อพาร์ทเม้นท์ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6

DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6

ซ.ลาดพร้าว82 วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,900 - 7,000 บาท/เดือน
290 - 750 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 52511 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 89 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 90 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 91 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 92 :
 • รูปภาพ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 ลำดับที่ 93 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 | ที่ตั้ง 9/9 ลาดพร้าว82 วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6 หอพัก ใกล้ ย่าน ลาดพร้าว82

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม DB PLUS 6 ดีบีพลัส เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์6

***..มีห้องว่างนะคะ สอบถามได้ค่ะ..***

อพาร์ทเม้นท์ ลาดพร้าว82 มีเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ เตียง ทีวี ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้้ำอุ่น โต๊ะเครื่องแป้ง ตู้เสื้อผ้า สิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย

อพาร์ทเม้นท์ มีระบบรักษาความปลอดภัย
บริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชม. ด้วยความใส่ใจรักษาความปอดภัย กล้องวงจรปิด IP Camera รปภ มีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออก(Keycard) มีที่จอดรถ รองรับการให้บริการจำนวนมาก

ที่พักมีอินเตอร์เน็ต WIFI
WiFi อินเตอร์เน็ตให้บริการในอาคาร ด้วยระบบ Fiber Optic FTTX สะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่จุดไหนในอาคารจะไม่ขาดการติดต่อ และความบันเทิง ในยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์ค

ห้องพัก สะอาด สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน
ดูแลความสะอาดให้เรียบร้อยตลอดเวลา เงียบสงบ มีลิฟท์ เหมาะกับผู้ที่อยากพักย่านลาดพร้าวแบบหรูหรา ห้องตกแต่งสวยงาม ราคาถูก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีรีเซฟชั่นตลอด 24ชม

หอพักมีระบบระบบเคเบิ้ล ทีวี
ด้วยความบันเทิงในยามพักผ่อน จะไม่พลาดรายการที่ต้องการรับชม ข่าว รายการบันเทิง กีฬา สารคดี การ์ตูน คมชัดทุกรายการ

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,900 - 7,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :290 - 750
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :กรุณาโทรสอบถาม

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
รายวัน/รายเดือน สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 4,900 - 5,500 บาท 290 - 600 บาท
รายวัน/รายเดือน 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 7,000 บาท 750 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะว่าใกล้มหาวิทยาลัยรามคำแหงไหม ทั้งราม1และราม2 มีการเดินทางที่สามารถแนะนำไหมคะ พอดีเป็นนักเรียนเพิ่งมาพักอาศัยคนเดียว ครั้งแรกค่ะ สนใจห้องพัก รายวัน290 (ห้องสตูดิโอเป็นแบบไหนหรอคะ;-;)ช่วงวันที่26-30 พฤศจิ 2563ค่ะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 20/11/2020, 11:30 น. - 1.4.150.xxx

ห้องพักไกลจากรามค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-100-2233

ห้องพักรายวันว่างไหมคะ 11 พฤศจิกายน ค่ะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 05/11/2020, 15:13 น. - 1.4.169.xxx

ว่างค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-100-2233 ค้ะ

ห้องพัก 4900 ช่วงเดือนธันวาคมมีว่างไหมคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 04/11/2020, 07:53 น. - 101.51.93.xxx

ไม่แน่ใจนะคะ ตอนนี้เต็มค่ะ รบกวนขอชื่อ เบอร์ติดต่อลูกค้า ถ้ามีจะโทรแจ้งค่ะหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-100-2233 ค่ะ

เดือนนี้ มีว่างไหมครับห้อง 6,000

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 03/11/2020, 07:36 น. - 125.25.131.xxx

ว่างค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 081-100-2233 ค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมติดต่อไปนะครับ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 04/11/2020, 07:54 น. - 101.51.93.xxx

ยินดีค่ะ

ห้องราคา 4,900-5,500 สิ้นเดือน พ.ย. 63 มีว่างไหมคะ ค่าแรกเข้าเท่าไหร่ยังไง

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 21/10/2020, 11:07 น. - 1.4.174.xxx

ว่างค่ะ
รบกวนขอชื่อ เบอร์ติดต่อลูกค้าด้วยนะคะ
จะให้เจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับไปค่ะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-100-2233

ห้อง4900 เดือน พย.มีว่างไหมคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 06/10/2020, 07:43 น. - 1.2.211.xxx

ยังไม่มีนะคะ เดือนพฤศจิกายน ลูกค้าเข้ามาสอบถามอีกรอบนะคะ หรือทิ้ง เบอร์ติดต่อไว้เลยค่ะ จะให้พนักงานติดต่อกลับไปค่ะ

อยู่ไกลจากโรงเรียนถนอมพิศวิทยาไหมค่ะ พอดีจะไปฝึกงานที่ รร ค่ะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 19/9/2020, 10:41 น. - 1.4.173.xxx

ห้องพักกับโรงเรียนห่างกัน 1-2 กิโลค่ะ ใช่เวลาเดินทาง 5 นาทีค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 081-100-2233

ห้อง 4,900 ว่างเดือนไหนฝากแจ้งด้วยนะครับ รอครับ 0956120416

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 13/9/2020, 07:10 น. - 101.109.223.xxx

ได้ค่ะ ถ้าว่างจะโทรแจ้งนะคะ

สวัสดีค่ะ ขณะนี้มีห้องว่างรายเดือน แบบใดและราคาเท่าไรบ้างคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 04/9/2020, 14:19 น. - 101.109.211.xxx

ตอนนี้ว่างราคา 7,000 บาท ขนาด40ตรม. ค่ะ

สวัสดีค่ะ ห้องว่าง 27 ตร.ม. แบบรายเดือนมีราคาไหนว่างบ้างคะ
แล้วมีจ่ายค่าส่วนกลางต่างหากด้วยหรือไม่คะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 10/8/2020, 09:31 น. - 125.24.226.xxx

ตอนนี้มีราคา 5,500 ว่างราคาเดียวค่ะ
ไม่มีค่าส่วนกลางค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 081-100-2233 ค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 13/7/2020, 11:06 น. - 184.22.246.xxx

ห้องราคา 4,900 มีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 13/7/2020, 12:18 น. - 182.52.15.xxx

ตอนนี้ห้อง 4,900 เต็มค่ะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-100-2233 ค่ะ

Hi.I would like to rent a room for 3 weeks,Is there a room that’s available?

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 02/6/2020, 18:41 น. - 101.51.76.xxx

Yes I have. Daily 600 baht per night

T. 081-100-2233

ค่าประกันห้องเท่าไหร่คะ 4900

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 12/5/2020, 06:17 น. - 125.25.129.xxx

16,400 เข้าอยู่ได้เลยคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-100-2233 คะ

สวัสดีค่ะ มีห้องว่างรายเดือนราคาใดว่างบ้างคะ
ถ้าแบบ 40.0 ตร.ม. มีราคา 6,000 ว่างไหมคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 08/5/2020, 09:04 น. - 125.25.138.xxx

ว่าง 2ราคาคะ
27 ตรม.5,500
40 ตรม.7,000
ลูกค้าสนใจเข้ามาดูห้องจริงก่อนได้นะคะ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม T081-1002233 คะ

- ค่าประกันเท่าไหร่? มีสัญญาระยะสั้นมั้ย
- มีห้องแบบไหนว่างบ้าง

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 27/4/2020, 09:26 น. - 1.1.176.xxx

สัญญาระยะสั้นสุด 6เดือนคะ
มีห้องสตูดิโอราคา 4,900
ห้องแยกห้องน้ำห้องนอน 7,000
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 081-100-2233 คะ

ต้องเสียค่าจอดรถมั้ยคะ

Noavatar32
DB Plus Ownertag
เมื่อ 13/4/2020, 09:06 น. - 1.1.176.xxx

จอดรถฟรีคะ 1ห้องต่อ1คันคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง