อพาร์ทเม้นท์ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล

เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล

ซ.- ถ.- สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่

ค่าเช่า :
5,500 - 12,000 บาท/เดือน
550 - 800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 29796 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล ลำดับที่ 57 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล | ที่ตั้ง 337 หมู่ 2 - - สันทราย เชียงใหม่
เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล หอพัก ใกล้ ย่าน - -

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะกรีนเนอรี่ เซ็นทรัล สวีท & โฮเท็ล • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 12,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :550 - 800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :30 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้อง Suites 1 ห้องนอน 69.0 ตร.ม. 10,000 - 12,000 บาท 800 บาท
ห้อง Duluxe 1 ห้องนอน 32.0 ตร.ม. 5,500 - 7,000 บาท 550 บาท
ห้อง Duluxe Corner 1 ห้องนอน 32.0 ตร.ม. 5,800 - 7,300 บาท 550 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Is this available for a two week rent?

If contacting by phone please use WhatsApp

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 14/1/2020, 10:35 น. - 180.183.227.xxx

Good morning Sir,
I would like to know what date do you want to stay? and Can i have your WhatsApp id?

Noavatar32 เมื่อ 06/1/2020, 06:42 น. - 182.52.119.xxx

Hello. I am interested in renting for 1-2 months. I would like tour the apartment today. Thank you,

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 06/1/2020, 08:45 น. - 180.183.226.xxx

Good morning, sir now this month the room not available. what the date do you want to check in?

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 13/1/2020, 12:33 น. - 180.183.226.xxx

Dear Sir,
The room will avilable on 1st Febuary 2020 and Do you interested the room? Could you give your telephone number please? we will call to you about the information.

Sincerely,

i want deluxe room next week 6/10 for 1 month you have available,, i try 6 times to contact you but no reply "WHY" philsbusiness44@yahoo.com 0646206421

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 29/9/2019, 11:07 น. - 183.89.184.xxx

We are apologize for reply late , now we have Deluxe room price 7,700 baht for stay 1 or 2 months if you stay 3 months or more than get price 7,200 baht available for stay 6 october 2019, the price include WiFi, swimming pool, Gym, Parking but not include elrctricity and water, elrctricity 6 baht per unit water 30 baht per cubic meter, Thank you

i want deluxe room next week 6/10 for 1 month you have available,, i try 6 times to contact you but no reply "WHY"
philsbusiness44@yahoo.com
0646206421

i want deluxe room next week 6/10 for 1 month you have available,,
i try 6 times to contact you but no reply "WHY"

i have now sent around 8 messages for easy question DO YOU HAVE CORNER DELUXE FOR RENT FROM NEXT MONTH FOR 1/2 MONTHS

hello,, you have Delux corner apartment available 1/2/3 months from next month please

Hi, can you please tell me the cost of a deluxe room for 2, for 13th February to 13th March 2019? Thanks

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 11:51 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

I’d like to rent this for the month of February

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 11:51 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

I am arriving in Chiang Mai on November 6. I want to rent a room for three months. Can you please tell me what your rate is for your 1 bedroom deluxe room 32 sq.m.?
Thank you.

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 11:51 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

I will be in Chiang Mai from 6 November and I am interested in renting one of your deluxe rooms 32sq.m. for three months. Can you please tell me what the rent is per month?
thank you

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 11:51 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

I need the large room (69 sq meters) from October 20th to November 28th.

Is it available?

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 11:51 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

Do you have a corner room free for 6 mnd from 10 april 2018 til ----
have the room a balcony? Tanks

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 11:51 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

Hi there! My husband and I are going to Chiang Mai next week. We are looking for a place to stay for a month. If we get our extension approved at immigration, we plan to stay longer in your place (6 months). Is it okay if we pay one month advance and 3,000 deposit? Please let me know. Thank you!

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 11:52 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

สวัสดีค่ะ มีห้อง deluxe ว่างอยู่ไหมค่ะ สำหรับอยู่2คนคะ

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 12:00 น. - 183.89.185.xxx

ทางเราต้องขอโทษคุณลูกค้าที่ได้ตอบคำถามที่คุณลูกค้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดห้องพักล่าช้าค่ะ ขณะนี้ทางเราได้ปรับปรุงและพร้อมให้บริการแล้วค่ะ หากลูกค้ามีคำถามอะไร สามารถเข้ามาสอบถามได้ค่ะ ยินดีให้บริการค่ะ

I want to rent a duluxe room. I need a room from 22th of this month. Do you have a room? And how much is deposit?

Noavatar32
Accommodation Chiangmai Ownertag
เมื่อ 24/7/2019, 12:00 น. - 183.89.185.xxx

We are very sorry for the delay in replying because we were improved our wesite. Now we are already to serving you.
If you have any question, do not hesitate to let us know.
We hope to serving you in the future.

Noavatar32 เมื่อ 16/4/2017, 19:11 น. - 183.89.101.xxx

ให้เช่ารายเดือนระยะสันไม๊คะ ประมาณ 1-2 เดือนค่ะ

พอดีตอนนี้เช่าที่นี่อยู่ค่ะ ตอนนี้ต้องย้ายไปทำงานตจว. ห้องเลยจะว่างประมาณ2-3เดือนก่อนครบสัญญา สนใจติดต่อได้เลยค่ะ line: paipaipaille

Im interested in your deluxe room.could you please give me all the description of this room..me and my hubby wanna stay for long.
Frm Philippines

is this apartment available for month by month?

Hello!

I would like to reserve 1 room by monntly.
regarding this please send me an e-mail.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่