อพาร์ทเม้นท์ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)

The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)

ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

ค่าเช่า :
8,500 - 11,000 บาท/เดือน
800 - 1,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 8441 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) ลำดับที่ 47 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) | ที่ตั้ง 168/2 หมู่5 พุทธมณฑล นครปฐม
The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา) หอพัก ใกล้ ย่าน

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)

The Time24 Mahidol Salaya (เดอะ ไทม์ 24 หอพัก ม.มหิดล ศาลายา)


The Time 24 เป็นหอพักที่มีความโดดเด่น แปลกใหม่ และ มีเอกลักษณ์แตกต่างเมื่อเทียบกับหอพักแถวมหาวิทยาลัยอื่นๆสูง เรามีความภูมิใจในการพัฒนารูปแบบของอพาร์ทเม้นท์สู่การบริการระดับโรงแรม ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยบริการที่เต็มใจ จริงใจ และให้ท่านมีใจที่สุขตลอดทั้งปีเมื่อพักอาศัยอยู่กับเรา


เราได้ผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างอพาร์ทเม้นท์และคอนโดมิเนียมเข้ากับการบริการระดับโรงแรมเข้าไปใน The Time 24 เพื่อรองรับทุกไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เพื่อการเข้าถึงคุณภาพชีวิตสำหรับสังคมแห่งการเรียนรู้ในวัยอุดมศึกษา อาทิเช่น ระเบียงที่กว้างขวางพร้อมติดตั้งอ่างล้างภาชนะที่เหมาะกับการทำครัวและราวตากผ้าที่ยึดติดกับตัวตึกไว้เพื่ออำนวยความสะดวก อีกทั้งแกนกลางตึกที่ให้ความรู้สึกโปร่ง โล่งสบายทุกครั้งที่ท่านเปิดประตูห้องท่านพร้อมรับวันใหม่ที่สดใส
อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา


- Free Wi-Fi Internet


- Cable TV กว่า 26ช่อง Premium


- TV ยักษ์ 42”


- ตู้เย็น BIG SIZE 6.5 คิ้ว


- Fully Furnished หรู


- Free Parking


- Air+เครื่องทำน้ำอุ่น


- ห้องใหญ่กว่า 35ตารางเมตร


- Security 24 hrs


* ระบบ Key Card เข้า-ออก ลานจอดรถ
* ระบบ Key Card เข้า-ออก ตัวอาคาร
* ระบบ Key Card ขึ้น-ลง ลิฟต์
* กล้องวงจรปิดกว่า 40ตัว ทั่วพื้นที่ของ The Time 24


* ระบบรักษาความปลอดภัย 24ชม.(รปภ)
บริการจาก The Time 24


 • บริการ Free Internet Wi-Fi 24 ชั่วโมง.
 • บริการ ลานออกกำลังกายเอกประสงค์
 • บริการ โซฟา มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ ทุกชั้นของ The Time 24
 • บริการ ทำความสะอาดห้องพัก ตามเวลาที่ท่านระบุ (ครั้งละ 200 บาท)
 • บริการ ซัก-อบ-รีด ตัวละ 10 บาท
Promotion พิเศษตอนนี้ อยู่ 6 เดือน ฟรี 1 เดือน หรือ อยู่ 1 ปี ฟรี 2 เดือน

ติดต่อ : 02-441-4290-91, 088-1942424, 088-1941414

 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)8,500 - 11,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :800 - 1,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :10000 - 15000 บาท
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าน้ำ :กรุณาโทรสอบถาม
 • ค่าโทรศัพท์ :กรุณาโทรสอบถาม
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
Suite สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 11,000 บาท 1,200 บาท
Special สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 9,500 บาท 1,000 บาท
Deluxe สตูดิโอ 35.0 ตร.ม. 8,500 บาท 800 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

จองห้องพักแบบรายวัน วันที่ 18 ก.ค. 2563
ผู้ใหญ่ 2 คนค่ะ

Noavatar32 เมื่อ 31/5/2020, 15:13 น. - 223.24.158.xxx

จองวันที่29มิ.ย63-4ก.ค63

Noavatar32
The Time Ownertag
เมื่อ 03/6/2020, 16:32 น. - 182.53.87.xxx

เตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยว ครับ

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง

จังหวัดนครปฐม