อพาร์ทเม้นท์ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์

ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์

ซ.รังสิต-นครนายก 27 ถ.รังสิต-นครนายก ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี

ค่าเช่า :
2,750 - 4,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 35524 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ ลำดับที่ 31 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ | ที่ตั้ง 99 รังสิต-นครนายก 27 รังสิต-นครนายก ธัญบุรี ปทุมธานี
ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์ หอพัก ใกล้ ย่าน รังสิต-นครนายก 27 รังสิต-นครนายก

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ลลิลเพลส ค่าไฟ6 บาท! ฟรีที่จอด ฟรีเคเบิ้ล อยู่ครบปี ฟรี 1 เดือน ฟรีwifi เดิน2นาทีถึง7-11,วินมอไซต์

เหลือเพียง 5 ห้องสุดท้าย กับทำเลดีที่สุดย่านรังสิต!!!
โปรโมชั่น จองและเข้าอยู่ภายในเดือน มีนาคม 2564 ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน (5ยูนิต) หรือค่าไฟ 25 ยูนิต ทันที!!!

จองห้องพักโทร 086-5535590 หรือ 094-4347373
ลลิลเพลส อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ พร้อมฟรีอินเตอร์เนตฟรีที่จอดรถ ทำเลดีที่สุดในย่านนี้ เดิน 3 นาทีถึง7-11,วินมอไซต์
เดินเท้า 2 นาทีถึงวินมอไซต์ ซอยรังสิต-นครนายก 27
เดินเท้า 4 นาทีถึงป้ายรถเมล์ รถตู้ รถสองแถวผ่านสะดวกสบาย ราคารถตู้ 15-20 บาท รถสองแถวราคา 9 บาท
เดินเท้า 1:30 นาทีถึงถนนใหญ่ ซอยรังสิต- นครนายก 29 ทางเข้ามีป้ายโรงพยาบาลรักษาสสัตว์
เดินเท้า 2 นาทีถึงจุดกลับรถใต้สะพาน
เดินเท้า 2:45 นาที ถึงร้านอาหารตามสั่ง,ก๋วยเตี๋ยวเรือ
เดินเท้า 3 นาที ถึงร้านนวด เซเว่น ร้านข้าวมันไก่มิดไนท์
เดินเท้า 4 นาที ถึงร้านขายยาศิริเวช ตลาดพระรูป เซเว่น บิ๊กซี่ ห้างแว่นท๊อปเจริญ
ใช้เวลาเดินเท้าแค่ 5 นาที ถึงโลตัสเล็ก เซเว่นติดปากซอยซอยรังสิต- นครนายก 33

สิ่งอำนวยความสะดวก
 • เครื่องปรับอากาศ
 • เฟอร์นิเจอร์พร้อมตู้เตียง
 • ฟรีอินเตอร์เนต
 • ลิฟท์
 • ฟรีที่จอดรถ
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • กล้องวงจรปิด CCTV

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)2,750 - 4,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :ไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :27 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 135 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
สตูดิโอ สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 2,750 - 4,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

แรกเข้าเท่าไหร่คะ

ตอนนี้​มี​ห้องว่างไหมคะต้องการห้อแอร์คะ

Noavatar32 เมื่อ 26/6/2021, 20:06 น. - 27.55.93.xxx

มีห้องว่างไม๊คะ ต้องการห้องแอร์ อยู่คนเดียวค่ะ
ค่ามัดจำราคาเท่าไหร่คะ?

Noavatar32 เมื่อ 04/6/2021, 18:12 น. - 1.2.215.xxx

ตอนนี้ยังมีห้องพักว่างมั้ยคะ

ยังมีห้องว่างแบบรายเดือนอยู่ไหมค่ะ

มีห้องรายเดือนว่างยุไหมที่เป้นพัดลใ

มีห้องรายเดือนว่างไหมครับ

ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่มั้ยคะ

มัดจำเท่าไหร่คะ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:53 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

3c0f41445375cbf59cccb0656c691b96
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 19/4/2019, 12:24 น. - 182.232.183.xxx

มีค่า ห้องธรรมดา 1 ห้อง ห้องแอร์ 2 ห้องค่า

ห้องแอร์เดือนละเท่าไหร่ครับ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:52 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:53 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ
ราคาเท่าไรคะ

3c0f41445375cbf59cccb0656c691b96
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 19/4/2019, 12:25 น. - 182.232.183.xxx

มีค่า ธรรมดา 3000 แอร์ 4000 ค่า

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:53 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

มัดจำเท่าไหร่คะ

3c0f41445375cbf59cccb0656c691b96
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 19/4/2019, 12:25 น. - 182.232.183.xxx

สวัสดีค่ะ ห้องธรรมดา ประกัน6,000 พร้อมเข้าอยู่ ห้องแอร์ 8000 ค่ะ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:53 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

Hello,
I am a student looking for a low cost room for two months. April 22nd to June 22nd. I will be doing an internship close to your building, so transport will be easy for me. I would like to know more about this room. Is it still available, can I rent just for two months? Is there a bed and a refrigerator? what is the price per month? I am in Denmark right now, so I don't have a thai number available. Please contact me as soon as possible over email. - Marita Wongsupa

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:55 น. - 182.232.177.xxx

There are rooms available but we only have minimum of 6 months rental. Sorry for late reply

มีห้องพักว่างมั้ยค่ะ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:55 น. - 182.232.177.xxx

There are rooms available but we only have minimum of 6 months rental. Sorry for late reply

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:56 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 28/2/2018, 13:14 น. - 182.232.33.xxx

ไกลจากม.รังสิตเปล่าค่ะ สนใจค่ะ ลูกชายพักคนเดียว

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีห้องว่างหรือเปล่าค่ะ

Noavatar32
Yo Ownertag
เมื่อ 08/2/2018, 07:30 น. - 1.0.139.xxx

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ❤️

✅ ฟรี! ค่าน้ำ 1 เดือนเต็มจ้า!!!
✅ ฟรี! อินเตอร์เนทความเร็วสูง
✅ ฟรี! เคเบิ้ลทีวี
✅ ฟรี! ที่จอดรถ 1 คัน
✅ ฟรี! ค่าห้องพัก 1 เดือน เมื่ออยู่ครบ 1 ปี

เหลือเพียง 5 ห้องสุดท้าย กับทำเลดีที่สุดย่านรังสิต!!!
สำหรับลูกค้าใหม่ที่จองและเข้าอยู่ลลิล เพลส
ตั้งแต่วันนี้-28 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้นค่า
ย้ำว่าเหลือแค่ 5 ห้องสุดท้ายเท่านั้น!!!
ช้าหมด อดน้าจ๊าาา
#โปรดีๆที่ต้องบอกต่อคนที่คุณรักนะคะ💋

จองห้องพักโทร 080-0014114 086-5535590 หรือ 094-4347373

ถ้าจะย้ายเข้าต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ รวมค่าห้องค่ามัดจำจิปาถะ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:56 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

มีห้องว่างไหมคะสิ้นเดือน พ.ย ค่ะ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:56 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

Hello, sawad dee krap.

How much would it be to rent a room from you for eight (8) days?

Best regards,

Joonas

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:56 น. - 182.232.177.xxx

Sorry but we only accept minimum of 6 months rental ^^

สิ้นเดือนกันยามีห้องว่างหรือปล่าวครับ

แล้วก็รายละเอียดค่าเช่ามีอะไรบ้างครับ สัญญากี่เดือน

3c0f41445375cbf59cccb0656c691b96
Thadsorn Aey Damrongkitkanwong Ownertag
เมื่อ 13/7/2017, 07:51 น. - 101.109.135.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท
โปรโมชั่นตอนนี้ถ้าทำสัญญาอยู่ 1 ปี
จะให้อยู่ฟรี 1 เดือน
คือจ่ายจริงแค่ 11 เดือนค่ะ
ตกเดือนละ 3,666 บาทค่ะ ฟรีอินเตอร์เนท wifi และที่จอดรถค่ะ

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ
โปรโมชั่นตอนนี้ถ้าทำสัญญาอยู่ 1 ปี
จะให้อยู่ฟรี 1 เดือน
คือจ่ายจริงแค่ 11 เดือนค่ะ
ตกเดือนละ 2750 บาทค่ะ ฟรีอินเตอร์เนท wifi และที่จอดรถค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

สิ้นเดือนกันยามีว่างรึปล่าวครับ โปรโมชั่น 3,666

สนใจห้องแอร์คะ มัดจำล่วงหน้ากี่เดือนคะ

3c0f41445375cbf59cccb0656c691b96
Thadsorn Aey Damrongkitkanwong Ownertag
เมื่อ 02/8/2017, 00:03 น. - 183.88.37.xxx

2 เดือนครับ

Ebc9363f0132df7adfead14a78b0aa02
Lalin Place Ownertag
เมื่อ 22/4/2019, 09:56 น. - 182.232.177.xxx

สวัสดีค่ะ
ห้องมีแอร์ ราคาเดือนละ 4,000 บาท

ส่วนห้องธรรมดาราคาเดือนละ 3,000 บาทค่ะ

***ฟรีอินเตอร์เนท wifi เคเบิ้ล และที่จอดรถ1คันค่ะ
จ่ายค่าประกันห้อง 2 เดือนพร้อมเข้าอยู่ จ่ายค่าห้องเดือนถัดไปค่ะ

สนใจติดต่อเพื่อดูห้องได้ที่เบอร์ 0800014114 ,0865535590 หรือ 0944347373

ถ้าห้องแอร์ จ่ายประกันส่วนกลาว1เดือน ค่าห้อง1เดือน = 8,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ
ห้องธรรมดา จ่ายประกันส่วนกลาง1 เดือน และค่าห้อง1เดือน = 6,000 พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

ฟรี wifi cable and 1 parking ka
ค่าน้ำยูนิตละ 27บาท ไฟยูนิตละ 6 บาท

ห้องว่างพร้อมเข้าอยู่เลยเป็นห้องแอร์ 2 ห้องค่ะ แต่ถ้าเป็นห้องธรรมดา 1ห้องค่ะ สนใจมาดูห้องได้ทุกวัน8.00-19.00

ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเดือนเมษายนค่า
โปร เข้าอยู่เดือนนี้ฟรีค่าน้ำ 1 เดือน 5 ยูนิต หรือเลือกเปนค่าไฟ 25 ยูนิตได้ค่ะ คิดเป็นมูลค่าเงินประมาณ 150 บาทค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดปทุมธานี