อพาร์ทเม้นท์ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์)

โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์)

ถ.จ่าบ้าน ศรีภูมิ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

Line : @cozytelchiangmai
ค่าเช่า :
4,500 - 16,000 บาท/เดือน
500 - 1,000 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 54907 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) ลำดับที่ 37 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) | ที่ตั้ง 23/1 จ่าบ้าน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์) หอพัก ใกล้ ย่าน จ่าบ้าน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม โคซีเทล เชียงใหม่ (ใกล้โรงเรียนยุพราชฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ถนนคนเดินวันอาทิตย์)

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/10/2020
** ฟรีค่าส่วนกลาง 400 บาท/เดือนสำหรับการเข้าพักเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ** แถมทีวี-ตู้เย็นทุกห้อง ** ผู้เข้าพักสามารถทำสัญญาเข้าพักได้ตั้งแต่1-12เดือน **

ห้องพักเกรดโรงแรม สะอาด ใหม่ บริการห้องพักรายวัน และรายเดือน ในราคาย่อมเยาว์ พนักงานพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง อยู่บนถนนจ่าบ้าน ใจกลางเมือง ปลอดภัย ติดร้านก๋วยจั๊บสามกษัตริย์ ใกล้สถานที่สำคัญหลายแห่งต่อไปนี้

> ถนนคนเดินวันอาทิตย์ 100ม.
> อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 120ม.
> ตลาดช้างเผือก 1 กม.
> วิทยาลัยอาชีวศึกษา 50ม. (เดิน1นาที)
> โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 300ม.
> วิทยาลัยเทคนิค 400ม.
> โรงเรียนหอพระ 800ม.
> ร้าน7-11 240ม.
> มหาวิทยาลัยราชภัฏ 1.8กม.
> โรงพยาบาลมหาราชฯ (สวนดอก) 1.3กม.
> โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 1.5กม.

- ห้องพักมี2แบบได้แก่ Standard King (เตียง6ฟุต 1เตียง) และ Standard Twin (เตียง3.5ฟุต 2เตียง)
มีเครื่องปรับอากาศ ระเบียง ห้องน้ำในตัวทุกห้อง เฟอร์นิเจอร์ครบ ได้แก่ ชุดเตียงสปริงอย่างดี โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า ทีวีจอแบน32นิ้ว ตู้เย็นขนาดกลาง กระจกเงาแบบเต็มตัว ห้องน้ำแยกส่วนเปียกแห้ง เครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมเซ็ทฝักบัว ตู้เซฟ ผ้าม่าน ฟรีWIFI ความเร็วสูงในห้องและส่วนกลาง
- ห้องพักใช้ระบบคีย์การ์ด เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องตัดไฟในตัว อาคารมีลิฟต์ ที่จอดรถหน้าโรงแรม และส่วนกลางสำหรับรับประทานอาหารหรืออ่านหนังสือ หากต้องการใช้สระว่ายน้ำจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ400บาท/คน/เดือน
- ค่าส่วนกลาง 400บาท ค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ค่าน้ำเหมาจ่ายคนละ 200บาท/เดือน ห้องพักสำหรับการอยู่ไม่เกิน2คน/ห้อง หากอยู่3คน มีค่าเข้าพักเพิ่มเติม1500บาท/เดือน
- มีค่าประกันความเสียหาย และต้องชำระค่าเช่าห้องล่วงหน้า1เดือน
- หอพักรวมชาย-หญิง

____________________________________

ราคาพร้อมเข้าอยู่
โปรโมชั่นพร้อมเข้าอยู่:จ่ายค่าเช่าอุปกรณ์เพิ่มเพียงเดือนละ 500 บาท/ห้อง ได้รับอุปกรณ์เพิ่มเติมในห้อง ได้แก่ ชุดเครื่องนอน(หมอน2ใบ ผ้าห่มนวมและปลอก ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว2ผืน) กาน้ำร้อน ชุดแก้วน้ำ เซ็ทไม้แขวนเสื้อ บริการแม่บ้านเดือนละ1ครั้ง
____________________________________

สนใจดูห้อง-จองห้องพัก-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-9197117, 097-9988199, 089-7581012

Line: @cozytel หรือคลิก https://lin.ee/BRHF0cR
แผนที่: https://g.page/cozytel?
หากสนใจดูห้องหรือย้ายห้อง รบกวนเข้ามาติดต่อในช่วงเวลา13:00-19:00เท่านั้นค่ะ


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 16,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :500 - 1,000
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :6000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :200 บาทต่อคน/เดือน
 • ค่าบริการอื่นๆ400 บาท บาท/เดือน
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard King - เตียง 6 ฟุต เครื่องปรับอากาศ 1 ห้องนอน 25.0 ตร.ม. 4,500 - 5,500 บาท 500 - 600 บาท
Standard Twin - เตียง 3.5 ฟุต 2 เตียง เครื่องปรับอากาศ 1 ห้องนอน 25.0 ตร.ม. 4,500 - 5,500 บาท 500 - 600 บาท
Superior King (รวมค่าน้ำค่าไฟ) สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 12,000 - 13,000 บาท 700 - 900 บาท
Superior Twin (รวมค่าน้ำค่าไฟ) สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 12,000 - 13,000 บาท 700 - 900 บาท
Deluxe King (รวมค่าน้ำค่าไฟ) สตูดิโอ 45.0 ตร.ม. 15,000 - 16,000 บาท 900 - 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดเชียงใหม่