อพาร์ทเม้นท์ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน

Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน

ซ.8 ถ.บางแสนสาย2 แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

ค่าเช่า :
4,000 - 5,200 บาท/เดือน
690 - 790 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 9904 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 60 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 61 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 62 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 63 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 64 :
 • รูปภาพ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน ลำดับที่ 65 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน | ที่ตั้ง 35 8 บางแสนสาย2 เมืองชลบุรี ชลบุรี
Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน หอพัก ใกล้ ย่าน 8 บางแสนสาย2

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Sandee@Bangsaen apartment (แสนดีที่บางแสน ชลบุรี) ม.บูรพา บางแสน

หอพักใหม่สุดหรู 7 ชั้น ใกล้ ม.บูรพา ใกล้หาดบางแสน มีความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เป็นการออกแบบเพื่อสุนทรียภาพในการใช้ชีวิต โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่จริงของผู้อยู่และผู้พักอาศัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในสังคมคุณภาพ บนพื้นที่ใช้สอยครบทุกฟังก์ชั่น ประตูระบบสแกนลายนิ้วมือ และกล้องCCTV: 72ตัว 24 ชั่วโมง

เฟอนิเจอร์ตกแต่งสวยงามสไตล์โมเดิร์น built-in ด้วยวัสดุเกรดดีอยู่สบาย บรรยากาศอบอุ่น สงบ เเละ ร่มรื่น เดินทางสะดวกเเละเข้าออกได้หลายทาง สามารถเข้าออกทั้งซอย8 และซอย9 ใกล้เเหล่งกินเเหล่งเที่ยว
!!!!----- เปิดให้จองและชมห้องตัวอย่างแล้ว----!!!
Line ID sandee_bangsaen,Line ID:poo202020

สถานที่ใกล้เคียง

หาดบางแสน
มหาวิทยาลัยบูรพา (ม.บูรพา)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ห้างแหลมทอง
วงเวียนบางแสน
พิพิธพันธุ์สัตว์น้ำ
ถนนข้าวหลาม

สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องพักรายเดือน/รายวัน -อุปกรณ์ครบครันด้วยชุดห้องนอน หมอน ผ้าห่ม ทีวี ตู้เย็น แอร์ เครื่องทำน้ำอุ่นผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพูครีมนวด น้ำดื่ม มีระเบียง
อ่างล้างจานแยก โต๊ะอ่านหนังสือ ห้องน้ำส่วนตัวแยกแห้งเปียก บริการอินเตอร์เนต ฟรี wifi
มีที่จอดรถเเละที่จอดจักรยานยนต์
ร้านค้าภายใน อาหารตามสั่ง กาแฟเครื่องดื่ม
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
ตู้น้ำหยอดเหรียญ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
ผู้ดูแล : พี่แอร์ พี่ปู 089-649-3999 , 080-777-3052 , 03-811-9432
Id line: sandee_bangsaen (หากติดต่อช้ากรุณาติดต่อ พี่ปูนะคะ)
Id line : poo202020 (พี่ปู)

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)4,000 - 5,200
  บาท/เดือน
 • รายวัน :690 - 790
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • จ่ายล่วงหน้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :30 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆกรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
ห้องพักรายเดือน 1 ห้องนอน ไม่ระบุ 4,000 - 5,200 บาท -
ห้องพักรายวัน 1 ห้องนอน ไม่ระบุ - 690 - 790 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

Good morning is this room still available, and what are the contract details?
Many thanks
Ekarat

Noavatar32 เมื่อ 04/3/2020, 13:28 น. - 115.87.92.xxx

ห้องในรูป เป็นห้องราคาไหนคะ

Hi there how much is rent ?

9cd65aa1257032c7d5319daea35dfe15
ตึกแสนดีที่บางแสน Ownertag
เมื่อ 27/2/2020, 08:48 น. - 118.172.212.xxx

You can call me here. I will give you the information you want.
Tel. 089-6493999 Or Line ID : sandee_bangsaen

i am on Pent Hub site and i want to rent one of your apartment for 2 guests , one large bed, private bath w/ hot water for 6 days starting 3/4 November depending on flight times
can u confirm price and booking please

Hi my name is Dusty Larry Simon from Canada, i wish to rent an apartment as advertised on Rent Hub for 4000/5200Bath per month, starting November 1 2019 for one month maybe more if i like the area

i need apartment for one month November 1 maybe more if i like !!! one big bed with soft mattress, hot water, refrigerator, internet , private bath & shower as shown in your ad on rent hub ,best price please????? can u have me picked up at airport in bangkok?????

มีห้องว่าง02-03/11/62ไหมคะ คืนละเท่าไรค่ะ

มีห้องว่างมั้ยคะต้องการเข้าพักสิ้นเดือนนี้
จ่ายค่าล่วงหน้าเเละมัดจำเท่าไรคะ?

มีห้องว่างมั้ยคะ ? จ่ายล่วงหน้าเเละมัดจำเท่าไรคะต้องการเข้าพักสิ้นเดือนนี้

9cd65aa1257032c7d5319daea35dfe15
ตึกแสนดีที่บางแสน Ownertag
เมื่อ 30/5/2019, 11:03 น. - 180.180.214.xxx

ยังว่างนะคะ..รบกวน @ Line นะคะ Line ID:sandee_bangsaen หรือ โทร.089-6493999 ค่ะ

ห่างจากม.บูร กี่เมตรครับ

9cd65aa1257032c7d5319daea35dfe15
ตึกแสนดีที่บางแสน Ownertag
เมื่อ 30/5/2019, 11:03 น. - 180.180.214.xxx

ห่างประมาณ 1 ก.ม.ค่ะ เดินทางโดยรถมอเตอร์ไซค์ 5 นาทีค่ะ รถยนต์ 8-10 นาทีค่ะ

ห้องเก็บเสียงดีรึป่าวครับ

Noavatar32 เมื่อ 22/4/2019, 17:45 น. - 182.232.168.xxx

มีห้องว่างวันที่ 24-27 พ.ค.2562 ไหมคะ

0180c4cb62da69165fdbf3691e3e8b64 เมื่อ 16/3/2019, 18:59 น. - 182.232.35.xxx

มีห้องว่างไหมคะ จะไปพักคืนที่22ค่ะ ไปสามคน

9cd65aa1257032c7d5319daea35dfe15
ตึกแสนดีที่บางแสน Ownertag
เมื่อ 16/3/2019, 22:23 น. - 180.180.65.xxx

ยังว่างนะคะ..รบกวน @ Line นะคะ Line ID:sandee_bangsaen หรือ โทร.089-6493999 ค่ะ

Can I contract one month? and the price is?
rooms are available now? or when i can move in?
thank you very much.

9cd65aa1257032c7d5319daea35dfe15
ตึกแสนดีที่บางแสน Ownertag
เมื่อ 20/1/2019, 12:44 น. - 125.27.41.xxx

You can call me here. I will give you the information you want.
Tel. 089-6493999 Or Line ID : sandee_bangsaen

เข้าพักวันที่ 15 ธ.ค. มีห้องพักว่างมั้ยคะ

ต้องการเข้าพัก วันที่ 31 ตุลา ยังเหลือห้องพักมั้ยครับ เข้า 10 โมงเช้า ออกห้าโมงเย็นครับ

Hello. Do you have an apartment available from Friday,12 October 2018 for 1 month? How much is the deposit and advance payment?

Good morning, I am interested in spending a month in your residence, from 25/06/18 to 25/07/18. For a two-person apartment, with a double bed, in the case of a monthly rental, what is the best offer? What are the conditions for payment? Is a deposit required? When is the return? What are the costs for consumption. Thank you and goodbye.

Good morning, I am interested in spending a month in your residence, from 25/06/18 to 25/07/18. For a two-person apartment, with a double bed, in the case of a monthly rental, what is the best offer? What are the conditions for payment? Is a deposit required? When is the return? What are the expenditures on consumption.
Thank you and goodbye.

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดชลบุรี