaurant , a cozy coffee shop and mini-mart for customer to get the easy meal.


We provides the modern style of furniture :
Queen size bed
Closet
Dining table
Dressing table
TV shelf
Air conditioning
Water heater
Digital TV system

Direction :
We are located in Soi Paholyothin 50 Yeak 11
Easy access to many routes such as Phaholyothin Rd., Vibhavadi Rangsit Rd., Watcharapol Rd. and Ramintra Rd.
9 KM. to Don Mueang International Airport
5 KM. to Don Mueang Tollway
7 KM. to Ramintra Express Way

***Coming soon BTS Section of Mochit - Khoo Khot extension of green line construction started on 1 June 2015 to get done by 9 Feb 2019***


Nearby interesting Place :
 1. Retail Store : Family Mart , 7/11 , Coffee Shop , Restaurant , Beauty Salon
 2. Department Store : Central Ramintra , Big C , Tesco , Maxvalu , Foodland, Plearnary Mall
 3. Hospital : Central General Hospital, , Bhumibol Adulyadej Hospital
 4. Nearby Universities : Kasetsart , North Bangkok , Phranakhon Rajabhat , Sripatum , Krirk
 5. Ying Charoen Market
 6. Bangkhen police station
 7. Ramintra Post office
 8. Government Complex Chaengwattana


We gladly welcome Airbnb , both short-term and long-term stay.
Promotion for 1 year contract is available.


For more info.,
Official Line : @richesse148
please contact K. Ratchapol
Tel : 081-810-5438
E-mail : richesse.residence@gmail.com

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000 - 5,200
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :7000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :300 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Size S 1 ห้องนอน 21.0 ตร.ม. 4,000 บาท -
Size M 1 ห้องนอน 23.0 ตร.ม. 4,400 บาท -
Size L 1 ห้องนอน 26.0 ตร.ม. 4,700 บาท -
Size XL 1 ห้องนอน 30.0 ตร.ม. 5,200 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้องพักราคา 4,000 หรือ 4,400 ยังมีห้องว่างไหมค่ะต้นเดือนเมษาว่าจะขอไปดูก่อนค่ะ

Size L : 4,700 บาท วันที่ 30.8.63 ยังมีห้องว่างเหลือมั้ยค่ะ

ต้นเดือนมิถุนามีว่างมั้ยคะ

ห้องพักราคา 4,000 หรือ 4,400 ยังมีห้องว่างไหมค่ะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 12/10/2019, 19:17 น. - 119.76.29.xxx

สิ้นเดือนนี้จะมีแต่ราคา 4,700 / 5,200 ครับ

8e23e80c8cdb0d2bfaf77965b29fd9a7 เมื่อ 02/4/2019, 17:31 น. - 184.22.103.xxx

มีฟิตเนสมั้ยคะ หลัง พค.กำลังหาที่อยู่ใหม่ ไซส์ M ว่างมั้ยคะ

สนใจห้องไซส์M ค่ะ แต่ เสียค่าจอดรถมอไซส์ด้วยหรอค่ะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 23/3/2019, 21:45 น. - 110.169.69.xxx

สวัสดีครับ ถ้าเป็นไซส์ M ทำสัญญา 1 ปี จะฟรีที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ 1 ปีครับ แต่ตอนนี้ห้องไซส์ M ยังเต็มอยู่ครับ จะเหลือ L, XL ครับ

สิ้นเดือน พ.ค.62 ห้องไซส์M จะมีว่างบ้างไหมคะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 24/3/2019, 20:37 น. - 110.169.68.xxx

ตอนนี้ไซส์ M เต็มยาว ถึงปลายปีเลย ถ้าว่างยังไง จะแจ้งลูกค้าไปนะครับ :)

ห้องขนาด​s​ มีว่างมั้ยครับพร้อมเข้าอยู่เดือนเมษายนนี้

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 04/2/2019, 09:38 น. - 223.24.186.xxx

สวัสดีครับ ตอนนี้คงเหลือ ไซส์ XL ครับ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 18/2/2019, 15:05 น. - 119.46.170.xxx

ตอนนี้มีห้อง ไซส์ S ว่าง ลองเข้ามาชมนะครับ

D5c9a653afb6c06bff4e461423726fc7 เมื่อ 11/9/2018, 13:06 น. - 202.143.169.xxx

ปัจจุบันนี้ยังมีห้อง size s เปิดอยู่มั้ยค่ะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 11/9/2018, 15:12 น. - 27.55.86.xxx

ปัจจุบันเหลือแค่ Size L / XL ครับ

มีห้องไซส์s ว่างไหมคะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 08/5/2018, 17:47 น. - 171.101.197.xxx

มีแต่ไซส์ XL ครับ

Hi!

Can I use it from 2018/05/01?

Please tell me the total amount of money for the first month.

I hope size L room

It is planned to use for 1 month.

Thank you.

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 08/5/2018, 17:48 น. - 171.101.197.xxx

we have only size XL , S M L is full.

เดือนเมษายน มีห้องไซส์ S ไหมค่ะ

ห้องไซด์ s หรือยังคะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 05/7/2017, 11:57 น. - 202.183.235.xxx

เต็มค่ะ ตอนนี้เหลือแต่ ไซด์ XL ค่ะ สนใจลองเข้ามาชมได้ก่อนนะคะ

ดีคะห้องพักไซค์sว่างมัยคะแต่จะเข้าเดือนกรกฎาคมนะคะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 29/5/2017, 18:01 น. - 27.55.147.xxx

เหลือแต่ L , XL ครับ สนใจเข้าชมสถานที่จริงก่อนได้นะครับ ตั้งแต่ 0900-1700 ครับ

Noavatar32 เมื่อ 29/5/2017, 18:05 น. - 61.90.72.xxx

อ่อคะขอแผนที่หน่อยพรุ่งเช้าจะเข้าไปดูคะ

ไซค์sกรกฎคมว่างมัยคะแล้วถ้าจะขอดูห้องจะได้มัยคะ

ห้องไซส์ S ยังไม่ว่างหรอคะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 25/5/2017, 10:51 น. - 171.101.197.xxx

ไม่มีว่างแล้วครับผม

ห้องxlนี้มีว่างอยุ่ไหมค่ะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 17/5/2017, 13:09 น. - 202.183.235.xxx

มีห้องว่างครับ เหลือแต่ราคา 5,200 ครับผม สนใจมาชมห้องจริงก่อนได้ครับ

Noavatar32 เมื่อ 04/5/2017, 17:55 น. - 202.28.70.xxx

รบกวนแอดไลน์ได้มั้ย สนใจอยู่ระยาว 1 ปี up คะ amniichaay

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 17/5/2017, 13:09 น. - 202.183.235.xxx

@richesse148 แอดมาคุยได้เลยจ้า เติม @ ข้างหน้าด้วยนะครับ เป็นไลน์ของริชเชสครับ

มีห้องว่างZize Lไหมค่ะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 03/5/2017, 20:17 น. - 171.101.197.xxx

ตอนนี้มีว่าง 1 ห้อง ชั้น 4 ค่ะ สนใจแวะเข้ามาดูห้องได้นะคะ

พักได้กี่คนค่ะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 10:43 น. - 171.101.197.xxx

ห้อง s,m,l พักได้ 2 คนค่ะ
Xl พักได้ 3 จ้า

Noavatar32 เมื่อ 03/5/2017, 19:34 น. - 182.232.73.xxx

มีห้องว่างzize Lไหมค่ะ

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 04/5/2017, 10:43 น. - 171.101.197.xxx

ตอนนี้มีว่าง 1 ห้อง ชั้น 4 ค่ะ สนใจแวะเข้ามาดูห้องได้นะคะ

ต้องการเช่าห้อง อยู่ 2 เดือนเข้าเดือนพฤษภาคม

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 25/4/2017, 10:53 น. - 171.101.197.xxx

สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือนค่ะลูกค้า ^^

แง่ว เสียใจ

สวัสดีค้ะ มีราคานักศึกษาไหมเอ่ย

271c43edf9134bfd56b710c38baf605e
Natthakritta Ownertag
เมื่อ 01/5/2017, 13:20 น. - 171.101.197.xxx

ไซส์ M 4400 ว่างแล้ว 1 ห้องจ้า ราคาสบายๆสำหรับนักศึกษา แวะเข้ามาดูห้องได้นะค้า

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง