อพาร์ทเม้นท์ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง)

StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง)

ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
7,000 - 7,500 บาท/เดือน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 58838 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) ลำดับที่ 54 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) | ที่ตั้ง 70/11-12 ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง) หอพัก ใกล้ ย่าน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง)

StayTion@Huaikhwang (สเตย์ชั่น แอท ห้วยขวาง)


อพาร์ทเม้นท์ใหม่..ระยะเดินเท้า 200 เมตร เพียง 2 นาที ถึง MRT ห้วยขวาง


โปรโมชั่นพิเศษ!! เหลือเพียงเดือนละ 7000-7500 บาท

จุดเด่น
 • ใกล้ MRT ห้วยขวาง เพียง 200 เมตร (ระยะเดินเท้า 2 นาที)
 • ที่พักใหม่ สะอาด พร้อม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • ทางเข้า-ออกอาคาร ใช้ไม้กั้นอัตโนมัติด้วยระบบคีย์การ์ด
 • ลิฟท์โดยสาร ใช้ระบบคีย์การ์ดแบบ ล็อคชั้น (ผู้พักสามารถกดชั้นได้ เฉพาะชั้นที่ตัวเองพักอาศัยเท่านั้น)
 • ระบบคีย์การ์ด เพื่อ เข้าที่จอดรถ / เข้าประตูทางเข้า / กดชั้นในลิฟท์ได้เฉพาะชั้นที่ผู้พักเช่าอาศัยอยู่ / เข้าประตูทางเดินบันไดได้เฉพาะชั้นที่ผู้พักเช่าอาศัยอยู่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้อาศัย
 • ตรงข้ามอาคาร มี 7-Eleven และมีทำเลใกล้ห้าง Big C , Esplanade , Central Rama 9 , ฟอร์จูน , Tesco Lotus, MaxValue, The Street
 • ตรงข้ามอาคารมี มอเตอร์ไซค์รับจ้างบริการ
สิ่งอำนวยความสะดวก
 • ฟรี อินเตอร์เนต wifi
 • ที่จอดรถในร่มกว่า 20 คัน เข้า-ออก ใช้ไม้กั้นอัตโนมัติด้วยระบบคีย์การ์ด
 • เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าหยอดเหรียญฝาหน้า ขนาดใหญ่ จอ touch screen
 • ตู้กดน้ำหยอดเหรียญ
 • รปภ รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 • กล้องวงจรปิดรอบอาคาร
เฟอร์นิเจอร์และวัสดุตกแต่งในห้องพัก
 • ห้องพัก ขนาด 24 ตรม.
 • เฟอร์นิเจอร์ครบชุด : เตียง 6 ฟุต (King-Size) , ตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกบานใหญ่เต็มตัว ,โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูล, โต๊ะหัวเตียง, ชุดโต๊ะอาหารและเก้าอี้, ระเบียงส่วนตัว และ ราวตากผ้าที่ระเบียง
 • สมาร์ททีวี 40 นิ้ว + รีโมทสั่งด้วยเสียงพูดภาษาไทย (ดู YOUTUBE / NETFLIX ได้)
 • ตู้เย็น 6.4 คิว รุ่น 2 ประตู แยกประตูสำหรับช่องแช่แข็งและช่องแช่เย็นธรรมดา
 • สุขภัณฑ์คุณภาพจาก American Standard
สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือ
นัดหมายเพื่อเข้าชมห้องตัวอย่างได้ทุกวัน

Tel : 095-902-5590 , 098-999-5590
LINE ID : @staytion

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)7,000 - 7,500
  บาท/เดือน
 • เงินมัดจำ :2 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :7 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :19 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :ไม่มีโทรศัพท์
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Studio Type 1 ห้องนอน 24.0 ตร.ม. 7,000 - 7,500 บาท -

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง