อพาร์ทเม้นท์ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์

วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์

ซ.สาทร 11 แยก 9 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,500 - 8,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 38715 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ ลำดับที่ 48 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ | ที่ตั้ง 275/4 สาทร 11 แยก 9 สาทรใต้ สาทร กรุงเทพมหานคร
วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์ หอพัก ใกล้ ย่าน สาทร 11 แยก 9 สาทรใต้

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม วีเพลส อพาร์ทเม้นท์ ใกล้ BTS เซ็นต์หลุยส์

อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ใจกลางสาทร การเดินทางสะดวก

สถานที่ใกล้เคียง ตึกเอ็มไพร์, โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน, ธนาคาร UOB สำนักงานใหญ่, โรงเรียนอัสสัมชัญประถมและพาณิชย์

มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสถานความงามครบครัน การเดินทางไปมาสะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์ และรถประจำทางสายที่ผ่านมี 17, 77, 116 และ 149

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,500 - 8,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Room สตูดิโอ ไม่ระบุ 6,500 - 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สนใจค่ะ อยากจะเช่าสัก 2 เดือน เมย. พ.คไม่ทราบว่ามีห้องว่างไหมคะ อยู่2คน

Noavatar32
V PLACE APARTMENT Ownertag
เมื่อ 06/4/2021, 09:10 น. - 171.99.190.xxx

มีห้องว่างค่ะ ติดต่อ 026769251 ค่ะ

9bf0c7ffe32e8b962518cc7da5a36ff1 เมื่อ 28/1/2021, 07:34 น. - 1.46.73.xxx

ห้อง6500มีว่างไหมค่ะ

Hi, If 8 months what would be the monthly rate?
Is it near 21/100 South Sathorn Road?

ช่วงมีนาคม2564 มีห้องว่างไหมคะ

Hi,

Do you have still some rooms available? If yes when it is possible to move in?

Thanks

Patrice

7a71e8d5805e6c0cf4418687f0c249b3 เมื่อ 27/10/2020, 12:04 น. - 182.232.190.xxx

ห้อง6500มีว่างไหมค่ะ

Hi,

Do you still have room available, if yes when it is possible to go in? Besides how does it work for the payment? I have to pay the deposit and one month in advance correct? Thanks in advance

สนใจพัก 2 เดือนค่ะ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
ไม่ทราบว่าห้องมีตู้เย็นด้วยมั้ยค่ะ

ห้องพักมีตู้เย็นมั้ยค่ะ

สนใจเช่า 2เดือนค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 24/7/2020, 18:50 น. - 171.6.251.xxx

สวัสดีค่ะ เดือนหน้ามีห้องว่างไหมคะ รายเดือน

ถ้าเป็นนศมีส่วนลดมั้ยคะ

ใกล้โรงพยาบาล บีเอ็นเอช มั้ยคะ

Noavatar32
V PLACE APARTMENT Ownertag
เมื่อ 07/4/2020, 10:54 น. - 183.89.151.xxx

เรียน K.Rungkamol

ระยะห่างจากอพาร์ทเม้นท์กับรพ.บีเอ็นเอช 2.9 กม.ค่ะ

hi..can you plz message me on line or whatsapp +66 627067681..Am looking for long term contract based on the deal from 6months

hi..can you plz message me on line or whatsapp +66 627067681..Am looking for long term contract based on the deal from 6months

สนใจค่ะ อยากจะเช่าสัก 2 เดือน ไม่ทราบว่ามีห้องว่างไหมคะ

สนใจค่ะ อยากเช่าสัก 2 เดือนค่ะ ไม่ทราบว่าพอมีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 07/12/2019, 17:13 น. - 202.92.128.xxx

Hi! I am an incoming student at Chulalongkorn University. If I would avail the studio room from Jan-May 2020, how much will it cost me? Thank you!

Noavatar32
V PLACE APARTMENT Ownertag
เมื่อ 10/12/2019, 09:35 น. - 183.88.59.xxx

Hi Riu Gabriel Rodriguez
Thank you for your interesting
Please contact stafff 02-6769251* 081-8801687 Or line
Thank you very much.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง