อพาร์ทเม้นท์ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020

BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020

ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
11,500 - 16,000 บาท/เดือน
1,000 - 1,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 51998 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 ลำดับที่ 71 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 | ที่ตั้ง 1477 พหลโยธิน พญาไท กรุงเทพมหานคร
BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020 หอพัก ใกล้ ย่าน พหลโยธิน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม BLU 395: 3 mins walking to BTS Sapankwai, BTS ARI, MRT Chatuchak : BRAND NEW 2020

Boutique Apartments

ที่พักทำเล A+ ริมถนนพหลโยธิน เพียง 3 นาทีถึงรถไฟฟ้า BTS สะพานควาย ใกล้แหล่งของกินและสิ่งอำนายความสะดวกมากมาย ไม่ต้องกังวลกับความปลอดภัย เพราะตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ ไม่เปลี่ยว ตึกและห้องใหม่ทั้งหมด fully-furnised มี reception พร้อมดูแล และมีทีมซ่อมแซมพร้อมบริการตลอดเวลา

 • ตรงข้ามบิ๊กซีสะพานควายเดินข้าทางม้าลายถึงเลย, ใกล้โรงพยาบาลเปาโลสะพานควาย,ธนาคารทหารไทย ธนชาต , เซ็นทรัลาดพร้าว, BTS อารี และย่านอารีย์
 • สามารถเดินไปจัตุจักรได้ ใช้เวลา 12 นาที
 • เดินทางสะดวกโดยใช้บีทีเอส, ทางด่วน , รถเมล์ ,รถไฟฟ้าใต้ดิน


ทำไมต้องเป็น BLU 395?

 • ทีม reception (8.00-21.30) และทีมช่างพร้อมดูแลและแก้ไขปัญหาตลอดเวลาอย่างใกล้ชิด
 • ความสะดวกในการเดินทาง ใกล้บีทีเอสมาก เพียงแค่สามนาที
 • ความปลอดภัยของโครงการ ตั้งอยู่บนถนนใหญ่ ไม่มีหลืบ ไม่มีซอยเปลี่ยว พร้อมแสงสว่างตลอด 24 ชั่วโมงอีกทั้งมี รปภ และ ระบบ key card access , CCTV เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น
 • ตึกใหม่ เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อปี 2020
 • Design ที่ทันสมัย และน่าอยู่
 • Fully furnished ย้ายเข้าได้ทันที (มีบริการเช่าให้เช่าเครื่องนอน หากไม่ต้องการนำมาเอง)
 • จำนวนยูนิตไม่มาก ไม่พลุ่งพล่าน
 • มีความยืดหยุ่นในการเข้าพัก ทั้งรายวัน ระยะสั้น ระยะยาว ตามความต้องการของผู้เช่า สามารถลองเข้าพักก่อนได้ ค่อยทำสัญญาระยะยาว
 • ไม่มีค่าส่วนกลาง
 • ระเบียงส่วนตัว
 • Lift 2 ตัว และ service lift 1 ตัว
 • Free unlimited WIFI
 • ทุกห้องมีตู้เย็น ทีวีจอแบน 40 นิ้ว และไมโครเวฟ
 • มีบริเวณซักผ้าและอบผ้า
 • มีบริการเสริมทำความสะอาด
 • ที่จอดรถ (จำนวนจำกัด รบกสนสอบถามเพิ่มเติม)

สนใจติดต่อเข้าชมห้องพักได้ตั้งแต่ 8.00-21.30 ทุกวันนะคะ ยินดีบริการค่ะ

หมายเหตุ ห้องตัวอย่างในรูปคือห้องขนาด 35 ตรม.
ขอดูรูปห้องเพิ่มเติมทาง Line / Email ได้ค่ะ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)11,500 - 16,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,000 - 1,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :25000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :20 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
1 ห้องนอน สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 11,500 - 12,500 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 12,000 - 13,000 บาท 1,000 บาท
1 ห้องนอน สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 12,500 - 13,500 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 13,000 - 14,000 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 31.0 ตร.ม. 14,000 - 15,000 บาท -
1 ห้องนอน สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 14,500 - 15,500 บาท 1,100 - 1,200 บาท
1 ห้องนอน สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 15,000 - 16,000 บาท 1,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Hi, any room free on 1-3-20? Short stay around 2-3 months , thanks

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 24/2/2020, 13:44 น. - 125.24.105.xxx

Hello, Matte
Our room available on 1 March 2020, we have short stay start from 1 month.
For more information please add us on Line ID: theblu395
or Email : theblu395@gmail.com
Thank you.

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 21/2/2020, 14:34 น. - 125.24.160.xxx

We will send information to your email. Best Regards BLU395 team

Any availability on 15/3/2020 for 4 months? How to reserve the room ?

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 21/2/2020, 15:01 น. - 1.10.143.xxx

There are rooms available for rent.
Please add id line : theblu395
To provide all the information.
Thank you. :))❤️❤️

Noavatar32 เมื่อ 20/2/2020, 12:42 น. - 125.24.160.xxx

หัองพักสวยมาก สะอาด เงียบสงบ

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 20/2/2020, 12:50 น. - 125.24.160.xxx

ยินดีให้บริการค่ะ :))

Hello, we are interested in your apartment. Is it available for short term
Rent for 3 months, from 1/3/20.. thank you

Noavatar32
BLU_395 Ownertag
เมื่อ 20/2/2020, 12:41 น. - 125.24.160.xxx

Please add id line : theblu395
to provide all the information. Thank you. :))

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง