อพาร์ทเม้นท์ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร

สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร

ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า3 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า อรุณอมรินทร์ บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,300 - 5,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 40013 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร ลำดับที่ 48 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร | ที่ตั้ง 93/8-9 สมเด็จพระปิ่นเกล้า3 สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร หอพัก ใกล้ ย่าน สมเด็จพระปิ่นเกล้า3 สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สบาย จากป้ายรถเดินเข้าซอย1นาทีใกล้มธ.ท่าพระจันทร์ใกล้ร้านค้าร้านอาหาร

ทำเลเยี่ยมที่สุดในปิ่นเกล้า เดินแค่ 1 นาทีจากป้ายรถเมล์หน้าปากซอยถึงที่พักสบายปิ่นเกล้า


เดินแค่ 1 นาทีถึงร้านอาหารมากมายรวมทั้งร้าน7-11 สะดวกแต่สงบเป็นส่วนตัว


เปลี่ยนcctvเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมด และ เพิ่มกล้องจาก 16ตัวเป็น 25ตัว จาก14กุมภา2561


ห้องพักเหมาะสำหรับนักศึกษาและคนทำงาน บรรยากาศเงียบสงบเป็นส่วนตัวเน้นความสะอาดและความปลอดภัย เข้าออกระบบสแกนนิ้ว พร้อมกล้อง CCTV ทั่วบริเวณห้องพักและทุกชั้น


เฟอร์นิเจอร์ครบครัน เตียงพร้อมฟูกที่นอน โต๊ะเครื่องแป้ง เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกเงา เครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า น้ำประปา กล้องวงจรปิดcctvทุกชั้น ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชม ระบบสแกนนิ้ว ห้องเช่าปรับปรุงใหม่ สะอาด มีพื้นที่และทางเดินกว้างขวาง ไม่แออัด


น้ำหยอดเหรียญ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ตู้อบผ้าหยอดเหรียญ อินเตอร์เนตไร้สาย Wi-Fi ที่จอดรถ (จำนวนจำกัด)


 • ตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ เดินทางสะดวกสบายทั้งทางบกและทางน้ำใกล้ป้ายรถเมล์ใช้เวลาเดินแค่ 1 นาที สายรถเมล์: 30, 42, 57, 68, 79, 80, 81, 91, 123, 157, 159,171, 201, 203, 507, 509, 511, 516, รถป.อ.พ 10 และ สาย 556ไปสนามบินสุวรรณภูมิ

นอกจากนั้นยังมีท่าเรือด่วนเจ้าพระยาและแพข้ามฟากท่าพระจันทร์ ท่าปิ่นเกล้าเพียง 400เมตร หรือเดินประมาณ 8 นาที


สถานที่ใกล้เคียง ร้านสะดวกซื้อ7-11 ร้านอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดลแผนกกายภาพบำบัด,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร,วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,พาต้าปิ่นเกล้า, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, เมเจอร์ ปิ่นเกล้า โรงพยาบาลศิริราช,โรงพยาบาลธนบุรี 1สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า, สะพานอรุณอมรินทร์, สะพานพระราม 8 สนามหลวง, ท่าเรือข้ามฟากวังหลัง-ศิริราช,โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,300 - 5,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :7,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักรายเดือน สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 4,500 - 4,800 บาท -
ห้องพักรายเดือน สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 4,300 - 4,600 บาท -
ห้องพักรายเดือน สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. 4,400 - 4,700 บาท -
ห้องพักรายเดือน สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 4,700 - 5,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 14/12/2021, 09:21 น. - 157.147.242.xxx

อัพเดตห้องว่างค่ะ
มีว่าง2ห้องค่ะ ขั้น1 และ2 สนใจ
โทร081-312-7962 ได้นะคะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 06/11/2021, 19:51 น. - 157.147.242.xxx

อัพเดตห้องว่างค่ะ ตอนนี้มีห้องว่างเหลือแค่2ห้องนะคะ สนใจแวะมาดูห้องจริงได้นะคะ
โทร 081-312-7962

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 02/11/2021, 19:00 น. - 157.147.243.xxx

สวัสดีค่ะ อัพเดตล่าสุด1/11/64 มีห้องว่าง3ห้องค่ะ ช่วงนี้มหาวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนแล้วนะคะ ยินดีด้วยนะคะ

Noavatar32 เมื่อ 10/7/2021, 07:22 น. - 182.232.178.xxx

มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 24/6/2021, 19:09 น. - 184.22.37.xxx

สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีห้องพักว่างมั้ยค่ะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 25/6/2021, 08:56 น. - 110.67.82.xxx

สวัสดีค่ะ
ตอนนี้มีห้องว่าง2ห้องค่ะ ถ้ามีเวลาลองแวะมาดูห้องจริงได้เลยค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 24/6/2021, 16:30 น. - 49.228.144.xxx

เดินทางไปม.สวนดุสิตกี่ป้ายรถเมล์ค่ะและยังมีห้องว่างมั้ยค่ะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 24/6/2021, 17:00 น. - 110.67.82.xxx

สวัสดีค่ะ ตอนนี้มีห้องว่างเพียง2ห้องค่ะ ไม่ทราบว่ากี่ป้ายนะคะ แต่น่าจะใช้เวลาเดินทาง30-60นาทีค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 19/6/2021, 10:33 น. - 125.27.83.xxx

ตอนนี้มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 21/6/2021, 09:18 น. - 126.245.100.xxx

ขณะนี้มีห้องว่าง2ห้องค่ะ
ถ้าคุณลูกค้าสนใจ แนะนำให้มาดูห้องจริงค่ะแล้วค่อยตัดสินใจค่ะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 24/6/2021, 17:01 น. - 110.67.82.xxx

สวัสดีค่ะ ถ้าไม่ผิด น่าจะได้คุยกับคุณนภสินธุ์ทางไลน์แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 04/6/2021, 23:32 น. - 223.206.245.xxx

ไกลจาก ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มากไหม เดินทางกี่ต่อคะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 11/6/2021, 11:32 น. - 126.35.210.xxx

สวัสดีค่ะ
เดินทางไป มธ ใกล้มากเลยค่ะ ต่อเดียวถึงค่ะแต่ต้องอ้อมสนามหลวงนะคะ
แต่ถ้าชอบเดินก็จะเร็วกว่าค่ะ.

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 11/6/2021, 11:34 น. - 126.35.210.xxx

ตอนนี้มหาลัยศิลปกร ใกล้เปิดเรียนแล้ว ถ้าคุณลูกค้าสนใจ ลองทักไลน์หรือเมล์เข้ามาได้นะคะ เพราะสบายอพาร์ตเมนต์ใกล้มหาลัยธรรมศาสตร์และมหาลัยศิลปกรมากๆค่ะ เดินทางสะดวก

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 21/6/2021, 09:20 น. - 126.245.100.xxx

สวัสดีค่ะ ใกล้ม.ธ มากๆเลยค่ะ จะนั่งรถเมล์ 203 หรือชอบเดินออกกำลังกาย ก็ดีค่ะ

เดือนกรกฎาคม มีห้องพักรายเดือนว่างไหมคะ?

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 11/6/2021, 11:31 น. - 126.35.210.xxx

สวัสดีค่ะ
สำหรับเดือน มิถุนา มีเหลือแค่ 5 ห้องนะคะ
ส่วนต้นเดือนกรกฎา ไม่มีห้องแจ้งย้ายนะคะ
ถ้าสนใจ ลองแวะมาดูห้องจริงก่อนตัดสินใจได้นะคะ

ในห้องพักทางตึกอนุญาตให้ทำอาหารได้มั้ยคะ?

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 29/4/2021, 20:22 น. - 110.67.82.xxx

สวัสดีค่ะ คุณวิ
ทางสบายไม่อนุญาต ให้ทำอาหารนะคะ แต่ถ้าใช้IH ต้ม อุ่น อาหารพอได้ค่ะ.

ช่วงสงกรานต์สำนักงานเปิดไหมคะจะไปดูห้องคะ เข้าอยู่ กรกฏาคม 64หรือก่อนนั้นเล็กน้อย

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 01/4/2021, 15:06 น. - 110.67.82.xxx

ได้ค่ะ แต่รบกวนโทร 081-312-7962 แม่บ้านติ๊ก ด้วยค่ะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 13/4/2021, 10:25 น. - 110.67.82.xxx

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าจะเข้ามาดูห้องวันไหนค่ะจะได้แจ้งแม่บ้านไว้ให้นะคะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 22/1/2021, 15:13 น. - 220.211.248.xxx

Room available easy access 1min walk to bus station but quiet and privacy convenient stores and street food nearby

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 22/1/2021, 15:09 น. - 220.211.248.xxx

มีห้องว่างให้ดูก่อนตัดสินใจค่ะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 22/1/2021, 15:08 น. - 220.211.248.xxx

ไม่ต้องขึ้นวิน เดินแค่1นาทีจากปเายรถเมล์หน้าปากซอย แต่มีความเป็นส่วนตัว

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 11/11/2020, 19:00 น. - 118.236.130.xxx

11/11/2563
เดือนพฤศจิกา นี้มีห้องว่าง ห้องเดียวค่ะ สนใจห้อง สอบถามได้นะคะ

Hi, I would like to know if you have an apartment available to rent from the 26th September 2020. Thank you kindly

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 14/9/2020, 09:10 น. - 118.236.130.xxx

Hello Mr. Brent Kevin Barnes
Thank you for interest ing in our apartment.

Right now we don’t have available room at all.

I am so sorry.

Regards

Sabai apartment Pinklow

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 04/5/2020, 21:03 น. - 27.147.112.xxx

อัพเดตล่าสุด4/5/63 มีห้องว่าง2ห้องพร้อมเข้าอยู่ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 04/5/2020, 01:52 น. - 182.232.229.xxx

เดือนกรกฎามีห้องแบบไหนว่างบ้างคะ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 04/5/2020, 21:00 น. - 27.147.112.xxx

คุณพัฒน์นรี ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ค่ะ ลองแวะมาดูสภาพรอบๆ อพาร์ตเมนต์สบาย ก่อนตัดสินใจจอง ก่อนได้ค่ะ. เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอมของมหาวิทยาลัยต่างๆค่ะ

มีที่จอดรถยนต์ไหมครับ

Noavatar32
lสุชาดา ไพบูลย์พิทักษ์ผล Ownertag
เมื่อ 04/5/2020, 20:56 น. - 27.147.112.xxx

สวัสดีค่ะ จะเป็นการจอดซ้อนคันนะคะ อาจจะไม่สะดวกเสลาเข้าออกนะคะ เนื่องจากมีที่จอดจำกัดมากเลยค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง