อพาร์ทเม้นท์ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท

MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท

ซ.สายน้ำทิพย์ 2 ถ.สุขุมวิท 22 คลองเตย คลองเตย กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
5,000 - 120,000 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 13919 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท ลำดับที่ 57 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท | ที่ตั้ง 108/2 สายน้ำทิพย์ 2 สุขุมวิท 22 คลองเตย กรุงเทพมหานคร
MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท หอพัก ใกล้ ย่าน สายน้ำทิพย์ 2 สุขุมวิท 22

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม MY HOME22 - หอพักสตรี สุขุมวิท22 พิเศษเพียง เดือนละ 7500 บาท

โปรโมชั่น พิเศษสำหรับ RentHub

ช่วงเวลา : Today - 31/12/2021
ฟรี WIFI เมื่อแอด Line Official Account : @myhome22

จองห้องพักและสอบถามเพิ่มเติม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มัดจำ 1 เดือน


Add Line Official id: @myhome22


ห้องพัก มีหลายแบบ ลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะ


Type A : ห้องพักส่วนตัว รายเดือน สำหรับ 1 หรือ 2 คน


- พักได้สูงสุด 2 คน ราคา 5,000-6,000 บาทต่อเดือน(ไม่มีระเบียง) ยังไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟค่ะ


- เป็นห้องเตียงเดี่ยว 1-2 เตียง


- รับสัญญาระยะสั้น และ ระยะยาว


- พร้อมเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ ห้องแอร์ ไม่มีระเบียง มีห้องน้ำในตัว
Type B : ห้องพักส่วนตัว รายเดือน สำหรับ 3 คน ลดราคาพิเศษ เพียง 7500 บาท ทุกห้อง


- พักได้สูงสุด 3 คน ราคา 11,000 บาทต่อเดือน ยังไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟค่ะ


- รับสัญญาระยะสั้น และ ระยะยาว


- มีระเบียง และห้องน้ำในตัว


- ในห้องพักมีทั้งเตียงเดี่ยวขนาด 3.5 ฟุต
Type C : ห้องพักส่วนตัว รายเดือน สำหรับ 4 และ 5 คน ลดราคาเหลือ 8000 บาท ทุกห้อง


- พักได้สูงสุด 4 คน ราคา 12,000 บาทต่อเดือน ยังไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟค่ะ


- พักได้สูงสุด 5 คน ราคา 14,500 บาทต่อเดือน ยังไม่รวมค่าน้ำและค่าไฟค่ะ


- รับสัญญาระยะสั้น และ ระยะยาว


- มีระเบียง และห้องน้ำในตัว


- ในห้องพักใช้เตียงเดี่ยวขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 4-5 เตียง
ข้อมูลทั่วไป


- รับเฉพาะผู้หญิง เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาฝึกงาน (Intern) คนทำงานออฟฟิศ


- ห้องพักรายวัน เหมาะสำหรับผู้หญิงที่เดินทางมาคนเดียว มาทำธุระ สัมภาษณ์งาน ต้องการหาที่พักที่ปลอดภัยและราคาไม่แพง


- เดินทางไปที่อื่นสะดวก อยู่ย่านใจกลางกรุงเทพ เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า บริษัทเอกชน และโรงแรมห้าดาว


- หอพัก เงียบ สงบ เน้นความเป็นส่วนตัว ไม่วุ่นวาย สะอาด และปลอดภัยต่อผู้หญิง ห้ามสูบบุหรี่ภายในหอพัก


- ใช้คีย์การ์ดส่วนตัวในการเข้าหอพัก ห้ามบุคคลภายนอกเข้า


- ให้บริการ Free wifi ทุกคน ทุกห้องพัก


- หาของทานง่าย (มีอาหารให้เลือกตลอดสุขุมวิท 22) ตรงข้ามหอพัก มี 7-Eleven และวินมอไซค์


- การเดินทาง ใกล้ BTS พร้อมพงษ์ อโศก และ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ (นั่งมอไซประมาณ 5 นาที)


- ใกล้โรงแรม Mariott Marquis Queen's Park เดินเพียง 400 เมตร (เดิน 5นาที)


- ใกล้ตึก Exchange Tower, Lake Ratchada, Column, Ocean Tower1, FYI center และ CTI (มอไซค์ 20บาท 5 นาที )


- เดินทางไปตึก GMM, มศว, ตึกเสริมมิตร และตึก BB Building ได้ง่าย

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)5,000 - 120,000
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักส่วนตัว 1 ห้องนอน 40.0 ตร.ม. 5,000 - 120,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างไหมคะ ห่างจากเอ็มอาที เพชรบุรีประมาณกี่เมตรคะ

ห้อง1เตียง พัก2คน มีว่างไม๊ครับ

มีห้องว่างไหมคะ

ช่วงนี้มีห้องว่างไหมคะ

ห้อง​สำหรับ​ 2​ คนมีว่างไหมคะ

มีห้องว่าช่วงปลายเดือนก.คมั้ยคะ
รารา5,500

ห้อง ๅ type A มีห้องว่างไหมคะเดือนกค.62ค่ะ

ห้อง type a มีห้องว่างบ้างรึป่าวครับ

มีห้องว่าง้เดือนไหนคะ

มีห้องพักว่างช่วงเดือนต้นมิถุนายถึงปลายกรกฎาคมไหมค่ะ ห้องแบบรายเดือนสำหรับ2คนค่ะ เป็นนักศึกษาฝึกงานระยะสั้นค่ะ

สนใจเข้าอยู่ 3 คน 1 เดือน มีห้องว่างไหมคะ อยากทราบรายละเอียด

รับเด็กที่เรียนประมาณสามปีบ้างมั้ยคะ อยากให้หลานสาวพักที่นี่มากดูปลอดภัยดีค่ะ

Hello,

I am looking to rent for one month (March 2018). Do you do short term rentals and if yes, what is the price for one month with wifi internet?

Thank you,
Maya

Noavatar32
หทัยชนก Ownertag
เมื่อ 19/1/2018, 21:21 น. - 134.196.11.xxx

Please add line : @myhome22
For more information.

ห้องพักเดี่ยว มีว่างไหมค่ะ ราคาเท่าไรค่ะ

Hello, I'd like to ask if there is any available private room for monthly rent at MyHome 22 from September to February 2018?

Noavatar32
หทัยชนก Ownertag
เมื่อ 10/8/2017, 12:21 น. - 182.232.171.xxx

Please add line : @myhome22
For more information.

แบบรายเดือน type cยังว่างมั้ยคะ
เรียนที่ มศว น่ะค่ะ อยู่กัน 2 คน

Noavatar32 เมื่อ 25/6/2017, 19:23 น. - 49.228.92.xxx

สนใจเช่าห้องแบบรายเดือนค่ะ อยู่2-3คนค่ะ จะมีว่างเมื่อไหร่คะ

Noavatar32
หทัยชนก Ownertag
เมื่อ 26/6/2017, 14:23 น. - 134.196.11.xxx

ต้นเดือนสิงหาค่ะ โทร 085-255-7686 ค่ะ

พักเอง จะเข้ากลางเดือนนี้มีไหมคะราคา6,000หนึ่งห้องมีไหมคะ ขอรายละเอียดเว้ยคะ

Noavatar32
หทัยชนก Ownertag
เมื่อ 14/6/2017, 15:36 น. - 134.196.11.xxx

เดือนหน้ายังไม่ว่างค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง