อพาร์ทเม้นท์ ลิงค์แมนชั่น

ลิงค์แมนชั่น

ถ.โพธาราม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ค่าเช่า :
3,200 - 7,600 บาท/เดือน
490 - 690 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 20550 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 97 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 98 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 99 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 100 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 101 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 102 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 103 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 104 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 105 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 106 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 107 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 108 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 109 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 110 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 111 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 112 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 113 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 114 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 115 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 116 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 117 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 118 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 119 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 120 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 121 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 122 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 123 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 124 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 125 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 126 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 127 :
 • รูปภาพ ลิงค์แมนชั่น ลำดับที่ 128 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ ลิงค์แมนชั่น | ที่ตั้ง 115/19 หมู่2 โพธาราม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
ลิงค์แมนชั่น หอพัก ใกล้ ย่าน โพธาราม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม ลิงค์แมนชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

ช่วงเวลา : Today - 30/11/2020
ด่วน! หอพักเจ็ดยอด 🐱เลี้ยงแมวได้🐱 แค่ 5 นาทีถึง 📍ใกล้ ม.ราชภัฏเชียงใหม่, 📍 มทร.ล้านนา 📍 ม.เชียงใหม่ ------------------------------- ✳️ ห้องแอร์ (24 ตร.ม.) จากปกติ 4,200 บาท #ลดเหลือ 3,500 บาท!! ตลอดสัญญา #แถม ทีวี ตู้เย็นฟรี 😍 ห้องแอร์ไม่เอาทีวี ตู้เย็น 3,000 บาท เท่านั้น!! ราคานี้ถึงสิ้นเดือน พย.63เท่านั้น ค่าเช่าปรับเป็นราคาปกติหลังบิล พ.ย. -แอร์มีทีวีตู้เย็น โปร 3,500 ปกติ 4,200 -แอร์ไม่มีทีวีตู้เย็นโปร 3,000 ปกติ 3,700 -พัดลมไม่มีทีวีตู้เย็นโปร 2,800 ปกติ 3,200 ------------------------------- 👍👍 จ่าย 7,000บาท เข้าอยู่ได้เลย (เป็นเงินประกันและค่าเช่าเดือนแรก) ------------------------------- ✨ ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 7 บาท 💦 #ค่าน้ำฟรี (เป็นเวลา 6 เดือน) (ปกติเหมาจ่าย 100 บ./ท่าน)

ประเภทของห้อง


 1. Standard Room - ห้องเปล่าพัดลม หรือ แอร์ มีฟูกให้
 2. Superior Room - ห้องแอร์พร้อม ฟูก+ทีวี+ตู้เย็น+โต๊ะทานอาหาร
 3. Deluxe Room - ห้องแอร์พร้อม ฟูก+ทีวี+ตู้เย็น+โต๊ะทานอาหาร+โต๊ะทำงาน+ไมโครเวฟ+กาน้ำร้อน+โต๊ะทำงาน+เก้าอี้ทำงาน
**ทำความสะอาดฟรีเดือนละ 1 ครั้ง**
นัดเวลาดูห้องติดต่อ 053-408-609 หรือ 084-611-0427 หรือ linkmansion.info@gmail.com

-----------------------------------

ต้องการห้องพักรายเดือนระยะสั้น หรือ ราคาเหมารวมค่าน้ำค่าไฟค่าส่วนกลาง ??

ดูรายละเอียดที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ-----------------------------------

แพคเกจ Ready to move in

แพคเกจพร้อมเข้าอยู่เพียงเช่าเดือนละ 500 บาท ได้รับอุปกรณ์ครบเหมือนอยู่ห้องโรงแรม (ชุดเครื่องนอน,ชุดอาบน้ำ,ชุด ทานอาหาร,ไดร์เป่าผม)**
**ได้แก่ หมอน2ใบ ปลอกหมอน2ชุด ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว2ผืน ผ้าเช็ดเท้า แชมพู สบู่ล้างมือ ครีมอาบน้ำ หมวก อาบน้ำ จานชาม ช้อนส้อม แก้ว2ใบ และไดร์เป่าผม

-----------------------------------

ลิงค์แมนชั่น บริการห้องพักสไตล์รีสอร์ท รายวัน และรายเดือน ในราคาย่อมเยาว์ พร้อมบริการ 24 ชั่วโมง มีลานจอดรถยนตร์ และโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ พนักงานต้อนรับ ระบบรักษาความปลอดภัย มีรปภ.กล้องวงจรปิดพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง ทำเลใกล้แหล่งชุมชน ปลอดภัย เพียง 3 นาทีจากถนนนิมมานเหมินทร์ 10 นาที จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 15 นาทีจากสนามบินเชียงใหม่ และ ขนส่งอาเขต

W: https://www.linkmansioncm.com/
F: https://www.facebook.com/LinkMansion/
Line: @Linkmansion
จองห้องพัก/นัดดูห้อง/ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-408609,
084-611-0427

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,200 - 7,600
  บาท/เดือน
 • รายวัน :490 - 690
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :100 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard Room (Fan) - ห้องพัดลม สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 3,200 บาท -
Standard Room (Air-Con)- ห้องแอร์+ฟูก สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 4,200 - 5,600 บาท -
Superior Room (Air-Con)- ห้องแอร์+ฟูก/ทีวี/ตู้เย็น สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,200 - 6,600 บาท 490 - 590 บาท
Deluxe Room (Air-Con)- ห้องแอร์+ฟูก+ทีวี+ตู้เย็น+ไมโครเวฟ+กาน้ำ+โต๊ะเก้าอี้ทำงาน สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 6,200 - 7,600 บาท 590 - 690 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างสำหรับ 2 คนไหมครับ

ห้องรายเดือนแอร์ พัดลม มีว่างไหมคะ ภายในมิ.ย ก.ค

ไม่ทราบว่าช่วง ก.ค.พอจะมีห้องว่างมั้ยคะ? ห้องเเอร์ พัดลมก็ได้ค่ะ
LINE: phernv

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 26/5/2020, 11:52 น. - 183.89.186.xxx

ตอนนี้ห้องรายเดือนเต็มหมดทุกห้องเลยค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 17/5/2020, 00:58 น. - 174.194.196.xxx

สวัสดีค่ะ สนใจมีห้องว่างมั้ย ค่ะ ห้องแอร์ สแตนดาร์ด หรือ ห้องพัดลมก้อได้ค่ะ

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 18/5/2020, 09:55 น. - 183.88.135.xxx

ตอนนี้ห้องรายเดือนเต็มแล้วนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 26/4/2020, 10:28 น. - 171.4.251.xxx

สวัสดีค่ะ

มีห้องว่างไหมครับ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยครับ
ไลน์ golfkung89

มีห้องว่างอยู่ไหมครับ ไลน์ @golfkung89

ค่าจองเท่าไหร่คะ ถ้าขอเพิ่มบางอย่างเช่นตู้เย็นหรือทีวีจะได้มั้ยคะ
(แอดไลน์ได้ตามเบอร์เลยนะคะ)

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 23/4/2020, 23:23 น. - 180.183.159.xxx

สอบถามทางไลน์ได้เลยค่า ห้องพัดลมถ้าเพิ่มทีวี ตู้เย็น 500 บาทค่า

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 23/4/2020, 23:23 น. - 180.183.159.xxx

ค่าจอง 1 พันบาทค่ะ

สัญญาเช่ากี่เดือนคะ แบบเดือนเดียวมีมั้ยคะ พอดีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ เค้าอยากเช่าแค่เดือนเดียวค่ะ

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 17/4/2020, 10:59 น. - 183.89.184.xxx

มีตั้งแต่ 1-6 เดือนเลยค่ะ ขออนุญาตส่งขอมูลให้ทางอีเมล์ นะคะ

ห้อง 3,000-3,200 ยังพอมีไหมครับ เข้าเดือน ก.พ.ครับ

Sawasdee krab!

I am interested in a booking a room for 1 month, starting from 17th January with:
* double bed,
* air conditioning,
* WiFi.

Do you have any available rooms in these dates? What is the price for them?

Khob khun mark krab,
Pawel

Noavatar32 เมื่อ 17/10/2019, 16:31 น. - 203.155.148.xxx

มีห้องว่างอยู่มั้ยครับ พร้อมเข้าอยู่ครับ

ห้อง 2900 เป็นห้องแอรมั้ยคะ

Hi! is there any standard room available for monthly rentals? thank you!

มีห้องพัดลมว่างมั้ยคะ

Hello,

I want a room for 3-4 month.
I know your place because I was living in Orchid Residence for one year and It´s very close to yours.

So, What is the price???
Could you send me pictures and Final price to alvarorruscalleda@gmail.com

best,

3dfbdb8b62e8bfa036717ec6eb199cf0 เมื่อ 06/4/2018, 15:01 น. - 1.46.171.xxx

มีห้องพัดลมว่ามั้ยคะ

Hi I was wondering if you have any immediate availability.

Also do you have a refridgerator in any of your rooms?

Noavatar32 เมื่อ 15/1/2018, 11:36 น. - 27.55.65.xxx

มีห้องพักว่างสำหรับรายเดือนไม๊คะ

Hello,

Do you have availability for August 19 - Sept 18? What would the cost be?

8f97d0924125bb216249e08d326944be
Link Mansion Ownertag
เมื่อ 06/8/2017, 23:25 น. - 180.183.153.xxx

Yes, We still have room available on that day.
You can sign contract for 1 month and the cost is 12,000 baht/month include electricity,water cost and room service once a week. the deposit is 12,000 baht. we will give it back to you on the day you check out.
but if you want to pay per day you can get discount from 500 to 450 baht per day.
(To get this discount you've to stay more than 5 days with us) this price you will get room service everyday and no need to sign any contract.

Thank you for interesting our mansion.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่