อพาร์ทเม้นท์ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !!

BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !!

ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 บาท/เดือน
650 - 800 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 51998 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! ลำดับที่ 71 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! | ที่ตั้ง 1477 พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร
BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !! หอพัก ใกล้ ย่าน พหลโยธิน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BLU 395 โปรลดพิเศษช่วงโควิด+!!! ค่าห้องเหลือ 7,000 บาทเท่านั้น !!

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/03/2021
5 rooms only พิเศษ สุดโปรโควิด !! ห้องพัก ราคา 7,000 บาท/เดือน!!! จากราคาปกติ 12,500-17,000 บาท โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่! ที่ต้องการเข้าพักในเดือน กพ.- มีค. 2564 นี้เท่านั้น** ค่าประกัน จาก 25,000 บาท ลดเหลือ 15,000 * ให้สัญญาสูงสุด 12 เดือน *

Boutique Apartments

ที่พักทำเล A+ ริมถนนพหลโยธิน เพียง 3 นาทีถึงรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย ใกล้แหล่งของกินและสิ่งอำนายความสะดวกมากมาย ไม่ต้องกังวลกับความปลอดภัย เพราะตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ ไม่เปลี่ยว ตึกและห้องใหม่ทั้งหมด fully-furnised มี reception พร้อมดูแล และมีทีมซ่อมแซมพร้อมบริการตลอดเวลา

 • ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานควายเดินข้าทางม้าลายถึงเลย, ใกล้โรงพยาบาลเปาโลสะพานควาย,ธนาคารทหารไทย ธนชาต , เซ็นทรัลาดพร้าว, BTS อารี และย่านอารีย์
 • สามารถเดินไปจัตุจักรได้ ใช้เวลา 12 นาที
 • เดินทางสะดวกโดยใช้บีทีเอส, ทางด่วน , รถเมล์ ,รถไฟฟ้าใต้ดิน


ทำไมต้องเป็น BLU 395?

 • ทีม reception (8.00-21.00) และทีมช่างพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด
 • ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้บีทีเอสมาก เพียงแค่สามนาที
 • ความปลอดภัยของโครงการ ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ ไม่มีหลืบ ไม่มีซอยเปลี่ยว พร้อมแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมงอีกทั้งมี รปภ และ ระบบ key card access , CCTV เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • ตึกใหม่ เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2020
 • Design ที่ทันสมัย และน่าอยู่
 • Fully furnished ย้ายเข้าได้ทันที (มีบริการเช่าให้เช่าเครื่องนอน หากไม่ต้องการนำมาเอง)
 • จำนวนยูนิตไม่มาก ไม่พลุ่งพล่าน
 • มีความยืดหยุ่นในการเข้าพัก ทั้งรายวัน ระยะสั้น ระยะยาว ตามความต้องการของผู้เช่า สามารถลองเข้าพักก่อนได้ ค่อยทำสัญญาระยะยาว
 • ไม่มีค่าส่วนกลาง
 • ระเบียงส่วนตัว
 • Lift 2 ตัว และ service lift 1 ตัว
 • Free unlimited WIFI
 • ทุกห้องมีตู้เย็น ทีวีจอแบน 40 นิ้ว และไมโครเวฟ
 • มีบริเวณซักผ้าและอบผ้า
 • มีบริการเสริมทำความสะอาด
 • ที่จอดรถ (จำนวนจำกัด รบกสนสอบถามเพิ่มเติม)

สนใจติดต่อเข้าชมห้องพักได้ตั้งแต่ 8.00-21.00 ทุกวันนะคะ ยินดีบริการค่ะ

หมายเหตุ ห้องตัวอย่างในรูปคือห้องขนาด 35 ตรม.
ขอดูรูปห้องเพิ่มเติมทาง Line / Email ได้ค่ะ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :650 - 800
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :15000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 ห้องนอน สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 7,000 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 7,000 บาท 650 บาท
1 ห้องนอน สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 7,000 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 7,000 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 7,000 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 7,000 บาท 800 บาท
1 ห้องนอน สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 7,000 บาท 800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

เดือนธันวา ยังเหลือห้องให้เช่าแบบรายวันมั้ยคะ?

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 03/12/2020, 09:57 น. - 101.108.147.xxx

มีค่ะ รบกวนลูกค้าติดต่อสอบถาม เพื่อจองกับทางที่พักโดยตรง แอดไลน์ไอดี Line : theblu395 ขอบคุณค่ะ

มีห้องว่างไหมครับเข้าต้นเดือนสิงหาครับ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 06/7/2020, 10:16 น. - 101.108.99.xxx

ว่างค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอด Line : theblu395

ราคารวมที่จอดรถมั้ยคะ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 02/7/2020, 09:32 น. - 101.108.106.xxx

ราคาไม่รวมที่จอดรถค่ะ ถ้าลูกค้าต้องการที่จอดรถต้องแจ้งจองล่วงหน้านะคะ เพราะที่จอดรถของเรามีไม่เพียงพอจริงๆค่ะ ขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนนี้ค่ะ

To whom it may concern: I am interested in one of your rooms for a period of one year ( I see the cost is about 16000 THB per month( is this still the case?)
What I would like to do is rent the room for 2 nights on Friday and Saturday ( 17 and 18 July) and then if I am satisfied with the neighbourhood etc I would like to book the same room for one year at 16000 baht per month starting from Saturday 1 august until 31 July 2021. Please let me know if this is acceptable for you.

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 28/6/2020, 14:44 น. - 101.108.110.xxx

Hello John Chambers,

Thank you for your interested, our monthly room are not the same floor as daily room but if the room number is same the layout will be same. Now our available room size are 22 , 26, 27, 28 and 34 sqm.( 34 sqm. only 1 room left on July) Monthly room is on the 5th-7th floor. The room 16000 baht per month that you interested should be 36 sqm. and now it's not available (might be available on August but have to check again next month)

If you would like to rent the room for 2 nights on Friday and Saturday ( 17 and 18 July) should be daily room. Monthly room you have to bring your own staff such as bed sheet, pillow blanket etc.

for more details please contract us at Line : theblu395 thank you.

ไม่ทราบว่าเปิดเข่าสำหรับอยู่ 1 เดือนมั๊ยคะ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 27/5/2020, 09:29 น. - 49.230.82.xxx

เปิดให้เช่าระยะสั้น 1 เดือนได้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอด Line : theblu395
ขอบคุณค่ะ

มีราคาขายไหมคะ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 21/5/2020, 09:56 น. - 101.108.101.xxx

เปิดให้เช่าอย่างเดียวค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอด Line : theblu395
ขอบคุณค่ะ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 14/5/2020, 08:04 น. - 101.108.109.xxx

รับค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอดไลน์ไอดีได้เลยค่ะ theblu395 ขอบคุณค่ะ

ถ้าพักแบบ2เดือนรับมั้ยคะ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 29/6/2020, 08:33 น. - 101.108.110.xxx

รับค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอดไลน์ไอดีได้เลยค่ะ theblu395 ขอบคุณค่ะ

สนใจเข้าพัก มิย มีที่พักแบบไหนบ้างครับ
ถ้าสนใจจอง 1 ปี
มีที่จอดรถไหมครับ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 10/5/2020, 08:01 น. - 101.108.105.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่นะคะ
ที่จอดรถเต็มค่ะตอนนี้
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนแอดไลน์ไอดี theblu395 ขอบคุณค่ะ

Hi, any room free on 1-3-20? Short stay around 2-3 months , thanks

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 24/2/2020, 13:44 น. - 125.24.105.xxx

Hello, Matte
Our room available on 1 March 2020, we have short stay start from 1 month.
For more information please add us on Line ID: theblu395
or Email : theblu395@gmail.com
Thank you.

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 21/2/2020, 14:34 น. - 125.24.160.xxx

We will send information to your email. Best Regards BLU395 team

Any availability on 15/3/2020 for 4 months? How to reserve the room ?

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 21/2/2020, 15:01 น. - 1.10.143.xxx

There are rooms available for rent.
Please add id line : theblu395
To provide all the information.
Thank you. :))❤️❤️

Noavatar32 เมื่อ 20/2/2020, 12:42 น. - 125.24.160.xxx

หัองพักสวยมาก สะอาด เงียบสงบ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 20/2/2020, 12:50 น. - 125.24.160.xxx

ยินดีให้บริการค่ะ :))

Hello, we are interested in your apartment. Is it available for short term
Rent for 3 months, from 1/3/20.. thank you

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 20/2/2020, 12:41 น. - 125.24.160.xxx

Please add id line : theblu395
to provide all the information. Thank you. :))

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง