อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ใกล้ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่

 • Absolute apartment - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ : Absolute apartment ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 3,400 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/03/2013
  ดูรายละเอียด
 • ชลธิดา เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ : ชลธิดา เพลส ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 3,100 - 12,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/03/2013
  ดูรายละเอียด
 • Central Hill Place - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ : Central Hill Place สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 4,500 - 15,000 บาท/เดือน 550 - 1,200 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/12/2012
  ดูรายละเอียด
 • Anunyaphum Serviced Apartment - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ : Anunyaphum Serviced Apartment สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 18,000 - 24,000 บาท/เดือน 1,000 - 2,000 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/12/2012
  ดูรายละเอียด
 • ขวัญโกมลเฮ้าส์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ : ขวัญโกมลเฮ้าส์ ซ.สุเทพ 3 เก่า สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,000 - 2,200 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/12/2012
  ดูรายละเอียด
 • บ้านพลอยอิน1 - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  บ้านพลอยอิน1 ซ.6 ถ.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,300 - 2,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/11/2012
  ดูรายละเอียด
 • บ้านพลอยอิน2 - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  บ้านพลอยอิน2 ซ.7 ถ.ศรีภูมิ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,600 - 3,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/11/2012
  ดูรายละเอียด
 • The MOUNTAIN HOUSE ( ที่พักเชียงใหม่ , ห้องพักรายวันเชียงใหม่ ) - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  The MOUNTAIN HOUSE ( ที่พักเชียงใหม่ , ห้องพักรายวันเชียงใหม่ ) ซ.ถนนสันติสุข 1 ถ.สันติสุข ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 4,000 - 5,500 บาท/เดือน 400 - 450 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/11/2012
  ดูรายละเอียด
 • ธารตะวันแมนชั่น - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  ธารตะวันแมนชั่น ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,600 - 3,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/11/2012
  ดูรายละเอียด
 • La Flora residence เมือง - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  La Flora residence เมือง ซ.สุขาภิบาล 24 ถ.เจ็ดยอด-ช่าเคี่ยน ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 6,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/11/2012
  ดูรายละเอียด
 • S.B. HOUSE - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  S.B. HOUSE ซ.13 ถ.พระปกเกล้า ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,000 - 4,000 บาท/เดือน 200 - 450 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/11/2012
  ดูรายละเอียด
 • ทิพย์รัตน์ เพลส - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  ทิพย์รัตน์ เพลส ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 500 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/10/2012
  ดูรายละเอียด
 • บ้านทิวสุเทพ (3 นาทีถึง ม.ช.) - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  บ้านทิวสุเทพ (3 นาทีถึง ม.ช.) สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,400 - 2,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/10/2012
  ดูรายละเอียด
 • แตงโมหวานเจี๊ยบ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  แตงโมหวานเจี๊ยบ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 1,600 - 2,600 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/10/2012
  ดูรายละเอียด
 • เลอชาเลท์สวีท อพาร์ทเม้นท์ - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  เลอชาเลท์สวีท อพาร์ทเม้นท์ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 6,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/10/2012
  ดูรายละเอียด
 • บ้าน ศิริมังคลา - อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ย่าน ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่ หอพัก ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
  บ้าน ศิริมังคลา สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 5,000 - 6,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 08/10/2012
  ดูรายละเอียด
 • DD.park service apartment ถ.มณีนพรัตน์ ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 15,000 - 22,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 27/08/2019
  ดูรายละเอียด
 • ฮักโฮม เชียงใหม่ ซ.วัดอุโมงค์ ถ.สุเทพ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,700 - 4,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/06/2019
  ดูรายละเอียด
 • เมย์โมเชียงใหม่ ซ.1 ค ถ.ราชเชียงแสน หายยา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 400 - 600 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/10/2015
  ดูรายละเอียด
 • อาลียารินทร์เฮ้าส์ ซ.1 ถ.ช้างเผือก ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,000 - 2,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/07/2015
  ดูรายละเอียด
 • หอพักสีฟ้า ซ.หน้ามหวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 2,500 - 3,000 บาท/เดือน 350 - 450 บาท/วัน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/03/2014
  ดูรายละเอียด
 • โมเดิลวิล ซ.ชมจันทร์ ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : ค่าเช่ารายเดือน กรุณาโทรสอบถาม แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01/02/2014
  ดูรายละเอียด
 • ลิ้ง แมนชั่น ถ.โพธาราม ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 500 - 2,000 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/02/2013
  ดูรายละเอียด
 • หอพักใกล้บ้าน เชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 1,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/12/2012
  ดูรายละเอียด
 • บ้านเสรี ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  ค่าเช่า : 1,500 - 2,500 บาท/เดือน แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/10/2012
  ดูรายละเอียด

ค้นหาแบบละเอียด

ค่าเช่า

แสดงเฉพาะ