อพาร์ทเม้นท์ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร )

เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร )

ซ.สุทธิพงศ์ 1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,200 - 6,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 47444 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) ลำดับที่ 51 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) | ที่ตั้ง 195 สุทธิพงศ์ 1 สุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง กรุงเทพมหานคร
เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร ) หอพัก ใกล้ ย่าน สุทธิพงศ์ 1 สุทธิสารวินิจฉัย

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ ( MRT สุทธิสาร )

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/08/2021
ขณะนี้ยังมีห้องพักและร้านค้าว่างให้เช่า มีโปรโมชั่นช่วงโควิดลดราคาพิเศษ สนใจติดต่อ 0929389946 02-2778952 ขอบคุณคะ

เรียน คุณลูกค้า คะ

เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ เพิ่งเปิดบริการ เดือน กันยายน 2561 ใหม่เอี่ยม ใจกลางรัชดา สูง 5 ชั้น ขนาด 50 ห้องพัก 5 ร้านค้า
# สะดวกสบาย สามารถเดินไปรถไฟฟ้า MRTสุทธิสารได้เลย ขออนุญาติแจ้งรายละเอียดการเช่าห้องพักนะคะ


ภายในห้องพัก เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ มีบริการดังต่อไปนี้

1 เฟอร์นิเจอร์ built in โต๊ะ ตู้ เตียงขนาด 5 ฟุตพร้อมฟูก แบบมาตรฐาน
2 แอร์ Panasonic รุ่น inverter ประหยัดไฟ
3 ผ้าม่าน UV แบบหนาที่ระเบียง
4 ระบบไฟดาวไลท์ LED และที่เสียบปลั๊กไฟรอบห้องพัก
5 สุขภัณฑ์ห้องน้ำ American Standard พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น Panasonic 1 เครื่อง
6 ระบบเพิ่มความปลอดภัย มีอุปกรณ์ตาแมวมองที่บานประตูห้องพัก และมีเจ้าหน้าที่ออฟฟิศบริการลูกค้า
7 ระบบเปิดปิดประตูเข้าออก ระบบ key guard เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า
8 มีบริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และ ระบบ wifi 3BB
9 ทางอพารท์เมนท์ไม่อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงใดๆ และเด็กเล็ก เข้ามาอาศัยในห้องพักนะคะ
10 มีระบบดิจิตอลทีวี ประมาณ 20 ช่อง บริการฟรี
11ที่จอดรถมอเตอร์ไซด์ด้านหลังตึกและจอดรถยนต์ด้านหน้าตึก
12 มีซิงค์น้ำที่ระเบียงห้องทุกห้อง
13 **สามารถเดินไป MRT สุทธิสาร ได้ระยะประมาณ 300 เมตร
14 มีร้านค้า ชั้น 1 บริการ ได้แก่ ร้านขายชาไข่มุก กาแฟ น้ำผลไม้ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และร้านอาหาร บริการลูกค้า
15 มีเจ้าหน้าที่ประจำการที่ออฟฟิศดูแลตลอด

(line)เอี่ยมอรุณ id 0929389946
02 2778952
02 2778954
092 9389946

ขอบคุณมากคะ
😊😊😊
หมายเหตุ การเดินทางมาเอี่ยมอรุณอพารทเมนท์ >> ถ้าลูกค้าเดินทางมารถไฟใต้ดิน มาลงที่สถานีสุทธิสาร แล้วออกทางประตูสถานีตำรวจ สุทธิสาร ทางออก 1 เข้ามาใน สน ด้านหลัง จะมีวินมอเตอร์ไซด์ บอกว่า ไปเอี่ยมอรุณอพาร์ทเมนท์ ปากซอยสุทธิพงศ์ 1 ราคาวิน 10 บาท หรือจะเดินไปก็ได้คะ เพราะไม่ไกลมาก >> ถ้าขับรถมา ในเส้นทาง ซ รัชดา 17 ตรงมาแล้วเลี้ยวขวา แล้วขับตรงมาเลี้ยวขวาอีกรอบ หลังจากนั้น ตรงมาเรื่อยๆ ทางซ้ายมือจะมีซอยจิ้บดำริห์ ร้าน 7-11 อยู่ปากซอย ให้ขับเข้ามาเลย ตรงมาแล้วเลี้ยวขวาที่ซอยสุทธิพงษ์ 1 อพาร์ทเมนท์จะอยู่ซ้ายมือเลยคะ ขอบคุณคะ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,200 - 6,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
อพาร์ทเมนท์ (Room) สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,200 - 6,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

เช่าชั่วคราว1เดือนได้ไหมครับช่วงวันที่22พย 63- 23ธค63 ราคาเท่าไหร่คับ เข้าร่วมโครงการรัฐบาลไหมครับ ขอรายละเอียด061-9626859 อาม

Noavatar32 เมื่อ 28/9/2020, 22:17 น. - 110.169.128.xxx

มีราคาไหนบ้างคะ

มีห้องว่างต้นเดือนกันยายนมั้ยค่ะ

เดือนสิงหามีห้อง5200ว่างไหมค่ะ

ยังมีห้องว่างอยู่ไหนคะ

Noavatar32
เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 23/6/2020, 08:52 น. - 171.96.75.xxx

มีคะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0929389946 คะขอบคุณคะ

มีห้องว่างต้นเดือนกรกฎาคมนี้มั้ยคะ ถ้ามีเหลืเป็นห้องราคาเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 23/6/2020, 08:52 น. - 171.96.75.xxx

มีคะ ติดต่อได้ที่เบอร์ 0929389946 คะ ขอบคุณคะ

มีห้องพักพร้อมเข้าอยู่เดือนมิย.ว่างมั๊ยคะ

Noavatar32
เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 25/5/2020, 09:58 น. - 171.96.75.xxx

ยังมีว่างคะ โทรสอบถามได้นะคะ 0929389946 ขอบคุณคะ

มีห้องพักราคา5200ไหมคะ เข้าอยู่ช่วงกรกฏา

Noavatar32
เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 10/5/2020, 22:55 น. - 171.96.74.xxx

มีพร้อมเข้าพักเลยและเดือนมิถุนายนคะ เดือนกรกฎาคมยังไม่มีแจ้งออกขณะนี้คะ ขอบคุณคะ

Noavatar32 เมื่อ 10/5/2020, 00:18 น. - 182.232.145.xxx

มีห้องว่างมั้ยคะจะย้ายอยู่สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ เข้าอยู่ต้องจ่ายเท่าไหร่คะ

Noavatar32
เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 10/5/2020, 06:29 น. - 171.96.74.xxx

มีห้องพักว่างคะ รบกวนลูกค้าทัก line 0929389946 นะคะ ขอบคุณคะ

ห้อง 5200มีว่างมั้ยค่ะ

Noavatar32
เอี่ยมอรุณ อพาร์ทเมนท์ Ownertag
เมื่อ 10/5/2020, 06:30 น. - 171.96.74.xxx

มีห้องพัก 5500 พร้อมเข้าพักคะ

Cdf6ba324f48ac875e4ec3ec9656349f เมื่อ 19/2/2020, 20:03 น. - 27.55.87.xxx

เดือนกรกฎา63 มีห้องว่างมั้ยคะ ถ้ามีรบกวนติดต่อกลับทีนะคะ🤩

Noavatar32
Rungaroon Ownertag
เมื่อ 24/4/2020, 11:58 น. - 49.230.142.xxx

มีเดือนมิถุนายน 63 คะ

ก.พ. 63 มีห้องว่างไหมครับ

หลังวันที่ 20 ธันวา มีห้องว่างมั้ยคะ

ราคาเท่าไหร่คะ สัญญากี่เดือน

Noavatar32 เมื่อ 20/11/2019, 09:38 น. - 223.24.170.xxx

ราคาเท่าไร ค่ะ

ราคาห้องละเท่าไหร่ค่ะ/เดือน

1พย.นี้จะเข้าพักอะคะ และพร้อมทำสัญญาเลย มีว่างมั้ยคะ

เข้าพัก 1พย. คะ ยังมีห้องว่างไหมคะ ติดต่อผ่านไลน์แล้วคะ

ไม่ทราบว่ามีห้องเหลือไหมค่ะ สนใจย้ายเข้ามิถุนายนนี้ แล้วมีสัญญาเช่าขั้นต่ำไหมค่ะ

3d0fcd4e4be70d3040f461bc6587e184 เมื่อ 25/4/2019, 21:46 น. - 223.24.160.xxx

สนใจห้องพักรายเดือนไม่ทราบว่าช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2562 มีห้องว่างไหมค่ะ ต้องชำระล่วงหน้า+ค่ามัดจัดเท่าไหร่ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง