อพาร์ทเม้นท์ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน

NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน

ซ.ประชาชื่น30 ถ.ประชาชื่น วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,800 - 5,200 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 39238 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน ลำดับที่ 48 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน | ที่ตั้ง 1004/73 ประชาชื่น30 ประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาชื่น30 ประชาชื่น

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม NC Residence อพาร์ทเม้นท์เปิดใหม่ ประชาชื่น ใกล้รพ.เกษมราษฎร์ ไม่มีค่าส่วนกลางน้ำไฟไม่บวก ติดทางด่วน

NC Residence อพาร์ทเม้นท์สร้างใหม่ล่าสุดในถนนประชาชื่น ปลอดภัย สะอาด ใหม่น่าอยู่ เดินทางสะดวก ไม่มีค่าส่วนกลาง


หน้าอาคารเพียบพร้อมด้วยร้านอาหารหลากหลาย ร้านสะดวกซื้อ ร้านซักรีด ร้านกาแฟ ร้านทำผม


ปลอดภัย มีเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้า-ออก พร้อมด้วยกล้องCCTVทุกชั้นทุกทางเข้าออก และประตูหน้าห้องติด Deadlock และกลอนทุกห้องเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย


สะอาด มีแม่บ้านประจำอาคารทำความสะอาดส่วนกลางทุกๆวัน ทำให้อพาร์ทเม้นท์ดูสะอาดใหม่อยู่เสมอ


ใหม่น่าอยู่ ภายในห้องตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ห้องน้ำขนาดใหญ่ สะอาด ใช้วัสดุอย่างดีทั้งหมด ช่องแสงภายในห้องใหญ่ทำให้ภายในห้องดูสว่างปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ WiFi ให้บริการฟรี **ใช้งานได้ถึง 3 เครื่องพร้อมกัน ฟรี**


ประหยัด หลอดไฟทั้งอาคารโดยเฉพาะภายในห้องเป็นหลอด LED อีกทั้งเครื่องปรับอากาศเลือกใช้ของ Daikin ติดตั้งใหม่สุดๆ จึงมั่นใจได้ในเรื่องของการประหยัดไฟ ** และล้างแอร์ให้ใหม่ทุกครั้งก่อนเข้าอยู่ จึงมั่นใจได้ในความสะอาด ประหยัดไฟ **


สถานที่ใกล้เคียง


1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น ใช้เวลาเดินไม่ถึง5นาทีเท่านั้น


2. ทางขึ้นลงทางด่วนด่านประชานุกูล อยู่ห่างจากด่านประชานุกูลเพียงแค่100เมตรเท่านั้น ไม่ว่าจะเข้าในเมืองหรือออกนอกเมืองก็เดินทางสะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลากับรถติดเป็นชั่วโมงๆ


3. ใกล้ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เพียงใช้เวลาขับรถเพียง 10 นาทีเท่านั้น หรือนั่งรถโดยสารประจำทางสาย 66 หรือ 70 เพียงต่อเดียว 10 นาทีถึงที่หมาย สะดวก รวดเร็ว


4. ใกล้สถานศึกษามากมาย อาทิ ม.ธุรกิจบัณฑิต ม.เกษตร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เดินทางสะดวกทั้งรถยนต์ รถประจำทาง รถตู้ ฯลฯ


5. ห้างสรรพสินค้าหลากหลาย เช่น


- เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน


- บิ๊กซี วงศ์สว่าง


- โฮมโปร ประชาชื่น


- โลตัส พงษ์เพชร


- โลตัส เตาปูน


- Rest area ทางด่วนประชาชื่น


6. ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ และตลาดบองมาเช่ เพียงแค่ 1กม.


7. ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT วงศ์สว่าง เพียง 2 กม. และ MRT บางซื่อ เพียง 3 กม.
สิ่งอำนวยความสะดวก


-ทุกห้องจะมีทั้งแอร์และพัดลมให้ ช่วยให้ประหยัดค่าไฟมากยิ่งขึ้น *** แถมบริการล้างแอร์ให้ฟรีปีละครั้ง ***


-อินเตอร์เน็ตไฟเบอร์ High Speed WiFi ภายในห้อง ฟรี **ใช้ได้ถึง 4 เครื่องพร้อมกัน ฟรี**


-บริการต่อ Internet ให้ Smart TV Free!!! (ไม่คิดค่าเน็ตเพิ่ม)


-เครื่องสแกนนิ้วมือ(Finger Scan) เข้า-ออก หมดปัญหาค่ามัดจำบัตร ลืมบัตร บัตรหาย


-มีกล้องวงจรปิดทุกชั้นทุกทางเข้าออก


-ลิฟท์มาตรฐานยี่ห้อ KONE ติดตั้งใหม่ มั่นใจเรื่องความปลอดภัย


-เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ


-เครื่องอบผ้าหยอดเหรียญ


-ตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญ


-ที่จอดรถประจำระบุที่จอดด้วยทะเบียน


-วินมอเตอร์ไซด์บริการปากซอยผ่านหน้าตึก


-มั่นใจได้ในความปลอดภัยด้วยแสงสว่างภายในซอยตลอดทั้งคืน


-เป็นซอยของหมู่บ้าน ปลอดภัยด้วยรปภ.ของหมู่บ้านวิ่งตรวจทั้งซอยตลอดทั้งคืน รวมถึงในซอยมีกล้องวงจรปิดเกือบ20ตัวตั้งแต่ต้นซอยจนถึงท้ายซอย จึงเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้


ติดต่อสอบถามได้ที่ 081-6556313, 089-1356619

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,800 - 5,200
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :ราคาต่อยูนิตตามที่การไฟฟ้ากำหนด
 • ค่าน้ำ :ราคาต่อยูนิตตามที่การประปากำหนด
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Standard สตูดิโอ ไม่ระบุ 4,800 - 5,200 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 02/9/2020, 13:24 น. - 171.7.18.xxx

สวัสดีครับ ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ครับ ถ้าสนใจลองแวะเข้ามาดูห้องได้ครับ ขอบคุณครับ

สนใจค่ะมีห้องว่างไหมคะตอนนี้ รบกวนติดต่อกลับด้วยนะคะ

สนใจค่ะ ยังมีห้องว่างอยู่ไหมคะ
ก่อนเข้าอยู่ทั้งหมดต้องจ่ายเท่าไหร่ค่ะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 22/7/2020, 13:23 น. - 171.6.141.xxx

สวัสดีครับ ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ครับ จะให้ admin ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดครับ ขอบคุณครับ

ตอนนี้ยังมีห้ว่างอยู่มั้ยคะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 30/6/2020, 22:59 น. - 49.49.251.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่ครับผม สามารถเข้ามาดูห้องได้ครับ

ยังมัห้องว่างอยู่ไหมครับ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 05/6/2020, 06:31 น. - 49.49.236.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่ครับ สามารถติดตอนัดวันเข้าดูห้องได้ครับผม

มีห้องว่างมั้ยคะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 03/5/2020, 08:50 น. - 27.55.74.xxx

ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ครับ

เลี้ยงสุนัขตัวเล็กได้ไมคะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 03/5/2020, 08:51 น. - 27.55.74.xxx

ขอโทษด้วยครับ ที่นี่ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทครับ

Ed5d019c64233550d735e9bcb59ed5f4 เมื่อ 03/4/2020, 01:56 น. - 223.24.162.xxx

มีห้องว่างไหมคะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 03/5/2020, 08:52 น. - 27.55.74.xxx

มีว่างอยู่ครับ สามารถเข้าดูห้องจริงได้ครับ

I would like t join on April 1st.is there any room available

I am interested to join on April 1st.is there any room available?

Do you have any vacant room. I want to join on April 1st

เบ็ดเสร็จจ่ายเข้าอยู่ 7,000ถูกต้องไหมครับถ้าห้อง3,500

Noavatar32 เมื่อ 30/1/2020, 14:23 น. - 115.87.232.xxx

มีห้องว่างไหมค่ะ

ห้องว่างไหมคะสนใจคะ่

มีห้องว่างมั้ยคะ เข้าอยู่กุมภาค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะ จะเข้าอยู่เดือนกุมภาค่ะ

มีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 29/12/2019, 05:14 น. - 1.46.171.xxx

มีว่างอยู่ครับ จะให้adminติดต่อแจ้งรายละเอียดนะครับ ขอบคุณครับ

ยังมีห้องว่างไมคะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 30/10/2019, 22:28 น. - 1.47.197.xxx

สวัสดีครับคุณนุ่น ตอนนี้ยังมีห้องว่างอยู่ครับ ทางadminขออนุญาตติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมวันพรุ่งนี้ครับ

ยังมีห้องว่างมั้ยค่ะ

Noavatar32
หมู Ownertag
เมื่อ 20/9/2019, 17:17 น. - 49.49.233.xxx

ยังมีห้องว่างอยู่ครับ ยังไงแล้วเดี๋ยวadminติดต่อกลับนะครับ ขอบคุณครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง