อพาร์ทเม้นท์ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี

M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี

ซ.เสนานิคม 1 ถ.พหลโยธิน 32 เสนานิคม จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,800 - 8,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 32435 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี ลำดับที่ 31 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี | ที่ตั้ง 83/1 เสนานิคม 1 พหลโยธิน 32 จตุจักร กรุงเทพมหานคร
M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี หอพัก ใกล้ ย่าน เสนานิคม 1 พหลโยธิน 32

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม M de Ville (เอ็ม เดอ วิลล์) @ เสนานิคม ใกล้ ม.เกษตร เมเจอร์ รัชโยธิน SCB park รพ.เมโย รพ.วิภาวดี

เปิดแล้ววันนี้ เลือกห้องที่คุณชอบก่อนใคร อพาร์ทเมนท์หรู ริมถนนเสนานิคม 1 เพียง 900 ม. จากถนนพหลโยธิน


เฟอร์นิเจอร์ SB ครบชุด / แอร์ใหม่ประหยัดไฟ / น้ำอุ่น / High Speed Internet / ลิฟต์ / เครื่องซักผ้า และตู้อบผ้า / ตู้น้ำดื่ม


เชิญชมห้องจริงได้ทุกวัน


Line ID: mdeville
ระยะทางจากที่พักถึงสถานที่สำคัญ:


ม. เกษตร 1.1 กม.


สี่แยกเกษตร/ ตลาดอมรพันธ์ 900 ม.


ร.ร.ช่างฝีมือทหาร 1.0 กม.


ม. ศรีปทุม 2.2 กม.


ตลาดบางเขน. 850 กม.


เมเจอร์ รัชโยธิน 1.5 กม.


รพ.เมโย 700 ม.


รพ.วิภาวดี 2.4 กม.


เซ็นทรัลลาดพร้าว 3.2 กม.


สวนจตุจักร 4.9 กม.


MRT พหลโยธิน 3.2 กม.


BTS หมอชิต 4.7 กม. • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,800 - 8,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Superior สตูดิโอ 22.0 ตร.ม. 5,800 - 6,500 บาท -
Superior (Corner) สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 6,000 - 6,800 บาท -
Deluxe สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 7,500 - 8,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32 เมื่อ 01/3/2021, 10:32 น. - 147.50.50.xxx

มีห้องว่างไม้คะ superior

เข้าเดือนพฤศจิกามีห้องว่างไหมคะ

ใครสนใจสัญญาหอต่อไหมคะ เนื่องจากเรียนจบแล้ว โทร 0851109525

เดือนสิงหามีห้องว่างมั้ยคะ

เลี้ยงสัตว์ได้มั้ยคะ เป็นแฮมสเตอร์ตัวเล็กตัวเดียว

Hello, I'm looking for a house to live from August to December 2019. If you have a room, please contact me.

Hello, I'm looking for a house to live from August to December 2019. If you have a room, please contact me.

เลี้ยงสุนัขได้ไหมคะ (พันธุ์เล็ก)

Dear sir or madame,

I´m interested in your accomodation. I am from Germany and I am going to study at Kasetsart University. The semester starts at August.
How long can the apartment be rent?
How many apartments are still available?

It would be a pleisure hearing from you.

Best regards,

Eric Schwarz

Noavatar32 เมื่อ 13/5/2019, 14:00 น. - 49.49.243.xxx

มีห้อง Superior 22.0 ตร.ม. ว่างให้เช่ารายเดือนมั้ยครับ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 14/5/2019, 21:54 น. - 124.120.116.xxx

ตอนนี้มีค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ

มีรถโดยสารไป ม.เกษตรมั้ยครับ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 14/5/2019, 21:54 น. - 124.120.116.xxx

มีรถรับจ้างผ่านหน้าตึกตลอดค่ะ

Hello I will like to stay on your property throughout the month of April pls let me know the price and if the property is available.. I'm finishing up my masters degree thesis and would like to stay close to the university

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 20/3/2019, 09:27 น. - 113.53.14.xxx

Please check your email. I have replied you. THANK YOU.

Thx for your reply but unfortunately I have not received any email as you stated

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 20/3/2019, 17:07 น. - 113.53.14.xxx

I just resent it. Srory for any inconveniences caused.

Hello I will like to stay on your property throughout the month of April pls let me know the price and if the property is available.. I'm finishing up my masters degree thesis and would like to stay close to the university

Hello!

My name is Miguel and I am going from Portugal to Bangkok for 6 months, to be a marketing intern at Siam Piwat company.

I am looking for a room, or an apartment between Ratchathewi and Pathum Wan areas, near Siam Paragon/Discovery shopping centers. Must not be more than 30minutes walking distance.
If by metro, shouldn't be further than BTS Sukhumvit Line between Victory Monument and Phrom Phong metro stops, or BTS Silam Line between National Stadium and Wongwian Yai stops.

For these 6 months I am willing to pay between 5.000 - 20.000 baht (monthly), depending on the quality of the apartment.

Do you have anything that fits in these requirements?

Thank you very much for your time.

Best regards,
Miguel Almeida

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 20/3/2019, 17:11 น. - 113.53.14.xxx

Sorry for late response. We don't have any rooms fot your requirements.
Thank you for your interest.

มีห้องว่างวันที่22 ธค61 มั้ยคะ

Dear Sir or Madame,

I am interested in renting a superior studio between 1st of August 2018 until 31st of December 2018. I’ll be studying at Kasetsart University! Could you give me some further informations (prices, availability, and so on)? I am looking forward to your answer.

Best wishes,

Lara Bauer

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 23/5/2018, 11:31 น. - 110.168.175.xxx

Dear Lara,I have replied you via e-mail. Please check the details.

เช่า 1 เดือน ราคาเท่าไรห่คะะ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 18/5/2018, 11:56 น. - 124.122.11.xxx

7500 ka

ต้นเดือนมิถุนา มีห้องว่างไหมค่ะ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 08/5/2018, 22:36 น. - 58.11.106.xxx

มีค่ะ ราคา 5,800 บาท สนใจมาชมห้องก่อนได้นะคะ

อยู่ใกล้ศูนย์บรรจุหีบห่อไหมค่ะ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 08/5/2018, 22:38 น. - 58.11.106.xxx

ดูจากแผนที่น่าจะประมาณ 2 กม. ค่ะ

สามารถติดเน็ตเองได้ไหมครับ

3e7f418c29cbef7400d4d1df6b63b913
Tui Rukpong Ownertag
เมื่อ 08/5/2018, 22:39 น. - 58.11.106.xxx

ได้ค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง