อพาร์ทเม้นท์ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1

DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1

ซ.ลาดพร้าว 81 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,900 - 6,000 บาท/เดือน
290 - 650 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 44167 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 ลำดับที่ 49 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 | ที่ตั้ง 99/99 ลาดพร้าว 81 ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1 หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดพร้าว 81 ประดิษฐ์มนูธรรม

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม DB Plus 1 - ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ 1

อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าวมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน

อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ เตียงคู่ ทีวี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุ่น โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า สิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย

อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าวมีระบบรักษาความปลอดภัย
บริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชม. ด้วยความใส่ใจรักษาความปอดภัย กล้องวงจรปิด IP Camera รปภ มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออก(Keycard) มีที่จอดรถ รองรับการให้บริการจำนวนมาก

ห้องพักรายเดือน ลาดพร้าวมีร้านกาแฟ Coffee Tree
ร้านมุมสบาย ตกแต่งแบบเป็นกันเอง มีมุมสบาย ให้คุณได้เลือกนั่งฟังเพลงเพราะๆ ดื่มด่ำบรรยากาศ อาหารอร่อย เหมาะสำหรับนั่งพูดคุย อ่านหนังสือ มีอินเตอร์เน็ตให้ริการฟรี

ที่พักแถวลาดพร้าวมีอินเตอร์เน็ต WIFI
WiFi อินเตอร์เน็ตให้บริการในอาคาร ด้วยระบบ Fiber Optic FTTX สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในอาคารจะไม่ขาดการติดต่อ และความบันเทิง ในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ห้องพักแถวลาดพร้าว สะอาด สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยตลอดเวลา เงียบสงบ มีลิฟท์ เหมาะกับผู้ที่อยากพักย่านลาดพร้าวแบบหรูหรา ห้องตกแต่งสวยงาม ราคาถูก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรีเซฟชั่นตลอด 24ชม

หอพักย่านลาดพร้าวมีระบบระบบเคเบิ้ล ทีวี
ด้วยความบันเทิงในยามพักผ่อน จะไม่พลาดรายการที่ต้องการรับชม ข่าว รายการบันเทิง กีฬา สารคดี การ์ตูน คมชัดทุกรายการ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,900 - 6,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :290 - 650
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :5500 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องสวีท สตูดิโอ 28.0 ตร.ม. 4,900 - 6,000 บาท 290 - 650 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

เข้าพักรายเดือนต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 14/3/2021, 06:32 น. - 183.88.81.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
ค่าห้องเดือนละ 4,900 บาท
เงินประกัน 11,000
คีย์การ์ด 500 ชำระ
เข้าอยู่ 16,400 บาท

สัญญาเช่า 1 ปี ค่ะ
น้ำหน่วยละ 18
ไฟหน่วยละ 8
จอดรถฟรี 1 คัน
1 ห้องพักได้ 2 ท่านห้ามเลี้ยงสัตว์

ค่าห้องเดือนละ 5,500 บาท
เงินประกัน 11,000
คีย์การ์ด 500 ชำระ
เข้าอยู่ 17,000 บาท

สัญญาเช่า 6 เดือนค่ะ
น้ำหน่วยละ 18
ไฟหน่วยละ 8
จอดรถฟรี 1 คัน
1 ห้องพักได้ 2 ท่านห้ามเลี้ยงสัตว์

สัญญาเช่าขั้นต่ำกี่เดือนครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 11/12/2020, 11:21 น. - 183.89.152.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
สัญญาเช่าขั้นต่ำ 6เดือนค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

สามารถจองห้องพักรายวันล่วงหน้าได้มั้ยคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 24/11/2020, 04:32 น. - 183.89.100.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
สามารถจองล่วงหน้าได้ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

มีห้องว่างอยู่เปล่าครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 23/11/2020, 06:06 น. - 183.88.85.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
มีห้องว่างค่ะ สามารถเข้ามาชมห้องพักได้ตลอด 24ชม. ค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

ตอนนี้ยังมีห้องพัก 4900 ว่างอยู่ไหมคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 19/11/2020, 05:21 น. - 183.88.88.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
มีห้องว่างค่ะ สามารถเข้ามาชมห้องพักได้ตลอด 24ชม. ค่ะ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

ขอรายละเอียดห้อง 6,000 ครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 03/11/2020, 04:07 น. - 180.183.104.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
ขอเบอร์ติดต่อลูกค้า เพื่อเจ้าหน้าที่โทรติดต่อแจ้งรายละเอียดและโปรโมชั่นค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมติดต่อไปนะครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 04/11/2020, 05:24 น. - 183.89.60.xxx

ค่ะ

ขอรายละเอียดห้อง 4900 หน่อยค่ะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 06/10/2020, 19:14 น. - 180.183.10.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
ขอเบอร์ติดต่อลูกค้า เพื่อเจ้าหน้าที่โทรติดต่อแจ้งรายละเอียดและโปรโมชั่นค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

ห้อง 4,900 ขนาดห้องเท่าไหร่ครับ 28 ตร.ม ปะครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 11/9/2020, 05:06 น. - 183.89.151.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
ใช่ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

เดือนพฤษจิกายน 2020 มีห้องว่างไหมครับ 4,900 ครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 30/9/2020, 21:29 น. - 183.88.94.xxx

มีค่ะ

ห้อง 290 เป็นยังไงครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 05/9/2020, 06:40 น. - 183.89.56.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
เป็นชั่วคราว 2ชม.ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

สวัสดีค่ะ มีรายชั่วโมงไหมคะ ราคาเท่าไรบ้าง พอดีจะมารอญาตมาทำธุระที่กทม ค่ะ อยากเปิดรายชั่วโมง

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 05/9/2020, 06:36 น. - 183.89.56.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
มีค่ะ
มีชั่วคราว 2ชม. 290บาท กับ 3ชม.ค่ะ 350บาท ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

Noavatar32 เมื่อ 02/8/2020, 14:48 น. - 110.170.174.xxx

เลี้ยงสุนัขได้ไหม ได้ไหมครับ ถ้าได้รบกวนติดต่อกลับมาที่ ไลน์ ID : sam_Theseus

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 05/9/2020, 06:39 น. - 183.89.56.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
อพาร์ทเม้นท์ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 21/5/2020, 10:58 น. - 180.183.13.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
มีห้องว่างค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

ห้อง4900 ยังเหลือมั้ยคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 07/9/2020, 05:43 น. - 183.88.77.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
มีห้องว่างค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

Hi
Is this still available? What are the fees for internet and do you have cleaning services? thank you for your time.

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 01/2/2020, 12:16 น. - 180.183.44.xxx

Daily room service is open every day, therey is daily cleaning

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 15/1/2020, 12:04 น. - 180.183.109.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
มีห้องว่างค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

รายเดือนว่างไหมคะพร้อมย้ายเข้าค่ะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 03/1/2020, 16:51 น. - 180.183.13.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
ห้องพักชั่วคราว 2ชม. กับ 3 ชม.ค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377 ค่ะ

รายชั่วโมงมียังไงมั่งครับ

Noavatar32 เมื่อ 27/12/2019, 09:11 น. - 124.122.192.xxx

Do you have daily room available for 5 days? How much?

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 31/12/2019, 05:01 น. - 180.183.12.xxx

Hi,We have room available for you.
For more information T.02-530-222,081-100-3377
Thank you,we hope to see you on that day.

Noavatar32 เมื่อ 25/12/2019, 01:43 น. - 1.47.10.xxx

มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 25/12/2019, 07:08 น. - 183.89.148.xxx

ดีบีพลัส สวัสดีค่ะ
มีห้องว่างค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร : 02-530-2222 ,081-100-3377

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง