อพาร์ทเม้นท์ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต

42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต

ซ.ศรีนครินทร์42 ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 8,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 15230 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต ลำดับที่ 41 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต | ที่ตั้ง 68/1 ศรีนครินทร์42 ศรีนครินทร์ ประเวศ กรุงเทพมหานคร
42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต หอพัก ใกล้ ย่าน ศรีนครินทร์42 ศรีนครินทร์

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม 42 เพลส ศรีนครินทร์ ใกล้ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,วิทยาลัยดุสิต

อพาร์ทเมนท์เปิดใหม่ให้เช่า ศรีนครินทร์ ซ.42 บรรยากาศดีมีระดับสงบเหมาะสำหรับผู้มาพักอาศัย
และอยู่ในทำเลดีใจกลางแหล่งชุมชนขนาดใหญ่เดินทางสะดวก ตรงข้ามแหล่งช๊อบปิ้งและสถานบันการศึกษาชั้นนำของกรุงเทพ เช่น วิทยาลัยดุสิตการโรงแรม,ซีคอนสแควร์,พาราไดซ์ปาร์ค,ตลาดรถไฟ และสวนหลวงร.9 ไว้สำหรับพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาติ
เพียง20นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ,10นาทีจากเมก้าบางนา,เซนทรัลบางนา สะดวกใช้เวลาเดินทางเพียงนิดเดียว
ภายในห้องตกแต่งสวยอย่างดีใช้ SB funiture โต๊ะ ,ตู้ ,เตียง ,ทุกห้องมีระเบียงส่วนตัว ฯลฯ
เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, อินเตอร์เนทWIFI ฟรี!!!!!! พร้อมลิฟท์ให้บริการ.
"ที่จอดรถ" ของเรากว้างขวางจอดได้มากกว่า 60คัน ซึ่งหาไม่ได้ในบริเวณใกล้เคียงนี้ และมีพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ สายตรวจ ,รปภ ,กล้องCCTV ,คีย์การ์ด ฯลฯ
มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความปลอดภัย พร้อมความสะดวกสะบายอย่างแน่นอน


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 8,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :8000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard 1 ห้องนอน 21.0 ตร.ม. 4,500 - 5,200 บาท -
studio 1 ห้องนอน 23.0 ตร.ม. 5,500 - 6,500 บาท -
deluxe 1 ห้องนอน 26.0 ตร.ม. 7,000 - 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้องว่างหรือเปล่าครับ

Noavatar32 เมื่อ 27/5/2020, 17:30 น. - 1.10.216.xxx

ตอนนี้มีห้องพักว่างมั้ยคะ

สนใจเช่า 1 เดือน ได้มั้ยคะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 29/3/2020, 11:29 น. - 171.99.160.xxx

เรียนคุณลูกค้า
42เพลส ยินดีให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการพัก1เดือน ท่านสามารถเข้าไปดูห้องหรือติดต่อเราได้ที่เบอร 081 9205000 เพื่อนัดหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 19.00
ขอขอบคุณ
42เพลส ทีม

Noavatar32 เมื่อ 26/3/2020, 21:46 น. - 184.22.116.xxx

ตอนนี้ห้องว่างไหมคะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 29/3/2020, 11:30 น. - 171.99.160.xxx

เรียนคุณลูกค้า 42เพลส
ยินดีให้บริการสำหรับท่านที่ต้องการพักกับเรา ทางเรายังพอมีห้องว่างอยู่
ท่านสามารถเข้าไปดูห้องหรือติดต่อเราได้ที่เบอร 081 9205000 เพื่อนัดหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 19.00
ขอขอบคุณ 42เพลส ทีม

ใกล้ ม.เกษมบัณทิต ร่มเกล้าไหมค่ะ.

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 23/3/2020, 18:54 น. - 171.99.153.xxx

เรียนท่านลูกค้า
42เพลส ตั้งอยู่ถนนศรีนครินทร์ซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ ม.เกษฒบัณฑิต ร่มเกล้า ต้องใช้เวลาเดินทาง 30นาที

ยังมีห้องว่างไหมคะ พร้อมเข้าอยู่ต้องจ่ายทั้งหมดเท่าไหร่ ขอรายละเอียดด้วยค่ะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 18/3/2020, 15:54 น. - 124.120.154.xxx

เรียนคุณลูกค้า 42เพลส ยินดีให้บริการและขอขอบคุณที่ท่านได้ติดต่อสอบถามเข้ามา

ทางเรายังมีห้องว่างอยู่2ห้อง ขนาด22ตร.ม สัญญาเช่า1ปี ราคาค่าเช่า 4,800บ./เดือน
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเครื่องแป้ง, ตู้เสื้อผ้า, เตียงนอนพร้อมฟูก, แอร์, เครื่องทำน้ำอุ่น, พร้อมระเบียงส่วนตัวทุกห้อง

42เพลส เป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่แห่งในย่านนี้ที่มีบริการที่จอดรถกว้างขวาง สะดวกสบาย พร้อมรักษาความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณรอบอาคารให้กับผู้อยู่อาศัย

สนใจนัดชมห้องหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ที่เบอร์ 081 9205000 ทางเรามีพนักงานคอยให้บริการท่าน ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00น. - 19.00น.

42เพลส ทีม

Good day sir. .
I would like to know how much daily rent cost .

Not. I speak just Enghilch.

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 06/3/2020, 14:20 น. - 171.99.153.xxx

Dear Guest,
Thank you for your email, Our daily rent 700B./night ( 500B. a deposit and will return when checkout).
Best Regards.

มีห้องว่างไหมค่ะ

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 11/2/2020, 09:04 น. - 124.120.205.xxx

เรียนคุณลูกค้า
ทาง42เพลส ยังพอมีห้องว่าง ท่านสามารถนัดหมายเพื่อชมห้องพักได้ที่เบอร์ 081 9205000 ได้ทุกวัน เวลาตั้งแต่ 8.00น. - 18.00น.
ขอขอบคุณ

Hello,

I am interested in renting. Can I see your apartment this week?

My phone number is:

0 8-0508-8101

Hope to meet soon!

Todd

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 08/1/2020, 16:37 น. - 171.96.224.xxx

Dear Guest,
Thank you for your interesting.
Please come to visit us every day from 8.00 am to 6.00 pm
Our staff will welcome you or more information please contact 0653565998.
Best Regards
42 place team

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 08/1/2020, 23:08 น. - 171.99.161.xxx

Dear Guest,
We're a service apartment, for more information please contact 0653565998, everyday from 8.00 am to 6.00 pm.
We'll reply to you as soon as possible.
Best Regards
42 Place Team

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 11/2/2020, 09:06 น. - 124.120.205.xxx

yes, we're and for more information please contact 081 9205000

Hi. I'm very interested in this offer. Is it still available? And is there a cleaning service? what's the price for cleaning services?

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 20/12/2019, 10:43 น. - 171.99.152.xxx

Dear Guest,
We have a room available for monthly rental , if you need a cleaning service , pay for an extra charge 300 baht per time. Any other information please contact 0653565998.
Best Regards
42 Place Team

Hi, is this apartment still available? and do you have cleaning services? if yes, for what price please

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 24/11/2019, 21:58 น. - 171.98.88.xxx

เรียนคุณลูกค้า
42เพลส ยังมีห้องว่าง เพื่อนัดหมายดูห้องพักและรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์ 081 9205000 ได้ทุกวัน เวลา 8.00 - 18.00.
ขอขอบคุณ
42เพลส ทีม

Cc1bf56a0ae2273abc55d67d9df00c8e เมื่อ 23/11/2019, 11:00 น. - 171.97.88.xxx

ห้องพักราคา4500 ยังมียุมั้ยค่ะ ราคารวมมัดจำทั้งหมดที่จะจ่ายเท่าไหร่ค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

มีห้องว่างมั้ยคะ

Hello, good morning, my name is Ray, from Indonesia.
I have been chosen to take part in some exchange programme in Chulalongkorn Business School. Therefore, nowadays i regularly check the availability of an apartment around the district of Chulalongkorn located.
To be honest, your apartment quite captivating and i would like to rent it from August. Is there any room available for August? If not, when it will empty?

Best regards,

Fadli Ray Kifli

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 02/6/2019, 17:28 น. - 182.232.57.xxx

Dear Guest,
Thank you for your mail, now we have a few room available. If you want to stay on August, you can diposite and we'll keep the room for you. Any other information please call contact us 0653565998 Mr.Charles
Best regards
42place team

Hello I am interested in 21sq. m is it available?

003010c3560d8dd5ad5bada433b3051a
charllui Ownertag
เมื่อ 28/5/2019, 15:27 น. - 171.100.203.xxx

Yes, we have 21sq.m room available, please come to visit or contact us 0653565998.
thank you

สนใจย้ายเข้าอยู่ครับมีว่างห้องขนาดไหนครับ ย้ายเข้าพรุ่งนี 0844384243

Hi, I want room for 2 months, is there room available?

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง