อพาร์ทเม้นท์ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต

42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต

ซ.ศรีนครินทร์42 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 8,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 15230 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 41 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต | ที่ตั้ง 68/1 ศรีนครินทร์42 ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีนครินทร์42 ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ให้เช่า ศรีนครินทร์ ซ.42 บรรยากาศดีมีระดับสงบเหมาะสำหรับผู้มาพักอาศัย
และอยู่ในทำเลดีใจกลางแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เดินทางสะดวก ตรงข้ามแหล่งช๊อบปิ้งและสถานบันการศึกษาชั้นนำของกรุงเทพ เช่น วิทยาลัยดุสิตการโรงแรม,ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,ตลาดรถไฟ และสวนหลวงร.9 ไว้สำหรับพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ
เพียง20นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ,10นาทีจากเมก้าบางนา,เซนทรัลบางนา สะดวกใช้เวลาเดินทางเพียงนิดเดียว
ภายในห้องตกแต่งสวยอย่างดีใช้ SB funiture โต๊ะ ,ตู้ ,เตียง ,ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว ฯลฯ
เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, อินเตอร์เนทWIFI ฟรี!!!!!! พร้อมลิฟท์ให้บริการ.
"ที่จอดรถ" ของเรากว้างขวางจอดได้มากกว่า 60คัน ซึ่งหาไม่ได้ในบริเวณใกล้เคียงนี้ และมีพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ สายตรวจ ,รปภ ,กล้องCCTV ,คีย์การ์ด ฯลฯ
มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความปลอดภัย พร้อมความสะดวกสะบายอย่างแน่นอน


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 8,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :8000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard 1 ห้องนอน 21.0 ตร.ม. 4,500 - 5,200 บาท -
studio 1 ห้องนอน 23.0 ตร.ม. 5,500 - 6,500 บาท -
deluxe 1 ห้องนอน 26.0 ตร.ม. 7,000 - 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างไหมค่ะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 11/2/2020, 09:04 น. - 124.120.205.xxx

เรียนคุณลูกค้า
ทาง42เพลส ยังพอมีห้องว่าง ท่านสามารถนัดหมายเพื่อชมห้องพักได้ที่เบอร์ 081 9205000 ได้ทุกวัน เวลาตั้งแต่ 8.00น. - 18.00น.
ขอขอบคุณ

Hello,

I am interested in renting. Can I see your apartment this week?

My phone number is:

0 8-0508-8101

Hope to meet soon!

Todd

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 08/1/2020, 16:37 น. - 171.96.224.xxx

Dear Guest,
Thank you for your interesting.
Please come to visit us every day from 8.00 am to 6.00 pm
Our staff will welcome you or more information please contact 0653565998.
Best Regards
42 place team

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 08/1/2020, 23:08 น. - 171.99.161.xxx

Dear Guest,
We're a service apartment, for more information please contact 0653565998, everyday from 8.00 am to 6.00 pm.
We'll reply to you as soon as possible.
Best Regards
42 Place Team

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 11/2/2020, 09:06 น. - 124.120.205.xxx

yes, we're and for more information please contact 081 9205000

Hi. I'm very interested in this offer. Is it still available? And is there a cleaning service? what's the price for cleaning services?

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 20/12/2019, 10:43 น. - 171.99.152.xxx

Dear Guest,
We have a room available for monthly rental , if you need a cleaning service , pay for an extra charge 300 baht per time. Any other information please contact 0653565998.
Best Regards
42 Place Team

Hi, is this apartment still available? and do you have cleaning services? if yes, for what price please

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 24/11/2019, 21:58 น. - 171.98.88.xxx

เรียนคุณลูกค้า
42เพลส ยังมีห้องว่าง เพื่อนัดหมายดูห้องพักและรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 081 9205000 ได้ทุกวัน เวลา 8.00 - 18.00.
ขอขอบคุณ
42เพลส ทีม

Cc1bf56a0ae2273abc55d67d9df00c8e เมื่อ 23/11/2019, 11:00 น. - 171.97.88.xxx

ห้องพักราคา4500 ยังมียุมั้ยค่ะ ราคารวมมัดจำทั้งหมดที่จะจ่ายเท่าไหร่ค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

Hello, good morning, my name is Ray, from Indonesia.
I have been chosen to take part in some exchange programme in Chulalongkorn Business School. Therefore, nowadays i regularly check the availability of an apartment around the district of Chulalongkorn located.
To be honest, your apartment quite captivating and i would like to rent it from August. Is there any room available for August? If not, when it will empty?

Best regards,

Fadli Ray Kifli

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 02/6/2019, 17:28 น. - 182.232.57.xxx

Dear Guest,
Thank you for your mail, now we have a few room available. If you want to stay on August, you can diposite and we'll keep the room for you. Any other information please call contact us 0653565998 Mr.Charles
Best regards
42place team

Hello I am interested in 21sq. m is it available?

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 28/5/2019, 15:27 น. - 171.100.203.xxx

Yes, we have 21sq.m room available, please come to visit or contact us 0653565998.
thank you

สนใจย้ายเข้าอยู่ครับมีว่างห้องขนาดไหนครับ ย้ายเข้าพรุ่งนี 0844384243

Hi, I want room for 2 months, is there room available?

Hello!

My name is Miguel and I am going from Portugal to Bangkok for 6 months, to be a marketing intern at Siam Piwat company.

I am looking for a room, or an apartment between Ratchathewi and Pathum Wan areas, near Siam Paragon/Discovery shopping centers. Must not be more than 30minutes walking distance.
If by metro, shouldn't be further than BTS Sukhumvit Line between Victory Monument and Phrom Phong metro stops, or BTS Silam Line between National Stadium and Wongwian Yai stops.

For these 6 months I am willing to pay between 5.000 - 20.000 baht (monthly), depending on the quality of the apartment.

Do you have anything that fits in these requirements?

Thank you very much for your time.

Best regards,
Miguel Almeida

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 12/3/2019, 17:29 น. - 49.229.130.xxx

Hi Miguel,
Thank you for your email, Our apartment not on your route. I'm recommend you find the location by BTS or MRT which that you can choose any station near you work office.
Regards,
42 Place Team

Noavatar32 เมื่อ 27/2/2019, 19:40 น. - 184.22.160.xxx

ยังมีห้องว่างไหมครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 27/2/2019, 20:49 น. - 58.8.153.xxx

มีห้องว่างอยู่ครับ คุณลูกค้าต้องการเข้าพักเดือนไหนครับ

Noavatar32 เมื่อ 28/2/2019, 21:35 น. - 184.22.162.xxx

เข้าพักเดือนมีนาคมครับ เหลือห้องขนาดไหนบ้างครับ แรกเข้าต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 01/3/2019, 08:28 น. - 58.8.153.xxx

มีห้อง 5,000บ.และ 5,5000บ./เดือน+เงินประกัน 8,000บ. เชิญคุณลูกค้าเข้ามาดูห้องจริงเหลือเพียงอย่างละ1ห้อง หรือ โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 081920500

สวัสดีครับ
พอมีห้องว่างรายวันให้เช่าไหมอะครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 11/1/2019, 20:34 น. - 49.230.15.xxx

เรียนคุณลูกค้า
ท่านสามารถสอบถามห้องพักได้ที่เบอร์ 081-9205000
42เพลส
ยินดีให้บริการ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 28/2/2019, 16:00 น. - 49.229.147.xxx

ขออภัย เป็นรายเดือนครับ

สวัสดีค่ะ พอมีห้องเช่า ระยะสั้นให้ไหมคะ? ประมาณ 1 เดือน ขอมีแอร์ และเฟอร์นิเจอร์ ประมาณ ช่วงกลางๆ กุมภาพันธ์ ถึง กลางมีนาคมค่ะ ขอบคุณค่ะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 06/1/2019, 14:41 น. - 182.232.230.xxx

เรียนคุณลูกค้า
42เพลส ห้องพักของเรามีแอร์พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกห้อง เชิญเข้ามาดูห้องจริงพร้อมจองได้ทุกวัน 8.00น.-18.00น. หรือโทรเพื่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-9205000
42เพลส ยินดีให้บริการ

ห้องพักต้นเดือนมีห้องว่าไหมคะ ห้องแอร์ค่ะ ต้องการต่อสัญญาเป็นรายปี อยากทราบค่าใช้จ่ายเบ็ดเสร็จแรกเข้าทั้งหมดกี่บาทคะ แล้วถ้าต้องการจองห้องพักต้องจ่ายค่ามัดจำการจองหรือไม่คะ ขอรายลละเอียดด้วยนะคะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 04/1/2019, 23:02 น. - 58.8.153.xxx

เรียนคุณลูกค้า
42เพลส ห้องพักของเราเป็นแอร์ทุกห้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เตียง เครื่องทำน้ำอุ่น มีระเบียงส่วนตัว ที่จอดรถกว้างขวาง ขณะนี้เรายังมีห้องว่างอยู่2ห้อง ที่ราคา 5,000บ/เดือน และ 5,500บ./เดือน สัญญา1ปี เงินประกัน 8,000บ.+ชำระล่วงหน้า1เดือน หากสนใจวางจอง 2,000บ. ไว้เพื่อได้ห้องพักที่แน่นอน
เชิญเข้ามาชมห้องจริงที่ทุกวัน 8.00น - 18.00น. หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 0819205000
ขอขอบคุณ
42เพลส ทีม

จ่ายแรกเข้า 13,000 บาท แล้วหัก ค่ามัดจำ 2,000 บาท เหลือ 11,000 บาท ใช่ไหมคะ มีช่องทางติดต่ออื่นไหมคะ อยากทรายรายละเอียดการจอง

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 05/1/2019, 16:21 น. - 49.230.67.xxx

ใช่ครับ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 05/1/2019, 16:23 น. - 49.230.67.xxx

ใช่ครับ ติดต่อเราได้ที่เบอร์ 0819205000 หรือสะดวกให้เราโทรกลับไปฝากเบอร์ไว้ได้เลยครับ

ต้นเดือนมีนาคม มีห้องว่างไหมคะ ห้องแอร์ แรกเข้าต้องจ่ายเบ็ดเสร็จเท่าไหร่คะ ถ้าจะจองห้องต้องจ่ายค่ามัดจำอะไรเท่าไหร่คะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 07/1/2019, 09:38 น. - 171.99.160.xxx

เรียนท่านลูกค้า
42เพลส ยังพอมีห้องว่างในช่วงต้นเดือนมีนาคม2562 ทุกห้องเป็นห้องแอร์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ ราคาค่าห้อง 5000-5500บ./เดือน หากสนใจห้องใดวางเงินจอง 2,000บ. และเข้าทำสัญญาในวันเข้าอยู่ได้ โดยชำระเงินประกัน 8,000บ.+ชำระล่วงหน้าอีก1เดือน . เชิญท่านเข้ามาดูห้องจริงหรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 081-9205000
42เพลส ยินดีให้บริการ

ช่วงวัน10/1/62 พอจะมีห้องว่างไหมครับเล้วจ่ายเท่าไรครับตอนเข้าอยู่เลย

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 26/12/2018, 17:27 น. - 171.99.161.xxx

เรียนคุณลูกค้า ทาง42เพลส ยังมีห้องว่างเหลืองอยู่2ห้อง studio 21ตร.ม 5,000บ./เดือน และ Standard 23ตร.ม 5,500บ./เดือน + เงินประกัน 8,000บ. หากคุณลูกค้าสนใจ เชิญเข้ามาดูห้องจริงได้ทุกวัน เวลา 8.00น.- 18.00น.(ไม่มีวันหยุด) หรือโทรนัดหมายได้ที่เบอร์ 081-9205000 ขอขอบคุณ 42 เพลส ทีม

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 09/12/2018, 23:48 น. - 58.11.239.xxx

คุณลูกค้าต้องการเข้าพักเมื่อไหร่ครับ ทางเรายังพอมีห้องว่างอยู่2ห้องเท่านั้น หากสนใจเชิญเข้ามาดูห้องพักได้ทุกวัน เวลา 8.00น. - 18.00น.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง