อพาร์ทเม้นท์ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์

เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์

ซ.ศรีเพชรการเคหะ12 ถ.ศรีเพชรการเคหะ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

ค่าเช่า :
3,900 - 4,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 34168 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ ลำดับที่ 52 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ | ที่ตั้ง 19/525 ศรีเพชรการเคหะ12 ศรีเพชรการเคหะ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์ หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีเพชรการเคหะ12 ศรีเพชรการเคหะ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เดอะรูม ซอยศรีเพชรการเคหะ12 ใกล้โลตัสศรีนครินทร์

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 28/02/2021
*** สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน *** ลมเย็น สะอาด ใหม่น่าอยู่ ระเบียงกว้าง เฟอร์ครบ มีรถสองแถวผ่าน bts สำโรง โรงเรืยนนายเรือ ตกแต่งอาคารหรู เรียยบง่าย สบายตา สว่าง โปร่งบรรยากาศที่เงียบ เย็นสบาย ทางเดินกว้างขวางสะอาดปลอดภัยไม่แออัดและเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรรักความสงบไม่มีเสียงดังรบกวน พร้อมสำหรับผู้อยู่อาศัยที่รัก ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย พิเศษ ฟรีสัญญานไวไฟ ครบครันด้วยเฟอร์นิเจอร์ - เตียง และ ฟูกระดับโรงแรม 5 ดาว - โซฟา หรือ โต๊ะรับประทานอาหาร - แอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5 - ระบบประหยัด ไฟ LED - ห้องน้ำแยกเปียกแห้ง - เครื่องทำน้ำอุ่น ระบบความปลอดภัย - เข้าออกด้วยคียการด์ - ระบบกล้องจงจรปิด ใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านศรีนครินทร์ เทพารักษ์ บางนา เช่น - พลัสมอล ศรีนครินทร์ เทพารักษ์ - โฮมโปร - แจส เออเบิน - ฟูดแลนด์ - เซ็นทรัลบางนา - เมืองโบราณ .บางปู - ฟารม์จระเข้ -สนามบินสุวรรณภูมิ -นิคมอุตสาหกรรมบางปู - บีทีเอส แบริ่ง เพียง 15 นาทีโดยขึ้นรถด้านหน้า พลัสมอล - ทางด่วนวงแหวนรอบนอก ใกล้สถานศึกษา - เซนโยทิพวัล สมุทรปราการ - รร บดินทร์เดชา สมุทรปราการ - ค่าน้ำ 17 บาท (ขั้นต่ำ100 บาท) - ค่าไฟ 7 บาท - wifi ฟรี

*** สัญญาขั้นต่ำ 6 เดือน ***
www.theroomat12.com

ลมเย็น สะอาด ใหม่น่าอยู่ ระเบียงกว้าง เฟอร์ครบ
ตกแต่งอาคารหรู เรียยบง่าย สบายตา สว่าง โปร่งบรรยากาศที่เงียบ เย็นสบาย ทางเดินกว้างขวางสะอาดปลอดภัยไม่แออัดและเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรรักความสงบไม่มีเสียงดังรบกวน พร้อมสำหรับผู้อยู่อาศัยที่รัก ความสะดวก สะอาด ปลอดภัย
พิเศษ ฟรีสัญญานไวไฟ


ครบครันด้วยเฟอร์นิเจอร์
- เตียง และ ฟูกระดับโรงแรม 5 ดาว
- โซฟา หรือ โต๊ะรับประทานอาหาร
- แอร์ประหยัดไฟเบอร์ 5
- ระบบประหยัด ไฟ LED
- ห้องน้ำแยกเปียกแห้ง
- เครื่องทำน้ำอุ่น
ระบบความปลอดภัย

- เข้าออกด้วยคียการด์
- ระบบกล้องจงจรปิด


ใกล้แหล่งช้อปปิ้งย่านศรีนครินทร์ เทพารักษ์ บางนา เช่น
- พลัสมอล โลตัส
- โฮมโปร
- แจส เออเบิน
- ฟูดแลนด์
- เซ็นทรัลบางนา
- เมืองโบราณ
- ฟารม์จระเข้
นิคมบางปู


ใกล้สถานศึกษา
- เซนโยทิพวัล สมุทรปราการ
- อัสสัมชัญ สมุทรปราการ
- รร บดินทร์เดชา สมุทรปราการ

- ค่าน้ำ 17 บาท (ขั้นต่ำ100 บาท)
- ค่าไฟ 7 บาท
- wfi ฟรี

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)3,900 - 4,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :3900-4900 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสตูดิโอ สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 3,900 - 4,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ใกล้นิคมบางปูไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 17/9/2018, 21:45 น. - 184.22.87.xxx

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 25/11/2018, 08:38 น. - 14.207.7.xxx

มีห้องว่างพร้อมเข้าอยู่ สนใจโทรมาน่ะ

รบกวนติดต่อกลับทีคะ🆔moddam123

แรกเข้าอยุต้องจ่ายเท่าไหร่ค่ะ

เดือนสิงหามีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้องว่างไหมครับเดือนมิถุนายน

ยังมีห้องว่างไหมคะ

ยังมีห้องว่างไหมคะ

มีห้องว่างมั้ยครับ พร้อมเข้าอยู่ต้นเดือนมีนาคม

มีห้องว่างมั้ยครับ ห้องแอร์ พร้อมเข้าอยู่เดือนนี้

มีห้องว่างมั้ยค่ะ

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 27/10/2017, 13:02 น. - 182.232.189.xxx

มีค่ะ พร้อมเข้าอยู่ ห้องกว้าง เฟอร์ครบ สนใจโทรนัด 0996162464

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 23/10/2017, 10:25 น. - 182.232.205.xxx

Sorry, for delay. There is connection error with the site.
In case if you still need nice and spacious room, i can offer nice big one with good price at thb 3900/ month fully furnished.
My id line : innck61
Contact 0895360753

im interested can i contact you through line

เดือนหน้ามีห้องว่างไหมคะ มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเอ๋ย สามารถเข้าไปดูห้องก่อนได้ไหมคะ

มีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 13/3/2017, 17:52 น. - 27.55.89.xxx

สวัสดีคะยังพอมีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 13/3/2017, 18:03 น. - 27.55.150.xxx

มีค่ะ มาเลือกห้องเลย

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 13/3/2017, 18:05 น. - 27.55.150.xxx

มีห้องว่างค่ะ

3900 มีเฟอร์นิเจอร์ให้ไหมคะ

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 08/3/2017, 19:55 น. - 182.232.58.xxx

เฟอร์ครบ พร้อมอยู่ค่ะ ชาวงนี้โปรแรง ติดต่อพี่แมว0895360753

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 13/3/2017, 18:01 น. - 27.55.150.xxx

มีค่ะ ตามรูปเลย

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 13/3/2017, 18:04 น. - 27.55.150.xxx

เฟอร์ครบ มาเลือกห้องเลย

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 14/3/2017, 10:21 น. - 182.232.168.xxx

เฟอร์ครบ ห้องมีว่าง

Noavatar32
วิมลภักตร์ ประภาศรีอนันต์ Ownertag
เมื่อ 21/2/2017, 16:07 น. - 183.88.75.xxx

interesting

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดสมุทรปราการ