อพาร์ทเม้นท์ สกายวิว ไพรเวซี่

สกายวิว ไพรเวซี่

ซ.ลาดพร้าว64 แยก4 ถ.SKYview Privacy สกายวิว ไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร ลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 7,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 49894 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ สกายวิว ไพรเวซี่ ลำดับที่ 92 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สกายวิว ไพรเวซี่ | ที่ตั้ง 207/1 ลาดพร้าว64 แยก4 SKYview Privacy สกายวิว ไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร ลาดพร้าว วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สกายวิว ไพรเวซี่ หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดพร้าว64 แยก4 SKYview Privacy สกายวิว ไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร ลาดพร้าว

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สกายวิว ไพรเวซี่

🎉สัมผัสชีวิตที่ดีในมุมมองใหม่กับห้องพักใจกลางเมืองพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในราคาที่คุณสัมผัสได้

 • (ขณะนี้มีเปิดรับผู้เช่าระยะสั่น1-2เดือนแล้วครับรีบจองห้องมีจำนวนจำกัด)

SKYVIEW PRIVACY สกายวิว ไพรเวซี่ รัชดา-สุทธิสาร ลาดพร้าวบนถนนลาดพร้าว64 – รัชดาสุทธิสาร ใกล้สถานี MRT สุทธิสาร เป็นสถานที่พักอาศัยที่ได้รับการออกแบบอย่างลงตัวใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อความสะดวกสบาย และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัยบริการท่านด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และ ที่จอดรถ, ลิฟท์, อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ,ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยประตูเข้า-ออกและยังมีระบบป้องกันตรวจจับอัคคีภัย รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย และกล้องวงจรปิด ที่ทำหน้าที่ตลอด 24ชั่วโมง เพื่อความมั่นใจสูงสุดของผู้อยู่อาศัยมีห้องพัก หลากหลายรูปแบบไว้ บริการ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตก-ต่าง ของลูกค้า โดยทุกห้องพักได้รับการออกเป็นอย่างดี และ ได้จัดสรรพื้นที่อย่างลงตัวมากที่สุด พร้อมด้วย เฟอร์นิเจอร์ครบชุด ,เครื่องทำน้ำอุ่น,เครื่องปรับอากาศ,อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง.และ fitness สำหรับคนที่รักการออกกำลังกาย ที่จอดรถสะดวกกว้างขวาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/จองห้องพักได้ที่👇🏻()

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,000 - 7,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :10000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :7000-7500 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักรายเดือน 1 ห้องนอน 26.0 ตร.ม. 7,000 - 7,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hello, I'm going to move to BKK on 6th November making plan to stay for a month. I would like to know more details about the price and facilities and if you have any availability for that period. For your convenience, here is ID in Line (suny010shim). Thank you.

ต้นเดือนกยว่างไหมคะ ถ้าเช่า 2 เดือนจะได้ไหมคะ

4e5202b9c18377728ead46c65191f794
นาย ชุติพงศ์ ปรางทอง Ownertag
เมื่อ 31/8/2019, 08:56 น. - 49.230.78.xxx

ได้ครับ เเต่ค่าเช่าเดือนละ​9,000_ ครับ
ถ้าเช่าสองเดือนเงินประกัน​12,000_ ครับ
รวม​ 21,000_ ครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง