อพาร์ทเม้นท์ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า

Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า

ซ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
4,000 บาท/เดือน
700 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9477 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า ลำดับที่ 42 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า | ที่ตั้ง 757 สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 สมเด็จพระปิ่นเกล้า บางพลัด กรุงเทพมหานคร
Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า หอพัก ใกล้ ย่าน สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2 สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Rachakarun Park Residence (ราชการุญ พาร์ค เรสซิเดนซ์) บางยี่ขัน ปิ่นเกล้า


ราชการุญพาร์ค เรสซิเดนซ์ อบอุ่น อยู่สบาย เหมือนอยู่บ้าน ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ฟรีอินเตอร์เนทไร้สาย (WiFi) เคเบิ้ลทีวีกว่า 70 ช่อง ตู้น้ำหยอดเหรียญ ตู้ซักผ้า


สถานที่ใจกลางเมืองห่างจากสนามหลวง เพียง 1.5 กมใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ร่มรื่น มีความเป็นส่วนตัวท่านจะพักอาศัยด้วยความอบอุ่นใจ ด้วยระบบความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) และระบบประตูคีย์การ์ด

สนใจสามารถเข้าชมห้องพักได้ ติดต่อได้ที่
โทร 02-883-1853, 02-883-4653, 090-927-2591, 0814063676


www.rachakarunresident.com


E-mail: rachakarun757@gmail.com


Facebook : www.facebook.com/rachakarun


LineId : rachakarun


ออฟฟิศเปิดทำการ
จันทร์-เสาร์ 9.00-17.00 น.
อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 10.00-17.00สถานที่ใกล้เคียง :


🏫 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์,


🏫 มหาวิทยาลัยศิลปากร,


🏫โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม,


🏫 วิทยาลัยเพาะช่าง,


🏫 ศูนย์สถาบันอาหาร,


🏫 วิทยาลัยนาฏศิลป,


💐 พาต้า ปิ่นเกล้า,


💐 โลตัส ปิ่นเกล้า,


💐 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า,


💐 เมเจอร์ ปิ่นเกล้า,


💐 พาหุรัด สำเพ็ง,


🏢 สน.บางยี่ขัน
🏨 โรงพยาบาลศิริราช


🏨 โรงพยาบาลธนบุรี


🏨 โรงพยาบาลเจ้าพระยา


🏨 ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล(ปิ่นเกล้า)


🏨 หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราช
✏ สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า


✏ สะพานอรุณอมรินทร์


✏ สะพานพระราม 8


✏ สนามหลวง


✏ ท่าพระอาทิตย์


✏ ถนนข้าวสาร, บางลำพู


✏ วัดพระแก้ว,


แนะนำข้อมูล สำหรับการเดินทาง :
รถเมล์สาย
30, 42, 68, 80, 123, 124, 159, 169, 203,
ปอ. 68, 79, 80, 91, 157, 171, 177, 509, 511, 507, 516,203,


ท่าเรือด่วน:


ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สามารถเดินหรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์เข้าซอยได้ • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :700
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :8000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :8 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :18 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard bedroom 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 4,000 บาท 700 บาท
twin bedroom 1 ห้องนอน 20.0 ตร.ม. 4,000 บาท 700 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32
Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 11/10/2021, 09:40 น. - 115.87.217.xxx

ทักแชทสอบถามได้ค่ะ

มีห้องเตียงเดี่ยวไหมคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 09/10/2021, 09:57 น. - 171.6.129.xxx

มีว่างค่ะ

เตียงคู่มีห้องว่างไหมค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 11/8/2021, 09:28 น. - 171.7.67.xxx

มีว่างค่ะ

03aed8da4dd5ffc1f07ade74b5e796e1 เมื่อ 26/4/2021, 09:12 น. - 49.230.24.xxx

ถ้าหนูจะขอเช่าอยู่สัก 2เดือนนี่รับไหมคะ ถ้ารับคิดเดือนละเท่าไหร่คะ ยังมีห้องว่างไหมคะ จะไปพักวันที่ 2 นี้ค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 27/4/2021, 09:30 น. - 171.6.51.xxx

รับค่ะ ราคา 5500 บ. เงินประกัน 1 เดือน 5500 บ.ค่าคีย์การ์ด 300 บ.แรกเข้าจ่ายทั้งหมด 11300 บ.ค่ะ (อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบ ทีวี/ตู้เย็น/ไมโครเวฟ)

ถ้าหนูจะขอเช่าอยู่สัก 2เดือนนี่รับไหมคะ ถ้ารับคิดเดือนละเท่าไหร่คะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 23/3/2021, 09:25 น. - 171.7.59.xxx

รับค่ะ ราคาห้อง 5500 บ.ค่าประกัน 1 เดือน 5500 บ. ค่าคีย์การ์ด 300 บ. แรกเข้าทั้งหมด 11300 บ.ค่ะ อุปกรณ์ในห้องครบค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 05/2/2021, 21:43 น. - 182.232.189.xxx

Twin bedroom ตอนนี้ยังมีห้องว่างมั้ยตะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 07/2/2021, 09:25 น. - 171.6.134.xxx

มีว่างค่ะ

สัญญาเช่า6 เดือน มีไหมคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 22/1/2021, 09:18 น. - 171.6.158.xxx

มีค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 21/11/2020, 19:25 น. - 223.24.169.xxx

มีห้องรายเดือนว่างไหมครับ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 24/11/2020, 09:23 น. - 171.6.162.xxx

มีว่างค่ะ

สามารถเอาคอมเข้าไปได้ไหม

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 28/10/2020, 14:34 น. - 171.6.161.xxx

สามารถเอามาได้ค่ะ

เดือนสิงหายังมีว่างมั้ยครับ ราคา4000รายเดือนคับ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 14/8/2020, 09:18 น. - 171.6.108.xxx

มีว่างค่ะ

เดือนหน้ามีห้องว่างไหมค่ะราคา4000รายเดือนค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 30/6/2020, 09:03 น. - 171.6.199.xxx

มีว่างค่ะ

รายเดือนมีห้องว่างหรือเปล่าค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 30/6/2020, 09:03 น. - 171.6.199.xxx

มีว่างค่ะ

เดือนกรกฎาคมมีห้องว่างเตียงคู่ไหมคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 28/6/2020, 08:59 น. - 171.6.115.xxx

ตอนนี้มีว่างอยู่ค่ะ

F9aae4455c5d766df84966b522b82f03 เมื่อ 07/5/2020, 21:38 น. - 49.49.236.xxx

รบกวนติดต่อมาทางไลน์ aosienด้วยครับ

Noavatar32 เมื่อ 04/5/2020, 01:47 น. - 182.232.229.xxx

เดือนกรกฎาคมมีห้องว่างไหมคะ ห้องเตียงเดี่ยวค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 05/5/2020, 11:43 น. - 58.11.10.xxx

สวัสดีค่ะ มีห้องว่างค่ะ ราคา 4000 บาทต่อเดือนค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 06/5/2020, 09:00 น. - 171.6.23.xxx

มีว่างค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 07/5/2020, 13:41 น. - 171.7.78.xxx

มีว่างค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะเตียงเดี่ยว รายเดือน

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 05/3/2020, 09:22 น. - 171.6.150.xxx

ตอนนี้มีว่างค่ะ

ห้อง2เตียงมีว่างไหมคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 03/3/2020, 09:05 น. - 171.6.150.xxx

มีว่างค่ะ

E4bf301f6b6bb4fe6194cf3835deb542 เมื่อ 25/2/2020, 22:55 น. - 223.204.242.xxx

ยังมีห้องว่างเหลืออยู่ไหมครับ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 26/2/2020, 10:49 น. - 171.7.72.xxx

ตอนนี้มีว่างค่ะ

สนใจรายเดือน ห้อง standard bedroom ค่ะ มีว่างมั้ยค่ะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 22/2/2020, 09:19 น. - 171.7.71.xxx

มีว่างค่ะ

3ce675a60aa75d6d4b94bcc50e1d2b75 เมื่อ 02/2/2020, 23:01 น. - 171.6.233.xxx

ห้อง standard bedroom 400 ยังว่างอยู่มั้ยคะ

Noavatar32
Rachakarun Park Residence Ownertag
เมื่อ 03/2/2020, 10:41 น. - 171.7.92.xxx

สวัสดีค่ะ ยังมีห้องว่างค่ะ 4000 บาทค่ะ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง