อพาร์ทเม้นท์ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย

Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย

ซ.ราชวิถี 2 ถ.ราชวิถี สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
8,500 - 12,000 บาท/เดือน
800 - 1,500 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 56172 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย ลำดับที่ 69 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย | ที่ตั้ง 35 ราชวิถี 2 ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร
Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย หอพัก ใกล้ ย่าน ราชวิถี 2 ราชวิถี

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Haven 35 !! พัก1ปี ฟรี1เดือน !! ช่วงนี้เท่านั้น พิเศษ บริการฟรี รถรับส่งถึงอนุสาวรีย์ชัย

Haven 35 (ฮาเว่น 35) อพาร์ทเม้นท์ 5 ชั้นเปิดใหม่ ทำเลดีใจกลางกรุงเทพมหานครฯ ใกล้รถไฟฟ้าบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรูหราด้วยการตกแต่งสไตล์เนเจอร์ลอฟท์และวัสดุธรรมชาติคุณภาพสูงที่ให้ความรู้สึกอยู่สบายแต่ไม่จำเจ


ห้อมล้อมไปด้วยศูนย์การค้า โรงพยาบาล แหล่งบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อีกทั้งยังอยู่ใกล้ศูนย์กลางการเดินทางที่ให้บริการหลายเส้นทาง อาทิเช่น รถไฟฟ้า BTS รถตู้ และรถเมล์ตลอด 24 ชม. ตอบโจทย์ไลฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่
พร้อมเข้าอยู่แล้ววันนี้!!


ไม่มีสัญญาขั้นต่ำ!!!
สามารถเข้าชมห้องตัวอย่าง และจองห้องล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น.


ติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Haven 35


LINE OA: @haven35


เบอร์โทร : 0909914490
รายละเอียดโครงการ
ประเภทห้องพัก


Deluxe - ห้องขนาด 30 ตรม. และเตียง pocket-spring ขนาด 6 ฟุต พร้อมด้วย โซฟาในห้องพัก


Superior - ห้องขนาด 27 ตรม. และเตียง pocket-spring ขนาด 3 ฟุตครึ่ง สองเตียง และห้องน้ำกว้างขวางเป็นพิเศษ


Twin bed - ห้องขนาด 24 ตรม. และเตียง pocket-spring ขนาด 3 ฟุตครึ่ง สองเตียง


Double bed - ห้องขนาด 24 ตรม. และเตียง pocket-spring ขนาด 6 ฟุตครึ่ง
สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก


 • เตียง pocket spring หนา 12 นิ้ว นุ่มสบายขนาด 6 ฟุต หรือ 3 ฟุตครึ่ง และผ้ารองกันเปื้อน
 • ตู้เสื้อผ้าบิวท์อินพร้อมไฟอัตโนมัติเมื่อเปิดตู้
 • ระบบล๊อคประตูอัตโนมัติ และ คีย์การ์ดสำหรับเข้าห้อง
 • เครื่องปรับอากาศ ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมบริการล้างแอร์ปีละ 2 ครั้ง
 • บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในห้อง สามารถใช้ได้ทั้ง Wi-Fi และต่อสาย LAN
 • ตู้เย็นขนาด 7.5 คิว
 • ซิงค์ล้างจาน
 • ระเบียงส่วนตัว พร้อมหน้าต่างขนาด Full-size เพื่อบรรยากาศโปร่งสบาย
 • ห้องน้ำแยกส่วนเปียก-แห้ง
 • โซฟา* (สำหรับห้องขนาด Deluxe เท่านั้น)
 • โต๊ะและชั้นวางบิวท์อิน
 • เครื่องตรวจจับควันสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลาง


 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • บริการตู้กดน้ำหยอดเหรียญ
 • ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ดเมื่อเข้าหรือออกอาคาร
 • กล้องวงจรปิด CCTV
 • ลิฟต์
 • ที่จอดมอเตอร์ไซค์
 • ที่จอดรถยนต์* (มีค่าใช้จ่ารายเดือนเพิ่มเติม)
 • รปภ.ประจำการตลอดคืนการเดินทาง
ที่พักตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพใกล้กับศูนย์กลางการเดินทางอย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ทำให้สามารถเดินทางไปย่านต่างๆ เช่น สนามเป้า พญาไท พระราม 9 รัชดาภิเษก หรือละแวกอื่นๆได้อย่างสะดวกสบาย
สถานีขนส่ง


 • BTS อนุสาวรีย์ชัย 1.3 กม.
 • BTS สนามเป้า 1.5 กม.
 • Airport Link ราชปรารภ 1.4 กม.
 • ป้ายรถเมล์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 900 เมตรศูนย์การค้าสถานศึกษาและสถานพยาบาล


 • เซนเตอร์วันช้อปปิ้ง พลาซ่า
 • วิคตอรี่มอลล์
 • วิคตอรี่ฮับ
 • เซนจูรี่ เดอะ มูฟวี่พลาซ่า
 • อาคารวรรณสร
 • โรงเรียนพญาไท
 • มหาวิทยาลัยหอการค้า
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎ
 • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
 • โรงพยาบาลพญาไท 2
 • สำนักงานป.ป.ส.

รายละเอียดเงื่อนไขการเช่า


 • ห้องเช่ารายเดือนราคาธรรมดาสำหรับสัญญาเช่า 6 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับผู้เช่าที่อาศัยอยู่น้อยกว่า 6 เดือน โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สำหรับผู้เช่าที่ต้องการเช่าที่จอดรถยนต์ จะสามารถขอเช่าที่จอดได้ 1 ช่องต่อ 1 ห้อง ในราคาเดือนละ 1,200 บาท
 • สามารถเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต Hi-Speed ได้ ในกรณีที่ความเร็วพื้นฐานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเดือนละ 300 บาท
 • รายการที่ต้องชำระก่อนเข้าอยู่ 1) เงินค่าเช่าล่วงหน้า(Insurance Payment) หนึ่งเดือน 2) เงินค่าเช่าล่วงหน้า (Advance Payment หนึ่งเดือน 3) ค่าเช่าเดือนแรก หนึ่งเดือน รวมที่ต้องชำระทั้งสิ้น 3 เดือน ทั้งนี้ทางอพาร์ทเมนต์จะทำการคืนเงินส่วนที่ 1 และ 2 คืนแก่ผู้เช่าในวันที่ย้ายออก หากไม่มีทรัพย์สินเสียหายและค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายค้างชำระ
 • Haven 35 ไม่มีสัญญาขั้นต่ำ สามารถเช่าตามระยะเวลาที่ท่านประสงค์โดยมีรายละเอียเเพิ่มเติมดังนี้
 1. สัญญา 5 เดือน บวกเพิ่ม 500 บาทต่อเดือน
 2. สัญญา 1-4 เดือน บวกเพิ่ม 1,000 บาทต่อเดือน
 3. โปรดติดต่อโครงการหากต้องการสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติม
 4. *รูปตัวอย่างในเว็บไซต์อาจมีสภาพต่างจากห้องพักจริงเล็กน้อย • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,500 - 12,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,500
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :6 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0 บาท
 • ค่าน้ำ :22 บาทต่อยูนิต
  ขึ้นต่ำ 0 บาท
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Double Bed สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 8,500 - 9,400 บาท 800 - 1,200 บาท
Twin Bed สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 9,000 - 9,900 บาท 800 - 1,200 บาท
Superior สตูดิโอ 27.0 ตร.ม. 11,000 - 11,500 บาท 1,000 - 1,500 บาท
Deluxe สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 11,500 - 12,000 บาท 1,000 - 1,500 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 31/12/2020, 00:21 น. - 58.11.25.xxx

มีห้องพักไหมคะเตียงคู่เช่า 1 เดือนอยากจะเข้าอยู่เดือนมกราคมนี้ค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32
นราชัย ไกรจิรโชติ Ownertag
เมื่อ 28/12/2020, 12:25 น. - 171.98.73.xxx

ห้องบางประเภทยังมีว่างอยู่ครับ รบกวนแอดไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ

มีห้องว่างไหมครับ

Noavatar32
นราชัย ไกรจิรโชติ Ownertag
เมื่อ 28/11/2020, 21:29 น. - 49.230.100.xxx

ตอนนี้ยังมีว่างอยู่ครับ รบกวนแอดไลน์สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ☺️

Is 1 small cat okay if we sign a 12 month lease?
Please reply via Line or Troyandloni@gmaiil.com
Line: troyandloni

A8c2b095f65b3d32a19f37a4ce69a878 เมื่อ 28/9/2020, 14:42 น. - 223.24.156.xxx

สนใจเช่ารายเดือนเข้าตุลานี้
Line id: 66856866466
ขอรายละเอียด

Noavatar32
นราชัย ไกรจิรโชติ Ownertag
เมื่อ 04/10/2020, 01:09 น. - 49.49.232.xxx

ขออนุญาตติดต่อไปนะครับ

Noavatar32
นราชัย ไกรจิรโชติ Ownertag
เมื่อ 04/10/2020, 11:22 น. - 49.49.232.xxx

ขอโทษที่ตอบกลับช้าครับ
มีห้องพักเตียง Double bed ราคา 8500,9000และ 9400
และ ห้อง Twin bed ราคา9500และ9900ครับ

สะดวกติดต่อทางไลน์ @haven35 มีข้อมูลและรูปภาพ รวมทั้งคลิป room tour ส่งให้ครับ

ต้องเข้าซอยมั้ยคะ หรือว่ายุ่ติดถนนเลยคะ

Noavatar32
นราชัย ไกรจิรโชติ Ownertag
เมื่อ 04/10/2020, 01:08 น. - 49.49.232.xxx

เข้าซอยราชวิถี2 มาประมาณ 200 เมตร ครับ 😊

สวัสดีค่ะ ไม่ทราบว่าใกล้กับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยมั้ยคะ

Noavatar32
นราชัย ไกรจิรโชติ Ownertag
เมื่อ 24/9/2020, 01:48 น. - 180.183.114.xxx

ไม่ไกลครับ รบกวนแอดไลน์ @haven35 สำหรับข้อมูลในการเดินทางได้เลยครับ ☺️

Noavatar32 เมื่อ 14/8/2020, 01:50 น. - 1.47.137.xxx

ติดต่อไปนะคะ

Noavatar32
นราชัย ไกรจิรโชติ Ownertag
เมื่อ 16/8/2020, 17:37 น. - 49.229.248.xxx

ติดต่อได้ผ่านไลน์ @haven35 หรือโทรศัพท์เข้ามาขอชมห้องตัวอย่างได้เลยครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง