อพาร์ทเม้นท์ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ

เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ

ซ.ประชาราษฎร์ 10 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,500 - 6,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 58430 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ ลำดับที่ 76 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ | ที่ตั้ง 199 ประชาราษฎร์ 10 ประชาราษฎร์ สาย 1 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาราษฎร์ 10 ประชาราษฎร์ สาย 1

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เปิดใหม่! EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย ที่พักที่เน็ตแรงและห้องสวยครบ #ขาดก็แค่ตัวคุณ

🏤EMSIRi Residence​ เตาปูน - เกียกกาย (เปิดใหม่)

🚆MRT เตาปูน และ บางโพ (และในอนาคตจะใกล้กับMRT เกียกกาย) ซ.ประชาราษฎร์ 10 ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 (ชุมชนหลังวัดประดู่)
📣เปิดให้จองแล้ววันนี้
🎉เริ่มต้น 5,500,-6,000/เดือน
🔔ฟรี Internet จาก AIS Fibre แรงมากกว่า 220 mb/s ++ (ตลอดสัญญาเช่า)
ฟรี ตู้เย็น, แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, โซฟา (ตลอดสัญญาเช่า)
🔖ประกันค่าเสียหาย 1 เดือน + ค่าเช่าล่วงหน้า 1 เดือน (ของเดือนสุดท้ายที่ย้ายออก)
✔️ห้องสวย เฟอร์​ฯครบ แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่น โซฟา #ขาดก็แค่ตัวคุณ
✔️Fitness
✔️ระบบความปลอดภัย EMSIRi Safaty Sence ได้แก่ เข้า-ออก ระบบสแกนใบหน้า, ร.ป.ภ, CCTV, สายล่อฟ้า, บันไดหนีไฟ และถังดับเพลิง
✔️ ลิฟต์, ที่จอดรถ (600/เดือน/1คัน), ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์, ตู้ขายน้ำ และตู้ขายขนม
✔️เดินทางสะดวก ใกล้รัฐสภาใหม่ ,โลตัส ประชาชื่น, ห้าง Gateway, รพ.บางโพ /เกษมราษฎร์ , ท่าเรือบางโพ/ เกียกกาย, บริษัทบุญรอด, และกรมชลประทาน และยังใกล้มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา, สวนดุสิต, นวมินทร์, และเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
🔊สอบถามเพิ่มเติมได้ที
🤳096-9287956 , 090-2964269
FaceBook : EMSIRi Residence
Line id : emsiri99

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,500 - 6,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 100 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,500 - 6,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 26/5/2022, 16:13 น. - 184.22.169.xxx

มีห้องว่างมั้ยครับ

ตอนนี้มีห้องว่างมั้ยคะ

ห่างจาก มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ กี่กิโลครับ

ห่างจาก มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์ กี่กิโลเมตรครับ

ห่างจาก รพ.รามาธิบดี กี่ กม.คะ

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 03/3/2022, 19:06 น. - 125.24.226.xxx

6.4 กม.ครับ

ถามเข้ามาหลายคนมากเลยว่าทำงานที่รพ.รามาธิบดี

ทำอาหารได้ไหมคะ

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 03/3/2022, 19:04 น. - 125.24.226.xxx

ไม่ได้เลยครับ แต่มีร้านอาหารไม่ไกลจากอพาร์ทเมนต์ ชื่อร้านป้าน้อย ทำมักกะโรนีกับผัดกะเพราอร่อยมาก

Noavatar32 เมื่อ 03/10/2021, 12:13 น. - 49.49.220.xxx

พักได้กี่คนคะ 3 คนได้มั้ย มีไมโครเวฟอุ่นอาหารให้มั้ยคะ

Noavatar32 เมื่อ 08/9/2021, 02:13 น. - 124.120.205.xxx

สามารถติดเน็ตเองได้มั้ยครับ

ไป SCG ได้ทางไหนบ้างครับ

ทำอาหารได้หรือเปล่าครับ เช่น กระทะไฟฟ้า

ห้องยังเหลือมั้ยครับ

มีห้องว่างไหมคะ

ค่าเช่าห้องรวมค่ามัดจำและค่าจ่ายล่วงหน้าเป็นราคาเท่าไหร่ครับ

226172bccb0b6c5f791539a30e04ab3d เมื่อ 06/6/2021, 16:53 น. - 1.20.172.xxx

ตอนนี้มีห้องราคา 5500 ว่างมั้ยคะ

ยังมีห้องเหลือไหมครับ

Noavatar32 เมื่อ 02/6/2021, 10:15 น. - 184.22.13.xxx

อยู่ใกล้ม.ราชภัฏสวนสุนันทาแค่ไหนคะ กี่กม.คะ

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 02/6/2021, 16:19 น. - 184.22.206.xxx

สวัสดีครับคุณลูกค้า ห่างจากม.สวนสุนันทา ประมาณ 3.5 กิโลเมตรครับ สามารถเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยได้หลายวิธี อาทิ
1.มอเตอร์ไซค์วินใกล้ๆที่พักเพียง 15 นาที
2.สารพัดรถเมล์ อาทิ 16, 30, 32, 33, 49 และ 64 ครับผม
เรามีไลน์นะครับที่ emsiri99 แอดมินน่ารักพร้อมตอบทุกท่านอย่างไวววววว #ฟิ้วววว ;)

อยู่สองคนต้องจ่ายเพิ่มหรือจ่ายตามราคาห้องได้เลยหรอคะ

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 02/6/2021, 16:15 น. - 184.22.206.xxx

สวัสดีครับคุณลูกค้า ขอบพระคุณสำหรับคำถามครับ #ไหว้ย่อออ
อยู่ 2 คน จ่ายเท่าเดิมตามราคาห้องครับผม
ตอนนี้เหลือห้องไม่มากแล้ว ที่ชั้น 3
ติดต่อทางไลน์เลยครับที่ emsiri99 ครับผม
ทางเราพร้อมดูแลครับ :)

มีเตียง​เดียว​หรอคะ​ แล้ว​อยู่​ได้​กี่คน

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 19/5/2021, 15:45 น. - 184.22.216.xxx

เป็นเตียงคิงไซส์ ขนาด 5 ฟุต เตียงเดียวครับ พร้อมฟูกเพื่อสุขภาพครับผม

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 19/5/2021, 16:11 น. - 184.22.216.xxx

อยู่ได้สูงสุด 2 ท่านครับ

อยู่ได้กี่คนครับ

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 19/5/2021, 15:44 น. - 184.22.216.xxx

สูงสุด 2 ท่านครับผม

ห้อง5,500กับ6,500ต่างกันยังไงคะ

Noavatar32
Emsiri Residence Taopoon Ownertag
เมื่อ 02/5/2021, 10:49 น. - 182.232.140.xxx

สวัสดีครับคุณลูกค้า แอดมินขอกราบอภัยที่ตอบช้าไปเดือนกว่าๆๆ
เข้าเรื่องเลย ห้อง 5,500 อยู่ชั้น 1 (เต็มแล้ว) ส่วนห้อง 6,000 จะอยู่ชั้น 3 (ยังว่างๆอยู่นะจ๊ะะะ)
และเรายังมีห้องราคา 5,800 อยู่ชั้น 2 (ก็ว่างเช่นกัน) ด้วยนะครับผม
ส่วนอุปกรณ์ในห้องเหมือนกันทุกราคา ราวกับ Copy & Paste เอาไว้เลยครับ

ตอนนี้แอดมินสร้างแฟนเพจเฟซบุ๊คไว้ด้วย https://web.facebook.com/EMSIRi99/ ไปดูกันได้นะครับ หรือถามตรงๆกับแอดมินฝ่ายขายได้ที่ Line Id : emsiri99 ครับผม

ถ้าคุณฐานิศรามาจองและทำสัญญาช่วงนี้ แอดมินมีถุงผ้าให้ด้วยนะครับ และได้ถือพวงกุญแจเก๋ๆ ที่ดีไซน์จาก Getnature ด้วยนะครับเนี่ย เป็นไงล่ะ ว๊าวไหมล่ะคุณลูกค้า แอดมินขายของเก่งเนอะ #ชมตัวเอง55555

คือต่างกันเฉพาะชั้นของห้องใช่มั๊ยรับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง