อพาร์ทเม้นท์ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL

สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL

ซ.ลำลูกกา 5 ถ.ลำลูกกา คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี

ค่าเช่า :
3,300 - 3,800 บาท/เดือน
480 - 590 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 24881 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 93 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 94 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 95 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 96 :
 • รูปภาพ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL ลำดับที่ 97 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL | ที่ตั้ง 163/8 ลำลูกกา 5 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL หอพัก ใกล้ ย่าน ลำลูกกา 5 ลำลูกกา

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม สวนศิลป์ - ART GARDEN HOSTEL

ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านตลอดเวลา ด้วยสถานที่สวยงาม อบอุ่นสบายตา พร้อมมีภาพศิลป์สวยๆ ของแท้ให้ได้ชื่นชมหลากหลายชิ้น เรามีระบบความปลอดภัยที่ดี มีประตูคีย์การ์ดสองชั้นและกล้องวงจรปิด16ตัว พร้อมที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ย้ำว่าโปรโมชั่นหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลย

ที่พักอยู่ถนนลำลูกกาซอย5 ใกล้ๆสนามธูปเตมีย์นี่เอง จากที่พักของเราไปสนามบินดอนเมืองใช้เวลาแค่ 15 นาที เท่านั้นและจากที่พักไปห้างเซียร์รังสิตแค่ 2 กิโลเมตร และยังอยู่ใกล้กับห้างโลตัสคลองสอง ที่พักอยู่ไม่ใกลจากถนนใหญ่แค่ระยะ80เมตรเท่านั้นเอง แต่ในที่พักเงียบสงบพักผ่อนได้อย่างสบายใจ

เรามีห้องพักที่แสนสบาย แอร์เย็นฉ่ำ ทีวีจอแบนและระบบจานดาวเทียม 200 ช่อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบชุด มีห้องน้ำในตัว ท่านสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันที อยู่ใกล้สนามบินดอนเมือง,ห้างเซียร์รังสิต ,ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต และ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรามีครัวกลางที่สะดวกสบายและทางเราได้จัดเตรียม กาต้มน้ำร้อน ไมโครเวฟ ตู้เย็น และตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติสำหรับเครื่องดื่ม ขนม อาหารสำเร็จรูป และ จาน ชาม ช้อน ส้อม ไว้บริการแก่ท่าน ตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถนำอาหารเข้ามาทานตรงจุดนี้ได้ด้วยค่ะ For English speaking please contact 082-8622201 for more information.

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,300 - 3,800
  บาท/เดือน
 • รายวัน :480 - 590
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Double Bed สตูดิโอ ไม่ระบุ 3,300 - 3,800 บาท 480 - 590 บาท
Single Bed สตูดิโอ ไม่ระบุ 3,300 - 3,800 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

รับชำระจากโครงการเราชนะ หรือม.33เรารักกัน มั้ยคะ

บริการดีมากครับ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 14/12/2020, 13:04 น. - 171.97.223.xxx

เต็มแล้วค่ะลูกค้า

ห้องพักรายเดือน มีว่างไหมครับ

Noavatar32 เมื่อ 11/12/2020, 10:22 น. - 27.55.72.xxx

เช็คอิน ได้ตลอด 24 ชม. เลยรึปล่าวครับ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 11/12/2020, 16:40 น. - 110.169.249.xxx

เช็คอินได้ตลอดเวลาค่ะ ถ้าเข้าก่อน 10.00 คิดค่าเข้าก่อนเวลาเพิ่ม100 บาทค่ะ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 28/10/2020, 10:10 น. - 124.122.86.xxx

สวัสดีค่ะ 2,900 เต็มค่ะลูกค้า

ห้อง 2900 รายเดือน ยังมีอยู่ไหมครับ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 15/4/2019, 11:33 น. - 124.122.86.xxx

มีค่ะ ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 20 - 30 นาที ถ้ารถไม่ติดค่ะ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 11/4/2019, 14:42 น. - 110.169.248.xxx

มีค่ะ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 02/4/2019, 16:04 น. - 124.122.86.xxx

รายวัน หรือ รายเดือนคะ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 11/2/2019, 15:44 น. - 110.169.230.xxx

ประมาณ 8 กิโลค่ะ

ห่างจาก ม.รังสิตเท่าไหร่คะ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 11/12/2020, 16:41 น. - 110.169.249.xxx

ประมาณ7-8 กม ค่ะลูกค้าใช้เวลาเดินทางประมาณ15 นาทีค่ะ

มีห้องว่างช่วง มกราคม - สิงหาคมมั้ยคะ รวมที่ต้องจ่ายก่อนเข้าอยู่ทั้งหมดกี่บาท คะ IDline 0621379156 ตอบกลับด้วยนาาาาา

5a8f9551ea340adf1c208b736456aedc เมื่อ 06/8/2018, 15:05 น. - 96.30.118.xxx

ผมจะจองวันที่ 18 ส.ค. 61 (1 คืน) จะต้องโอนเงินมัดจำก่อนใช่มัยครับ ขอส่งรายละเอียดมาที่เมล์ buamate21@gmail.com ด้วยนครับ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 06/8/2018, 14:57 น. - 58.11.48.xxx

ยังพอมีค่ะ ราคาจะอยู่ที่ 590.- ไม่รวมเงินมัดจำค่ะ

วันที่ 18 ส.ค. 61 ห้องรายวันว่างหรือไม่ครับ ราคาเท่าไรครับ

รายเดือนค่ะ

ค่าแรกเข้าอยู่รวมเท่าไหร่คะ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 28/7/2018, 10:16 น. - 124.120.44.xxx

ถ้าเป็นรายเดือนตอนนี้เต็มครับ จะว่างอีกทีหลังวันที่5 สิงหาคม ราคาแรกเข้าอยู่ที่ 8,750 บาทครับ

มีห้องว่างไหมคะ

9bcfa1c41bd6fa9e7907d89fc8cd704d
suansin artgarden Ownertag
เมื่อ 28/7/2018, 09:10 น. - 124.120.44.xxx

รายวันหรือรายเดือนครับ

ไม่ทราบว่าที่ สวนศิลป์มี บริการปริ๊นเอกสารด้วยไหมคะ?

มีห้องว่างไหมคะ วันที่ 19 มิถุนายนคะจอง 1 ห้องคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดปทุมธานี