อพาร์ทเม้นท์ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS

MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS

ซ.ลาซาล6 ถ.สุขุมวิท105 บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
6,000 - 25,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 49677 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS ลำดับที่ 61 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS | ที่ตั้ง 25 ลาซาล6 สุขุมวิท105 บางนา กรุงเทพมหานคร
MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS หอพัก ใกล้ ย่าน ลาซาล6 สุขุมวิท105

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม MOON STONE - มูนสโตน !!!ใหม่!!! เดินเพียง5นาทีจากBTS

อพาร์ทเม้นเปิดใหม่
ห้องพักรายเดือน ใกล้ BTSแบริ่ง เพียง 450 เมตร
เดินเพียง 5 นาที จาก BTS แบริ่ง เฟอร์นิเจอร์ครบ พร้อมอยู่
สัญญาเริ่มต้น 1 เดือน

Studio (24 SQ.M.) >>> 7,000 บาท/เดือน
Studio Plus (24 SQ.M.) >>> 7,500 บาท/เดือน
Superior Studio (26 SQ.M.) >>> 8,000 บาท/ เดือน
Family Room (50 SQ.M.) >>> 15,000 บาท / เดือน
Superior Family Room (70 SQ.M.) >>>22,000 บาท / เดือน

 • ค่าน้ำ-ค่าไฟภายในห้องพัก >>> ราคาต่อหน่วยตามที่การไฟฟ้าและการประปาเรียกเก็บ/ห้อง/เดือน

บริการเพิ่มเติม//Optional Service
 • บริการที่จอดรถในร่มรายเดือน >>> 1,000 บาท/เดือน/คัน
 • บริการที่จอดรถกลางแจ้งรายเดือน >>> 500 บาท/เดือน/คัน
เวลาทำการ สามารถเข้าชมห้องได้
อังคาร-ศุกร์ 10.00-17.00
เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00
หยุดวันจันทร์

TEL 0922425969 (เวลาทำการ)
Line MoonStoneRES (เวลาทำการ)


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)6,000 - 25,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :6,000 - 10,000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :6,000-10,000 บาท
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Promotion Studio ชั้น2 สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 6,000 บาท -
Studio สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,000 - 8,000 บาท -
Studio + สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 7,500 - 8,000 บาท -
Superior Studio สตูดิโอ 26.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท -
Family Room 2 ห้องนอน 52.0 ตร.ม. 15,000 - 18,500 บาท -
Superior Family Room 2 ห้องนอน 70.0 ตร.ม. 22,000 - 25,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ทำไม ติดต่อไม่ค่อยได้ค่ะ ทักไลน์ก็ไม่ตอบ โทรเบอร์ที่ให้มา ก็ไม่ติดค่ะ

เลี้ยงแมวได้ไหมครับ

Noavatar32
Moon Stone Residence Ownertag
เมื่อ 09/7/2020, 09:47 น. - 61.90.110.xxx

ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ค่ะ
ขออภัยด้วยนะคะ

Hello Moon Stone Residence,

1. Do you have any studio rooms available starting in July 2020?
2. How long is the lease length? (1, 3, 6, or 12 month)
3. What is the rent price?
4. Do you have a good internet?

Thank you very much,
Gratefully,
Duncan

Noavatar32
Moon Stone Residence Ownertag
เมื่อ 09/7/2020, 09:48 น. - 61.90.110.xxx

We had sent you information and details via email.
For more information please contact Line: moonstoneres or call 0922425969

Hello. I work in bangkok and I'm interested in properties in bearing. Looking to pay between 15-22,000 baht per month. Looking to move into an apartment asap. Please contact me via WhatsApp on +7957684054 as i do not get my thai number until Monday.

Happy to do viewings anytime that is mutually suitable.

John Paul

Noavatar32
Moon Stone Residence Ownertag
เมื่อ 04/3/2020, 18:47 น. - 124.121.73.xxx

We already sent you information and details via email.
For more information please contact Line: moonstoneres or call 0922425969

Noavatar32
Moon Stone Residence Ownertag
เมื่อ 13/2/2020, 13:40 น. - 184.82.195.xxx

yes, rooms available.

for more information please contact Line: moonstoneres or call 0922425969

Please email me or text me. thank you.

Noavatar32
Moon Stone Residence Ownertag
เมื่อ 09/7/2020, 09:48 น. - 61.90.110.xxx

We had sent you information and details via email.
For more information please contact Line: moonstoneres or call 0922425969

Hi, i would like to avail for a rent for a studio type?please let me know if there were available.

hello.

Does this apartment accept foreign people??
i wanna rent 2 - 3 months.

Noavatar32
Moon Stone Residence Ownertag
เมื่อ 04/12/2019, 16:31 น. - 171.96.224.xxx

Hello,
We do accept foreigner tenant.
For month to month rate starting at 8,000THB/month

Please contact 092-242-5969
Line: MoonStoneRES

ไม่ทราบว่าเปิดให้เช่าห้องประมาณ2อาทิตย์ไหมค่ะ

Noavatar32
Moon Stone Residence Ownertag
เมื่อ 04/12/2019, 16:31 น. - 171.96.224.xxx

สวัสดีค่ะ สัญญาเริ่มต้นที่ 1 เดือนค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง