อพาร์ทเม้นท์ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

ซ.4 ถ.บางนาตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร

ค่าเช่า :
16,000 - 95,000 บาท/เดือน
1,200 - 8,200 บาท/วัน
ลงทะเบียนที่พักแล้ว

ที่พักนี้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ว

ที่พักนี้ได้ยืนยันตัวตนกับทาง Renthub.in.th แล้ว โดยยืนยันด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอพาร์เมนท์
 • รูปถ่ายเลขที่บ้านหน้าตึกอพาร์ทเม้นท์ ตรงกับทะเบียนบ้านของอพาร์ทเม้นท์
 • 360 องศา
 • รูปภาพ
 • แผนที่
 • เลขที่ประกาศ : 11436 | เข้าชม : Loading-dot
รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) | อพาร์ทเม้นท์ หอพัก ที่พัก ห้องพัก
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 0 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 1 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 2 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 3 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 4 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 5 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 6 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 7 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 8 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 9 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 10 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 11 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 12 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 13 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 14 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 15 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 16 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 17 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 18 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 19 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 20 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 21 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 22 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 23 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 24 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 25 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 26 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 27 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 28 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 29 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 30 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 31 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 32 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 33 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 34 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 35 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 36 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 37 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 38 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 39 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 40 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 41 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 42 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 43 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 44 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 45 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 46 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 47 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 48 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 49 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 50 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 51 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 52 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 53 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 54 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 55 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 56 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 57 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 58 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 59 :
 • รูปภาพ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) ลำดับที่ 60 :

ข้อมูลการเดินทาง และ สถานที่ตั้งของ ของ Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) | ที่ตั้ง 38 4 บางนาตราด บางนา กรุงเทพมหานคร
Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา) หอพัก ใกล้ ย่าน 4 บางนาตราด

รายละเอียด

ข้อมูลเพิ่มเติม Thomson Residence Bangna (ทอมสัน เรสซิเดนซ์ บางนา)

 
 • รายเดือน : (จ่ายก่อนเข้าพัก)16,000 - 95,000
  บาท/เดือน
 • รายวัน :1,200 - 8,200
  บาท/วัน
 • เงินมัดจำ :1 เดือน
 • จ่ายล่วงหน้า :1 เดือน
 • ค่าไฟฟ้า :5 บาทต่อยูนิต
 • ค่าน้ำ :17 บาทต่อยูนิต
 • ค่าบริการอื่นๆไม่มีค่าบริการอื่นๆ
 • ค่าโทรศัพท์ :20 ต่อครั้ง
 • อินเตอร์เน็ต :ฟรี

ประเภทห้อง

ประเภท รูปแบบห้อง ขนาด ค่าเช่ารายเดือน ค่าเช่ารายวัน ห้องว่าง
standard สตูดิโอ 24.0 ตร.ม. - 1,600 บาท
Deluxe สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 16,000 - 28,000 บาท 1,200 - 1,900 บาท
Grand deluxe สตูดิโอ 33.0 ตร.ม. 17,000 - 29,000 บาท 1,300 - 2,000 บาท
Junior Suite 1 ห้องนอน 44.0 ตร.ม. 24,000 - 36,000 บาท 2,700 บาท
Executive Suite 1 ห้องนอน 72.0 ตร.ม. 34,000 - 48,000 บาท 3,600 บาท
2 Bedroom Junior 2 ห้องนอน 65.0 ตร.ม. 36,000 - 55,000 บาท 4,000 บาท
2Bedroom suite 2 ห้องนอน 118.0 ตร.ม. 50,000 - 65,000 บาท 5,000 บาท
4Bedroom Suite 4 ห้องนอน 220.0 ตร.ม. 60,000 - 95,000 บาท 8,200 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในห้อง

เครื่องปรับอากาศ พัดลม เครื่องทำน้ำอุ่น เฟอร์นิเจอร์ - ตู้, เตียง Truevision เคเบิลทีวี / ดาวเทียม โทรศัพท์สายตรง มีอินเตอร์เน็ตไร้สาย ( WIFI ) ในห้องพัก Pets Smoking

สิ่งอำนวยความสะดวก ในอาคาร

ที่จอดรถ ลิฟท์ มีร้านอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร มีระบบรักษาความปลอดภัย (keycard) กล้องวงจรปิด (CCTV) สระว่ายน้ำ โรงยิม / ฟิตเนส ร้านซัก-รีด / มีบริการเครื่องซักผ้า ร้านทำผม-เสริมสวย

ติดต่อสอบถาม

Tip : กรุณา Login ก่อน เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขหรือลบข้อความของคุณในอนาคต
(กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงาน ก่อนส่งไปยังผู้ดูแลที่พัก)

ระบบใหม่ ​: กรณีไม่ได้ Login ข้อความจะถูกตรวจสอบจากทีมงานก่อนจะแสดงผล เพื่อป้องกันสแปมและข้อความไม่เหมาะสมค่ะ หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งทีมงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ขอบคุณค่ะ
ยกเลิก
 • Noavatar32

We would like to book the 2 bedroom junior suite from the 2nd march until the 31st march. Can you let me know how to do this?

Hello,
My name is Lise, I’m 20 years old I’m form France. My friends and I We are very interested in your apartments, we are in the students exchanges program with the Srinakharinwirot University. Would you please contact me back, if you have some rooms available.
My email: lise.lisa@hotmail.com

Best regards,
Lise Lucy.

Hello,
My name is Lise, I’m 20 years old I’m form France. My friends and I We are very interested in your apartments, we are in the students exchanges program with the Srinakharinwirot University. Would you please contact me back, if you have some rooms available.
My email: lise.lisa@hotmail.com

Best regards,
Lise Lucy.

Hi,

Thank you for the reply.

So how much is the monthly rent for the Deluxe studio for about a month?

Hi,

Do you still have deluxe studio available from 6/26-8/9?
Thank you.

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 14/6/2019, 12:07 น. - 125.24.188.xxx

Yes, we have available room for this period . .

How far from Shukubit Soi 11?

Hello Thomson Residence Bangna,

Can you please tell me if you offer monthly rentals, and what is the cost?
Is the lease length 1,3,6,12 months?
How much for fridge, wi-fi, and electric?

Thank you very much,
Gratefully,
Duncan MacPherson
dmacpher@hotmail.com

Hi,

Do you have 2-bedroom suite available for 1 month rent in January 2019? We’re looking for apartment on any floor under 20 (we’re not used to living on high floor) in building with pool and gym.

Thank you in advance!

I search for short term rent from 28th or 29th dec to 30th Jan. And I saw Grand by Snitwongs on RentHub. wanna ask if there is any room available during this period?
line:w19890412

I am interested in reserving in 3 standard rooms for the entire month of 20 December 2018 to 20 Jan 2019. Can you sen any detail to me.
Thanks you very much.

I am interested in reserving a junior suite for the entire month of November. What is the monthly cost of the room. Thank you Simon

Hello, I am looking for a place to live in where is close to Bangkok Patana School. We are available for apartment viewing on Friday the 11th of May in the afternoon.

To khun RentHub,

I'll be studying at Chulalongkorn majoring Thai.

Lecture of college will be taken place from February 27th April 12th, and my stay at your room which is being treatedis from February 15th to 15 April.

No.11436
Thomson residence Bangna
Deluxe studio 16.000THB

↑Is a room vacant?
Can you borrow it in two months?
I'm hurry,Because I apply for VISA in next week..
I want to contract even immediately.

Best regards,
Syoko

Noavatar32 เมื่อ 12/11/2017, 16:14 น. - 118.173.27.xxx

สนใจอยากดูห้องแบบ สองห้องนอนค่ะ

I am looking for a studio for 2 - 3 months, is there any room available during Nov, Dec and Jan.
Thank you

Noavatar32
Chinorose Jaichobchuesakul Ownertag
เมื่อ 25/9/2017, 16:43 น. - 110.171.137.xxx

Yes sir , please take a look before 19:00

I'm looking for the apartment for rent for 1 year.
Can I see the Deluxe (or the Grand deluxe) room ?

7/11/2017 3 ท่าน มีว่างไหมครับ

มีความประสงค์อยากจะนำเสนองานด้านระบบเน็ตเวิ์คเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และ WIFI ให้กับหน่วยงานในต่างๆ อาทิ เช่น โรงแรม โรงเรียน หอพัก สำนักงานใหญ่ ถ้าหากท่านสนใจหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทางเราได้ค่ะ หรือ ถ้าหากให้เราเข้าไปพบและนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมทางเรายินดีนะคะ ขอบคุณค่ะ

จองห้อง สำหรับ ผู้ใหญ่๒สองคนเด็ก๑คน 6.8.2017-11.8.2017

ที่พักใกล้เคียง

ย่านอื่นๆใกล้เคียง