อพาร์ทเม้นท์ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ

Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ

ซ.ตระกูลสุข ถ.อโศก-ดินแดง ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,500 - 9,000 บาท/เดือน
400 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 7658 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 65 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 66 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 67 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 68 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 69 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 70 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 71 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 72 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 73 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 74 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 75 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 76 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 77 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 78 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 79 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 80 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 81 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 82 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 83 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 84 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 85 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 86 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 87 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 88 :
 • รูปภาพ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ ลำดับที่ 89 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ | ที่ตั้ง 800/11-12 ตระกูลสุข อโศก-ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร
Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ หอพัก ใกล้ ย่าน ตระกูลสุข อโศก-ดินแดง

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Orion Apartment มี 4500/6000 ว่างเมษาค่ะ

ยินดีต้อนรับสู่ โอไรอัน อพาร์ทเมนต์ Orion Apartment
สอบถามรายเดือนรบกวนโทรช่วงเวลา 08.00 - 20.00 นะคะ หลังเวลา 20.00 รบกวนรอสอบถามเป็นวันถัดไปนะคะ
หอพักหรู ย่านดินแดง ใกล้สี่แยกประชาสงเคราะห์ติดถนนใหญ่ ปลอดภัย ไม่ต้องเข้าซอยลึก


สะดวกสบายทุกการเดินทาง ใกล้ MRT พระราม 9, ใกล้ป้ายรถเมล์, หา taxiง่าย


ตกแต่งห้องสวย ห้องขนาดใหญ่ อยู่สบาย ที่นอนนุ่มหลับสบายจาก Slumberland พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันอาทิเช่น ไมโครเวฟ, กาต้มน้ำร้อน, ที่ปิ้งขนมปัง, ไดร์เป่าผม, ทีวี, ตู้เย็น


ฟรีอินเตอร์เนต wifi ความเร็วสูง


มีที่จอดรถ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยสูงด้วยระบบสแกนนิ้วมือ และกล้องวงจรปิด


ผ้าขนหนู และสบู่อาบน้ำ แชมพู ครีมนวดผม พร้อม


ต้อนรับอบอุ่นราวกับมาอยู่บ้านเพื่อน
ห้องพักรายวัน ราคา คืนละ 400 บาท


คุณลูกค้าสามารถโอนจองห้องพักได้ที่บัญชี ธ.ธนชาติ 288-6-14761-6 (ออมทรัพย์) ชื่อณรัฐ ปิติทวีวัฒน์ ตามราคาคืนละ 400 บาท ได้ที่พักแน่นอนจ๊ะ (^_^)ตรวจสอบห้องว่างก่อนโอนจองด้วยจ้า!!
การโอนจองต้องโอนจองเต็มราคาตามจำนวนวันที่ต้องการจองค่ะ *****โอนแล้วไม่สามารถยกเลิก, เลื่อนวันหรือคืนเงินได้ทุกกรณี***** โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าจะจองเข้าพักทุกครั้งก่อนทำการโอน


ค่าประกันกุญแจ ชำระตอน check in จ้า


3 ขั้นตอน ในการจองห้องพัก:


1.โทรตรวจสอบห้องว่างก่อนเข้าพักและก่อนโอนจองทุกครั้ง


2.โอนจอง ตามราคาห้องพัก และจำนวนวันที่ต้องการพัก (อนึ่งทางสำนักงานขอสงวนสิทธิ์ให้แก่คุณลูกค้าที่โอนจองก่อนเท่านั้น) ****โอนแล้วไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือคืนเงินทุกกรณี****


3.โทร (0869743909) หรือ line (@summerhouse) แจ้งรายละเอียดการเข้าพักหลังการโอนจองทุกครั้ง ชื่อนามสกุล เบอร์ติดต่อกลับ จำนวนคนที่เข้าพัก มีรถมาจอดหรือไม่ วันที่ต้องการเข้าพัก หากไม่ดำเนินการขั้นตอนนี้จะถือว่าการจองไม่เป็นผลสำเร็จ และทางสำนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น


**สำหรับลูกค้า walk in รบกวนโทรถามก่อนเข้าเช็คอินนะคะ (แต่ไม่รับรองว่าจะมีห้องพักนะจ๊ะ)**


สำหรับลูกค้าที่มีรถยนต์มาจอด รบกวนช่วยแจ้งก่อนเข้าพัก ทางโอไรอันจะได้จัดเตรียมที่จอดรถไว้ให้นะคะ และตอนเข้าพักรบกวนถามเจ้าหน้าที่อีกครั้งว่าจัดที่จอดรถไว้ให้ตรงไหนค่ะ


และลูกค้าที่ต้องการให้ออกใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษี (ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 7%) รบกวนแจ้งล่วงหน้า 1 วันนะคะ


เวลา Check in หลัง 13.00


เวลา Check out ก่อน 12.00


เกี่ยวกับที่พัก


หอพักหรู ย่านดินแดง ใกล้สี่แยกประชาสงเคราะห์


ที่นอนนุ่ม หลับสบาย ด้วยเตียงจากแบรนด์ชั้นนำ Slumberland
ห้องน้ำส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ใหม่ครบชุด เตียงตู้ โต๊ะ
พร้อมเคเบิ้ลทีวี / แอร์ /เครื่องทำน้ำอุ่นในตัวทุกห้อง
ปลอดภัยด้วยระบบสแกนนิ้วมือ และกล้องวงจรปิด
ฟรี wifiinternet


ห้องขนาดใหญ่อยู่สบาย


สถานที่ใกล้เคียง


โรงเรียนแม่พระฟาติมา, โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์, ม. หอการค้า, ม. มศว, จุฬาลงกรณ์


สถาบันราชานุกูล, สนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น, กรมแรงงาน, ปปส


ใกล้7-11 , ตลาดดินแดง, ตลาดขวัญพัฒนา หาของกินง่าย และราคาประหยัด


RCA, รัชดาซอย 4, ฟอร์จูน, เซ็นทรัลพระราม 9,เอสพลานาส, บิ๊กซีรัชดา, ตลาดนัดรถไฟ, AIA, true


สะดวกเดินทางทั้ง ประตูน้ำ, สยาม,มาบุญครอง, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, อโศก, สุขุมวิท, พระราม 9, รัชดาภิเษก


ทำเลที่ตั้ง


ห่างจาก MRT พระราม 9 ถ้าเดินประมาณ 10 นาที หรือนั่งวินมอเตอร์ไซด์ประมาณ 5 นาที ค่าเดินทาง 25 บาท


ห่าง BTS อนุสาวรีย์ เพียง 10 นาที


ใกล้ป้ายรถเมล์ มีรถเมล์ผ่านหลายสาย


เดินทางจากดอนเมือง ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ประมาณ 150-200 บาท


เดินทางจากสุวรรณภูมิ ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที ประมาณ 250-300บาท
การเดินทาง โอไรอัน อพาร์ทเมนต์ Orion Apartment


Taxi


ให้แจ้งแท๊กซี่ว่า จะมาตรงสี่แยกประชาสงเคราะห์ ซอยตระกูลสุขตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา
ซอยจะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนแม่พระฟาติมาฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนพระราม 9 มีธนาคารกรุงศรีที่อยู่ตรงแยกประชาสงเคราะห์


จุดสังเกต ตึกโอไรอัน อพาร์ทเมนต์ อยู่ติดถนนใหญ่ จะมีสีเขียวส้มมีกันสาดสีส้ม ติดกับร้านศัลยกรรมตกแต่งป้ายสีเหลือง


มอเตอร์ไซด์


ถ้านั่งมอไซด์มา จะเสียแค่ 25-30บาท บอกว่ามาซอยตระกูลสุข
ซอยที่อยู่ตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา ให้จอดต้นๆซอย


กรณีมาจากอนุสาวรีย์


ถ้าแท๊กซี่ขับมาจากอนุสาวรีย์ จะผ่าน ปปส ให้ลงอุโมงค์ข้ามแยกหลังจากนั้นให้ชิดซ้าย


ห้ามขึ้นสะพานตรงข้ามแยกประชาสงเคราะห์ เพราะจะเลย ให้ผ่าน 🚦 สี่แยกรอไฟแดงแทน


จะเห็น ธ.กรุงศรี ธ.กสิกรไทย รร.แม่พระฟาติมา อยู่ทางซ้ายมือ


ให้ขับตรงไปจากแยก ประมาณ 50 เมตร จะเห็นทางโค้งๆ เป็น สะพานข้ามคลองเล็กๆ


สังเกตุ ป้ายศัลยกรรมตกแต่งสีเหลือง อันใหญ่อยู่ให้ชะลอตึกโอไรอันจะอยู่ติดกับร้านศัลยกรรมตกแต่ง หน้าปากซ้ายมีตึกใหม่เพิ่งสร้างสีเทาส้ม


ถัดไปนิดนึง จะเห็นซอยตระกูลสุข อยู่ทางซ้ายมือ


หลังจากเข้าซอยมาจะเจอ สามแยกในซอยทันทีให้มาทางซ้ายมือ แล้วจอดรถเลย มองด้านซ้าย จะเจอตึกที่มีเครื่องซักผ้า3 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำสีเขียวอันใหญ่ 1 อัน จอดที่ตึกนั้นเลย


กรณีมาจากทางเซ็นทรัลพระราม9


ถ้ามาโดยแท๊กซี่ ให้รอ 🚦ไฟแดงที่ตรงแยกพระราม9/แยกฟอร์จูน (เซ็นทรัลพระราม9จะอยู่ขวามือเราค่ะ)


ให้อยู่เลนส์ขวาสุดเพื่อเตรียมเลี้ยวขวา


เมื่อเลี้ยวขวาจะผ่านหน้า Amsterdam มุ่งหน้าไปทางที่จะไปอนุสาวรีย์


จะผ่าน คอนโดศุภาลัย PM Tower โบสถ์แม่พระฟาติมาและจะผ่านสี่แยกประชาสงเคราะห์


ให้ไปกลับรถบนอุโมงค์ข้ามแยก หลังจากที่กลับรถมาแล้ว ห้ามขึ้น 🌉 สะพานข้ามแยก เพราะจะเลยซอย


ให้มาผ่านสี่แยก อีกครั้ง จะเห็น ธ.กรุงศรี ธ.กสิกรไทย รร.แม่พระฟาติมา อยู่ทางซ้ายมือ


ให้ขับตรงไปจากแยก ประมาณ 50 เมตร จะเห็นทางโค้งๆ เป็น สะพานข้ามคลองเล็กๆ


สังเกตุ ป้ายศัลยกรรมตกแต่งสีเหลือง อันใหญ่อยู่ให้ชะลอ ตึกโอไรอันจะอยู่ติดกับร้านศัลยกรรมตกแต่ง หน้าปากซ้ายมีตึกใหม่เพิ่งสร้างสีเทาส้ม


ถัดไปนิดนึง จะเห็นซอยตระกูลสุข อยู่ทางซ้ายมือ


หลังจากเข้าซอยมาจะเจอ สามแยกในซอยทันทีให้มาทางซ้ายมือ แล้วจอดรถเลย มองด้านซ้าย จะเจอตึกที่มีเครื่องซักผ้า 3 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำสีเขียวอันใหญ่ 1 อัน จอดที่ตึกนั้นเลย


Welcometo ORION Apartment Daily, Weekly and Monthly stay


Luxury studio or 1bedroom type with great facilities at centre of Bangkok. Located Near MRT Rama9 (15 min walk or 3 min by car), BTS Victory Monument, near Makkhasan station airportlink (15 mins car), it offers easy access to the Airport & Bangkok'sshopping, food, and entertainment districts.


My spacious is modernfurnished and tastefully decorated in soft, pastel colours which reflect a warmcomfortable and relaxing ambience. There has its own well-appointed and fullyequipped bathroom with all modern amenities and facilities, including water heater showerunit, a refrigerator, cable TV, wireless internet, microwave, toaster andboiling kettle, water filter facilities are also offered in all guest rooms.


If you are looking fora comfortable place to relax and enjoy a quiet place, you will find what you’recraving at any time of the day.


car parking is alsoavailable for your vehicle during your stay.


Special offer


Change bed-sheet and duvet once a month for long term stay
Near by


Mae Phra Fatima School, Pibulprachasan School, The University of the ThaiChamber Commerce (UCC),Srinakharinwirot University, Chulalongkorn University, College of Management Mahidol University(CMMU)


Rajanukul Institute, Bangkok Youth Centre Thailand-Japan, Ministryof Labour, Office Of TheNarcotics Control Board. ONCB.


7-11, Dindaeng Market, Kwan-Pattana Market easyaccess food in economic price


RCA, Ratchada Soi 4, Central rama 9, Esplanade, Big CRatchada, Ta-Lad-Rod-Fai, AIA, True


Rama 9 Hospital, Rajavithi Hospital, Pharmongkutklao Hospital


Easyto access Pratunam, Siam, MBK, Victory Monument, Asok, Sukhumvit, Rama 9,Ratchada


KISinternational School, Singapore International School, Regent’s InternationalSchool


Location


MRT Rama 9 around 10-15 min by walk or 5 min by bike (25 thb)


BTS Victory Monument around 10 min by bus or car


Near Bus Stop on the main road easy to travel so many route


Don Mueng around 20 min (150-200 THB)


Suwannaphumi around 30-45 min (250-300 THB)


How to get there Orion Apartment


Taxi


Tell the taxi to come to Prachasongkhonk Junction, Dindaeng. Apartment name “Orion” the green and orangewith orange shuttle next to big water pump on the main road, Opposite to MaePhra Fatima Church. The Orion is located at the same side of Mae Phra FatimaSchool, the same side to go to Rama 9 Road.


ให้แจ้งแท๊กซี่ว่า จะมาตรงสี่แยกประชาสงเคราะห์ ซอยตระกูลสุขตรงข้ามโบสถ์แม่พระฟาติมา
ซอยจะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนแม่พระฟาติมาฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปถนนพระราม 9 มีธนาคารกรุงศรีที่อยู่ตรงแยกประชาสงเคราะห์


จุดสังเกต ตึกโอไรอัน อพาร์ทเมนต์ อยู่ติดถนนใหญ่ จะมีสีเขียวส้ม มีกันสาดสีส้ม ติดกับร้านศัลยกรรมตกแต่งป้ายสีเหลือง


Motorbike


Just 20-25 THB from MRT Rama 9 station


Tell the motorbike to come to “Soi Trakulsuk” the Green and Orangebuilding with orange shuttle next to big water pump on the main road,, Oppositeto Mae Phra Fatima Church. The condo is located at the same side of Mae PhraFatima School, the same side to go to Rama 9 Road.


 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,500 - 9,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :400
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องเล็ก โอไรอัน สตูดิโอ 15.0 ตร.ม. 4,500 - 5,000 บาท -
ห้องใหญ่ โอไรอัน สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. 5,000 - 5,500 บาท 400 บาท
ห้อง 301 (3 คน) สตูดิโอ 30.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท -
ห้อง 202 (3 คน) 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 7,000 - 8,000 บาท -
ห้อง 302 (3 คน) 1 ห้องนอน 35.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท -
ห้อง 201 (3 คน) 1 ห้องนอน 32.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท -
ห้อง 303 (3 คน) สตูดิโอ 32.0 ตร.ม. 8,000 - 9,000 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ห้อง 4500-5500 ว่างเดือนไหนค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 10/11/2020, 17:50 น. - 182.232.116.xxx

ห้อง4,500ว่างไหมคะขอเช่าแค่1เดือนได้ไหมคะ

สนใจห้องค่ะ 4500-5500 มีห้องว่างไหมคะ พร้อมเข้าอยู่ค่ะ

Noavatar32
Orion Ownertag
เมื่อ 07/11/2020, 08:44 น. - 61.90.98.xxx

มี 4500 กับ 5000 ว่างค่ะ พร้อมเข้าอยู่เลย

ยังมีห้อง4500-5000 มั้ยคะ วันที่ 5 มิถุนายนนี้จะไปดูค่ะ

need a single room with refrigerator. Rent for 3 months. class is at wannarson tower. Is it in a walking distance.

Hello,

I need a room for a single person. Is it available? I need refrigerator and free wifi and laundary service. I need to rent for 3 mnths. My class is at wannarson tower where I need to get every day. is it in a walking distance. Note: it will be great if there is an oven.

เดือนกันยายนมีห้องว่างไหมค่ะ ทำสัญญาอยู่ 1 ปีค่ะ

0d11e6358eb0289e11a54679b9c63053 เมื่อ 10/8/2019, 14:13 น. - 27.145.84.xxx

ห้อง 4500-5000 ช่วง ธค.ว่างมั้ยคะ ทำสัญญา 4 เดือนได้หรือเปล่าคะ พอดีจะไปฝึกงาน

ห้อง25ตารางเมตร5000มีไหมค่ะขอร฿ปห้องให้ดูหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ🙏🙏🙏

2a69ea2030034a33931eae4fd52cce73
ยี่หวาชาลาล่า อินเดอะมอร์นิ่ง เบอร์โทร/อีเมล์ เห็นได้เฉพาะผู้ดูแลที่พัก
เมื่อ 21/7/2019, 19:15 น. - 110.169.31.xxx

มีห้องราคาไหนที่จะว่างไหมค่ะ

Hi I’m looking for somewhere to rent short term can you please email me on gunning-@hotmail.com

ยังมีห้องว่างมั้ยคะ ปลายเดือนพค/62ถึงสิ้นเดือนกรกฏาคม/62 ห้องเล็ก

1 มิ.ย. มีห้องว่างมั้ยครับ

Hello. I'm from other country and I'll study in Thailand. So I want to rent a room in your apartment and I'll rent for 3 months startimg from 22nd May. Is there free room for me?

Hello,

when is the room available for monthly rent?
please let me know.

THANK YOU.

Noavatar32 เมื่อ 02/3/2019, 11:56 น. - 49.230.212.xxx

จะมีห้องราคา 4500-5000 ว่างช่วงเดือนเมษาไหมคะ

Noavatar32 เมื่อ 02/3/2019, 11:52 น. - 49.230.212.xxx

จะมีห้องราคา 4500-5000 ว่างช่วงเดือนเมษาไหมคะ

Hello,
I just wanted to know whether you have rooms on 6th Jan 2019 for about 10 days duration.

คอนนี้มีห้องว่างราคาเท่าไหร่ค่ะ

สวัสดีค่ะ อยากทราบห้องพักรายเดือน มีราคาเท่าไหรบ้างคะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง