อพาร์ทเม้นท์ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ)

แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ)

ถ.สามัคคี บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี

ค่าเช่า :
4,500 - 12,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 17822 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) ลำดับที่ 62 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) | ที่ตั้ง 183/98 สามัคคี ปากเกร็ด นนทบุรี
แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ) หอพัก ใกล้ ย่าน สามัคคี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม แพรว เพชร เพลส ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ (สามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ)

อาคาร แพรว เพชร เพลส PREAW PETCH PLACE
บริการห้องพัก ให้เช่าแบบรายเดือน เป็นอาคาร5ชั้น เปิดใหม่พร้อมให้เข้าอยู่แล้ว

เฟอร์นิเจอร์ภายในห้อง
1. เตียงนอนขนาด 5ฟุต พร้อมที่นอน ( 6ฟุต สำหรับห้องพิเศษ ห้องมุมด้านหน้า แบบ1ห้องนอนพร้อมห้องนั่งเล่น )
2. ตู้เสื้อผ้า
3. โต๊ะวางทีวีและทำงาน
4. โทรศัพท์
5. ชั้นเอนกประสงค์ และกรอบรูปเอนกประสงค์
6. เก้าอี้
7. เครื่องทำน้ำอุ่น
8. เครื่องปรับอากาศ พร้อมรีโมท

สำหรับชั้น5 President floor เพิ่มเติมในส่วนของ

9. LCD. TV. ขนาด 32" สามารถเล่นไฟล์จาก USB. ได้
10. ตู้เย็น ขนาด 1.8 คิว
11. โคมไฟหัวเตียง 2 โคม
12. โคมไฟตั้งโต๊ะ 1 โคม
13. โคมไฟตั้งพื้น 1 โคม
14. โซฟา day bed

สิ่งอำนวยความสะดวก และความปลอดภัย
1. Truevision และสัญญาณดาวเทียม
2. High Speed Internet
3. ตู้กดน้ำดื่ม เครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
4. Key Card
5. ลิฟท์โดยสาร
6. กล้อง CCTV
7. พนักงานรักษาความปลอดภัย
8. ร้านซักรีด
9. ร้านค้า

มีตู้ซักผ้า และ ตู้อบผ้า หยอดเหรียญ
และตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ภายในตึก

มีตู้กาแฟหยอดเหรียญ และ ตู้นม หยอดเหรียญ และตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
บริการ 24 ชั่วโมง หน้าตึก

ยินดีให้เข้าชมห้องตัวอย่างได้ทุกวันค่ะ

ติดต่อเราที่ คุณติ๊ก , คุณจิ๊บ โทร 02-5845807-9 , 082-791-6373
praew-petch-place@hotmail.com และ ดูรูปเพิ่มเติมที่ facebook ค่ะ

บริเวณใกล้เคียง
ม.ธุระกิจบัณฑิต ,ม.สุโขทัยธรรมธิราช ,หมู่บ้านนิชดาธานี ,หมู่บ้านสี่ไชยทอง,อาคารsoftware park
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ,โฮมโปร ,คาร์ฟูร์ ,เมเจอร์แจ้งวัฒนะ ,อาคารจัสมิน ,เมืองทองธานี ,ศูนย์ราชการ
Hampton International School ,International School Bangkok(ISB.)

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 12,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :16 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพัก สตูดิโอ ไม่ระบุ 4,500 - 12,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีที่จอดรถเยอะมั๊ยคะ

มีห้องว่าไหมคะ

B32157257151dd05216e4e0068291bb3 เมื่อ 09/6/2020, 19:19 น. - 183.89.105.xxx

มีห้องว่างอยู่มั้ยคะ?

Hello,

I am a teacher at Suankularb Wittayalai Nonthaburi, and need housing on a month-to-month basis, until schools re-open and business returns to normal. I have been in Thailand for 2 years, just moving to Pak Kret from my former teaching job in Rangsit. Can you please tell me if you have any small rooms available for May 1? Also, can you tell me the location, as the maps are misleading.. including Google, which places you very far away. I hope to hear from you soon. Thank you!

Mike
080-936-0010
Line ID: teach4u

801a530da4bb930f249988b674d21c72 เมื่อ 03/2/2020, 17:01 น. - 171.97.101.xxx

สนใจค่ะ

มีว่างไหมค่ะ

I'm looking for a monthly room and would like to come and look tomorrow

I would like to come to look at a monthly room tomorrow if possible.
I am looking for a 12 month contract

Noavatar32 เมื่อ 24/6/2019, 01:23 น. - 223.24.62.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่หรือป่าวคะ

สวัสดีคะ พอดีกำลังหาที่พักฝึกงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนสิงหาคมไม่ทราบว่าคิดราคาเท่าไรหรอคะ

สวัสดีคะ พอดีกำลังหาที่พักฝึกงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะช่วงเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนสิงหาคมไม่ทราบว่าคิดราคาเท่าไรหรอคะ

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ ในดือนพฤษภาคมอ่ะค่ะ

ยังมีห้องว่างไหมครับ

Please let me know if you have an available room for 2 years rent

ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ

สนใจค่ะสอบถามยังมีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ ราคาเท่าไหร่บ้างค่ะ อยากเช่าระยะยาว

สอบถามยังมีห้องว่างอยู่ไหมค่ะ ราคาเท่าไหร่บ้างค่ะ อยากเช่าระยะยาวค่ะ

จะเข้าพักระยะยาวในวันที่1ธันวานี้ มีห้องว่างไหมคะ

Hello,
I am interested in viewing your apartments if possible? Many thanks Harriet

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดนนทบุรี