อพาร์ทเม้นท์ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร

BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร

ซ.วิภาวดี 3 แยก 7 ถ.วิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,200 - 10,500 บาท/เดือน
750 - 850 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 37588 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร ลำดับที่ 27 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร | ที่ตั้ง 15 ซอยวิภาวดี 3 แยก 7 วิภาวดี-รังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร
BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร หอพัก ใกล้ ย่าน ซอยวิภาวดี 3 แยก 7 วิภาวดี-รังสิต

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BANSRISIRI ห้องพักรายวัน/อพาร์ทเมนท์ ที่พักใกล้ BTSหมอชิต MRTจตุจักร การบินพลเรือน อตก. ตลาดจตุจักร

BANSRISIRI Budget Hotel & Apartment


Opening hours: 8:30-17:00


- ชั้น 1 Superior Loft Room 850 THB
- ชั้น 2 Loft Studio Room 750 THB
* จำกัดการเข้าพักห้องละไม่เกิน 2 ท่านยกเว้นในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีสามารถเข้าพักฟรี (จำนวนผู้เข้าพักในห้องไม่เกิน 3 ท่าน)

- สำหรับห้องพักชั้น 2 (Loft Studio Room) ในราคาเข้าพักรายเดือน 9,000-10,500 บาท สำหรับผู้เข้าพักระยะสั้นเท่านั้น (หากสนใจเข้าพักโปรดโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)


มาตรการป้องกันและดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)
 • ทางเข้าอาคารวางพรมเช็ดเท้าราดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค
 • เตรียมหน้ากากอนามัยและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับแขกผู้เข้าพัก
 • ก่อนและหลังที่ลูกค้าเข้าพักอาศัยทุกห้องผ่านการอบโอโซนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อและเพิ่มออกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีกลิ่นอับชื้น ฆ่าเชื้อโรคด้วยเครื่องโอโซน (OZONIC)
 • เฉพาะห้องพักชั้น 1-2 ติดตั้งเครื่องกรองอากาศเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสเเละเเบคทีเรียด้วยระบบ UVC (AIRsteril®)
 • ที่พักโปร่งโล่ง เปิดรับการระบายอากาศ ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดี

สถานที่ตั้ง


 • ห่างจาก ถนนวิภาวดี-รังสิต ประมาณ 100 เมตร
 • ใกล้ BTS หมอชิต/ MRT จตุจักร ออกทางซอย พหลโยธิน 18/1 โดยวินฯ ประมาณ 20-30 บาท
 • เดินทางไปตลาด อ.ต.ก. และ ตลาดจตุจักร ทางซอยพหลโยธิน 18 โดยวินฯ ประมาณ 30 บาท

สถานที่สำคัญใกล้เคียง


 • กรมการขนส่งทางบก 1.1 km.
 • สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 1.1 km.
 • สถาบันการบินพลเรือน 1.4 km.
 • ตลาด อตก. 1.4 km.
 • สวนจตุจักร 1.5 km.

อาคารสำนักงานใกล้เคียง


 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 400 m.
 • อาคารอีสวอเตอร์ 500 m.
 • บริษัทไทยเบฟเวอเรจ 600 m.
 • อาคารแสงโสม 800 m.
 • อาคารเล่าเป้งง้วน 1.3 km.
 • Thai Airways (สำนักงานใหญ่) 1.3 km.
 • TMB Bank (สำนักงานใหญ่) 1.7 km.
 • Central Ladprao/Union Mall 2 km.

สัญญามีกำหนดระยะสั้นหรือระยะยาวตามตกลงกัน / ชำระก่อนเข้าอยู่ โดยเดือนสุดท้ายของการเช่าไม่ต้องชำระค่าเช่าห้อง ชำระเฉพาะค่าน้ำค่าไฟฯ และมีการตรวจสอบ ถ้ามีความเสียหายจะหักจากเงินประกัน (เงินมัดจำ)

360 ° จุด 1 ห้องชั้น 1
360 ° จุด 2 ห้องชั้น 2
360 ° จุด 3 ห้องชั้น 3-5 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,200 - 10,500
  บาท/เดือน
 • รายวัน :750 - 850
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :2 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :400 บาท/เดือน

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
3-5th Standard (King Size Bed+โต๊ะทำงาน+ตู้เสื้อผ้า) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 6,200 - 6,400 บาท -
2nd Loft Studio Room (King Size Bed+ตู้เย็น+TV+ที่จอดรถ+WiFi) สตูดิโอ 25.0 ตร.ม. 9,000 - 10,500 บาท 750 บาท
1st Superior Loft Room (King Size Bed+ตู้เย็น+TV+ที่จอดรถ+WiFi) สตูดิโอ 20.0 ตร.ม. - 850 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง